1399/11/10

این قسمت از کارتون ماشا و آقا خرسه مربوط به روز لباسشوئی می باشد وبسبار مهیج وشاد است.