جایگزینی عددی

جایگزینی عددی

عدد مناسب را حدس بزنید
1399/5/8
0 نظر

با دقت به جملات زیر نگاه کنید. به نظر شما به جای علامت سوال چه عددی باید قرار گیرد؟

۵ = ۱
۲۵ = ۲
۱۲۵ = ۳
۶۲۵ = ۴

  ؟۵
 
 
 
 
 
 
 
 

پاسخ
عدد 1
با کمی دقت به مفروضات مسئله، در اولین جمله داریم: 5=1
پس 5 هم برابر 1 خواهد بود!
بیشتر بخوانید (( چه عددی باید جایگزین شود ؟))

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر