جدا سازی Taxezopidine-G از برگ  های سوزنی و ساقه  های جوان .Taxus baccata L

جدا سازی Taxezopidine-G از برگ های سوزنی و ساقه های جوان .Taxus baccata L

گونه های Taxus به دلیل وجود Paclitaxel، Baccatin -III ،10-Deacetyl baccatin -III و تاکسوییدهای دیگری که قابل تبدیل به مواد فعال بیولوژیکی که به عنوان داروهای ضد نیوپلاسم استفاده می شوند اهمیت خاصی دارند.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
0 نظر

● مقدمه:

 

گونه های Taxus به دلیل وجود Paclitaxel، Baccatin -III ،10-Deacetyl baccatin -III و تاکسوییدهای دیگری که قابل تبدیل به مواد فعال بیولوژیکی که به عنوان داروهای ضد نیوپلاسم استفاده می شوند اهمیت خاصی دارند. مطالعات روی تاکسوییدهای مختلف جنس Taxus در چهار دهه اخیر منجر به شناسایی بیش از 350 ترکیب تاکسوییدی از گونه های مختلف این جنس گردیده است.

● هدف:

این تحقیق به منظور جداسازی و شناسایی تاکسوییدهای موجود در Taxus baccata L.شمال ایران انجام گرفت.

● روش تحقیق:

استخراج با حلال آلی و زدودن چربی های برگ های سوزنی گیاه، سپس خالص سازی با ستون کروماتوگرافی و لایه نازک صورت گرفت و شناسایی ترکیبات با استفاده از طیف هایNMR آنها انجام گردید.

● یافته ها:

ترکیب Taxezopidine-G به صورت خالص جداسازی و شناسایی گردید.

● نتیجه گیری:

در این مطالعه ترکیب Taxezopidine-G از برگ های سوزنی و سرشاخه های جوان Taxus baccata برای اولین بار جداسازی و شناسایی گردید که قبلاً در این گونه گزارش نشده بود.

جدا سازی Taxezopidine G از برگ های سوزنی و ساقه های جوان Taxus baccata L Taxezopidine G pdf 209 KB application pdf
مرتضی پیرعلی همدانی محمدرضا وردیان ریزی علی رضازاده شمس داراب یزدانی رضا دولت آبادی محسن امینی عباسحاجی آخوندی
پایگاه اطلاعات علمی

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر