تاثیر مصرف جینکوتیدی (Ginkgo T.D) در کاهش وزوز گوش ذهنی

تاثیر مصرف جینکوتیدی (Ginkgo T.D) در کاهش وزوز گوش ذهنی

برای بررسی تاثیر داروهای جینکوبیلوبا و جینکوتیدی (مشابه ایرانی) روی وزوز گوش، این تحقیق با روش کارآزمایی بالینی از نوع دوسوکور با روش کنترل توسط شاهد انجام شد.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
0 نظر

● مقدمه:

 

برای بررسی تاثیر داروهای جینکوبیلوبا و جینکوتیدی (مشابه ایرانی) روی وزوز گوش، این تحقیق با روش کارآزمایی بالینی از نوع دوسوکور با روش کنترل توسط شاهد انجام شد. جینکوبیلوبا روی اختلالات حافظه موثر است، خون رسانی عروق مغزی را بهبود می بخشد و روی سلول های عصبی، آثار محافظت کننده دارد. تحقیقات انجام شده، تاثیر متفاوتی را از اثر جینکوبیلوبا روی وزوز گوش گزارش کرده اند.

● هدف:

بررسی تاثیر جینکوتیدی در کاهش وزوز گوش ذهنی

● مواد و روش ها:

60 بیمار مراجعه کننده به درمانگاه گوش، حلق و بینی که دچار وزوز گوش ذهنی بودند بعد از بررسی کلینیکی و پاراکلینیکی وارد این تحقیق شدند. سپس به طور تصادفی به این بیماران دارو (Ginkgo T.D) و دارونما، دو بار در روز، به مدت دو هفته تجویز شد و بیماران در دو گروه دارو و دارونما قرار گرفتند. سپس ارزیابی از نظر تغییر وضعیت وزوز گوش از بیماران براساس پرسشنامه انجام شد.

● یافته ها:

53.3 درصد بیمارانی که دارو دریافت کرده بودند بهترشدنِ وزوز گوش را ذکر کردند. در حالی که دارونما فقط 10 درصد بهتر شدن را ذکر کردند (P<0.005).

● نتیجه گیری:

جینکوتیدی باعث تخفیف وزوز گوش Subjective می شود.

تاثیر مصرف جینکوتیدی Ginkgo T D در کاهش وزوز گوش ذهنی Ginkgo T D pdf 157 KB application pdf
محمدابراهیم یارمحمدی محسن ناصری سیدمسعود نبوی اعظم زنگنه فرید زایری
پایگاه اطلاعات علمی www sid ir

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر