1399/4/24

معاون کل وزارت بهداشت گفت: دلیل 92 درصد ابتلای به کرونا ازطریق دورهمی‌ها، عروسی‌ها و داخل خانواده بوده است و 8 درصد موارد ابتلا نیز ناشی از مواجهه شغلی است.