بررسی رهش استازولامید از ماتریکس های حاوی صمغ های کتیرا و آکاسیا

بررسی رهش استازولامید از ماتریکس های حاوی صمغ های کتیرا و آکاسیا

آهسته رهش کردن داروها به وسیله ماتریکس ها نسبت به سایر روش های آهسته رهش سازی از قبیل فرمولاسیون میکروکپسول ها و میکروپارتیکل ها و فناوری سیال فوق بحرانی برتری دارد زیرا روش های یادشده مستلزم کاربرد پلیمرهای مصنوعی گران قیمت و نیز تجهیزات پیچیده می باشد که از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیستند.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
0 نظر

آهسته رهش کردن داروها به وسیله ماتریکس ها نسبت به سایر روش های آهسته رهش سازی از قبیل فرمولاسیون میکروکپسول ها و میکروپارتیکل ها و فناوری سیال فوق بحرانی برتری دارد زیرا روش های یادشده مستلزم کاربرد پلیمرهای مصنوعی گران قیمت و نیز تجهیزات پیچیده می باشد که از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیستند. استفاده از صمغ های گیاهی به عنوان پایه ماتریکس ها می تواند قیمت محصول را در مقایسه با پایه های پلیمری مصنوعی و نیمه مصنوعی کاهش دهد. بنابراین از صمغ های گیاهی در فرمولاسیون ماتریکس های طولانی رهش داروها بهره گرفته شده است. صمغ های کارایا برای دیکلوفناک سدیم، گوار در مورد تارتارات متوپرولول و هیدروکلریدوراپامیل و دی هیدروکلریدتریمتازیدین و آلژینات سدیم جهت استازولامید با موفقیت به کار رفته است.

 

از کتیرا و آکاسیا در فرمولاسیون ماتریکس های یک لایه و سه لایه وراپامیل استفاده شده است. استازولامید یک مهارکننده قوی آنزیم کربنیک انیدراز است که باعث کاهش ترشحات بدن می شود و این عمل منجر به کاهش تولید ترشح مایی در کره چشم شده و فشار داخل آن را کم می کند که به همین دلیل در معالجه گلوکوم کاربرد دارد. این دارو همچنین به عنوان مدر در کاهش ادم قلبی مصرف می شود. استازولامید همچنین از طریق تأخیر در تخلیه الکتریکی عصبی در درمان صرع نیز تجویز می گردد.

بررسی رهش استازولامید از ماتریکس های حاوی صمغ های کتیرا و آکاسیا barresie rahesh pdf 269 KB application pdf
محمد برزگر جلالی محمدرضا سیاهی شادباد شیرزاد آزرمی عظیم برزگر جلالی قباد محمدی خسرو ادیب کیا
مجله دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبر 1610 ز www pharm sci tbzmed ac ir

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر