دانلود رایگان کتاب من و چخوف pdf
دانلود رایگان کتاب من و چخوف pdf
دانلود رایگان کتاب من و چخوف_ بعضی روزها دلمون می خواد با یکی درد و دل کنیم و هر چی که توش هست رو بگیم و راحت بشیم . اصلن هر چه هست از همین دل هست و بس . این چند تا داستان کوتاه که بعضی هم در واقع دلنوشته های من هستند ، درست به دل برمی گرده …
1399/8/30
0 نظر
عنوان حجم دانلود
کتاب من و چخوف 1 مگابایت

در داستان کوتاه "خواب" می خوانیم
تو چقدر خوشخوابی پسر ، اه …
این را سعید گفت و من پرسیدم : خوشخواب بودن چه ربطی به اه گفتن دارد ؟
و سعید جواب داد : برای این که خودت خوب می خوابی . اما دیگران از دست تو خواب آرام ندارند .
سوال کردم : منظورت چیه ؟ … خر و پف می کنم ؟
گفت : کاش خر و پف می کردی !
خودم را جمع وجور کردم . راستش نمی دونستم که تا این اندازه سروصدا دارم که او ادامه داد :
خروپف نمی کنی . اما یک بند حرف می زنی . هر چی هم که میگم مجید جون ، قربونت بگیر بخواب . میگی باشه و کار خودت رو ادامه میدی !
با تعجب پرسیدم : راست میگی ؟
سعید گفت : بله . معلومه که راست میگم …
این کتاب را نویسنده آن « پژمان پروازی » با اطلاع از قوانین وبسایت به تک بوک اهدا نموده اند .

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر