تهیه پچ های پوستی 17ـبتا استرادیول و لونورژسترل با استفاده از افزایش دهنده های جذب پوستی جدید براساس پلی اتیلن گلیکول سیترات و مطالعه جذب پوستی...

تهیه پچ های پوستی 17ـبتا استرادیول و لونورژسترل با استفاده از افزایش دهنده های جذب پوستی جدید براساس پلی اتیلن گلیکول سیترات و مطالعه جذب پوستی...

تهیه پچ های پوستی 17ـبتا استرادیول و لونورژسترل با استفاده از افزایش دهنده های جذب پوستی جدید براساس پلی اتیلن گلیکول سیترات و مطالعه جذب پوستی...

کنترل بارداری امری مهم در سرتاسر جهان است. استفاده از قرص های ضد بارداری در تمام کشورهای جهان حتی در کشورهایی که رشد جمعیت آنها منفی است، رواج دارد.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
0 نظر

کنترل بارداری امری مهم در سرتاسر جهان است. استفاده از قرص های ضد بارداری در تمام کشورهای جهان حتی در کشورهایی که رشد جمعیت آنها منفی است، رواج دارد. کارایی سیستم های دارورسانی خوراکی ضدبارداری که در حال حاضر نیز نوع متداول آن به شمار می رود، ترکیب دو هورمون استروژن پروژستین با نسبت های متفاوت می باشد. این دو هورمون از طریق ممانعت از تخمک گذاری (ovulation) عمل می کنند. استروژن در اکثر قرص های ضدبارداری با غلظت زیاد وجود دارد و اگر به دقت مورد استفاده قرار گیرد تقریباً 100% مؤثر است. 90% از استروژن طبیعی که به طریق خوراکی وارد بدن می شود، در شیره گوارشی و یا کبد متلاشی می شود. بنابراین لازم است، مقدار زیادی از آن تجویز شود تا دوز مناسب روزانه فراهم گردد. که این دوز بالا سبب تولید انواع متابولیت های ناخواسته می گردد. غالباً استروژن سنتزی مانند اتینیل استرادیول مورد استفاده قرار می گیرد. به طور مشابه، پروژستین خوراکی نیز در اثر متلاشی شدن متابولیک در بدن محصولات جانبی با عوارض ناخواسته به وجود می آورد.

 

تهیه پچ های پوستی 17ـبتا استرادیول و لونورژسترل با استفاده از افزایش دهنده های جذب پوستی جدید براساس پلی اتیلن گلیکول سیترات و مطالعه جذب پوستی آنها tahaye pechhaie poosti pdf 451 KB application pdf
سودابه داوران محمدرضا رشیدی معصومه جوادی هادی همیشه کار
مجله دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبر 1610 ز

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر