اندازه گیری غلظت ویتامین های A و C در نمونه های اشک و سرم مصدومین شیمیایی آلوده با گاز خردل

اندازه گیری غلظت ویتامین های A و C در نمونه های اشک و سرم مصدومین شیمیایی آلوده با گاز خردل

اندازه گیری غلظت ویتامین های A و C در نمونه های اشک و سرم مصدومین شیمیایی آلوده با گاز خردل

عوارض چشمی یکی از شایع ترین عوارض دیررس مسمومیت با گاز خردل است که شامل خشکی چشم و گروهی از آسیب های قرنیه ای می باشند که به نابینایی بیمار ختم می شود.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
0 نظر

● مقدمه:

 

عوارض چشمی یکی از شایع ترین عوارض دیررس مسمومیت با گاز خردل است که شامل خشکی چشم و گروهی از آسیب های قرنیه ای می باشند که به نابینایی بیمار ختم می شود. تاکنون در مورد فیزیوپاتولوژی این بیماری تحقیقی انجام نشده است. به دلیل دخالت سیستم اکسیدان / آنتی اکسیدان در انواع بیماری های چشمی و اختصاصا خشکی چشم و بیماری های قرنیه ای، در این مطالعه به ارزیابی ویتامین های A و C به عنوان ویتامین های آنتی اکسیدان، در این مصدومین پرداخته شده است.

● مواد و روش کار:

ویتامین C به روش Roe در نمونه اشک و سرم و ویتامین A به روش Bayfield در نمونه اشک مصدومین شیمیایی نسبت به گروه شاهد سنجیده شد.

● نتایج:

تفاوت معنی دار بین دو گروه مصدومین و شاهد در مقادیر ویتامین C در اشک (0.017=P value) و نیز مقادیر آن در سرم مشاهده شد (0.022=P value)، ولی در مورد ویتامین A تفاوت معنی دار نبود.

● بحث:

با توجه به نقش ویژه ویتامین C در دفاع آنتی اکسیدانی بدن بالاخص در چشم، کاهش آن به معنی آسیب پذیری چشم در مقابل عوامل داخلی و محیطی مولد رادیکال های آزاد می باشد. به این دلیل استفاده از اشکال موضعی ویتامین C برای این مصدومین می تواند مثمر ثمر باشد.

اندازه گیری غلظت ویتامین های A و C در نمونه های اشک و سرم مصدومین شیمیایی آلوده با گاز خردل andaze girie ghelzate pdf 166 KB application pdf
نوشین میرخشتی فاطمه قسامی خسرو جدیدی سیدعلی علوی فاطمه هادی زاده
پایگاه اطلاعات علمی www sid ir

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر