بررسی تغییرات درصد و اجزای روغن فرار در مراحل مختلف رشدی گیاه شوید (.Anethum graveolens L)

بررسی تغییرات درصد و اجزای روغن فرار در مراحل مختلف رشدی گیاه شوید (.Anethum graveolens L)

بررسی تغییرات درصد و اجزای روغن فرار در مراحل مختلف رشدی گیاه شوید (.Anethum graveolens L)

گیاه شوید یا شبت با نام علمی Anethum graveolens L. گیاهی است علفی، یک ساله و معطر متعلق به خانواده Apiaceae.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
0 نظر

گیاه شوید یا شبت با نام علمی Anethum graveolens L. گیاهی است علفی، یک ساله و معطر متعلق به خانواده Apiaceae. تمامی پیکر رویشی گیاه شوید محتوی ترکیبات فرار است. از جمله اجزای اصلی روغن فرار گیاه کاروون، فلاندرن و لیمونن می باشد. با توجه به تغییرات نسبتاً شدید کمی و کیفی روغن های فرار شوید در مراحل مختلف رشدی گیاه لازم است برحسب نوع استفاده و همچنین کاهش هزینه های تولید، گیاه در مراحل مناسب رشدی برداشت شود. در این تحقیق تغییرات درصد اسانس و اجزای تشکیل دهنده آن در سه مرحله مختلف رشدی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان داد که مناسب ترین مرحله رشدی برای به دست آوردن حداکثر میزان کاروون در واحد سطح، برداشت گیاه در مرحله تشکیل بذر و قبل از رسیدگی کامل بذر می باشد.

 

بررسی تغییرات درصد و اجزای روغن فرار در مراحل مختلف رشدی گیاه شوید Anethum graveolens L Anethum graveolens L pdf 177 KB application pdf
داراب یزدانی امیرحسین جمشیدی علی رضازاده شمس فراز مجاب سحر شهنازی
پایگاه اطلاعات علمی

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر