حساسیت سویه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و مایکوباکتریوم های غیر توبرکلوزی نسبت به کانامایسین و امیکاسین

حساسیت سویه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و مایکوباکتریوم های غیر توبرکلوزی نسبت به کانامایسین و امیکاسین

حساسیت سویه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و مایکوباکتریوم های غیر توبرکلوزی نسبت به کانامایسین و امیکاسین

طبق برآوردهای انجام شده در سراسر جهان، در هر ثانیه یک نفر با باسیل سل آلوده شده، در هر 4 ثانیه یک نفر به بیماری مبتلا می شود و در هر 10 ثانیه یک نفر در اثر ابتلاء به بیماری سل، جان خود را از دست می دهد. در سال 1993 سازمان بهداشت جهانی، سل را به عنوان یک فوریت جهانی اعلام کرد.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
0 نظر

طبق برآوردهای انجام شده در سراسر جهان، در هر ثانیه یک نفر با باسیل سل آلوده شده، در هر 4 ثانیه یک نفر به بیماری مبتلا می شود و در هر 10 ثانیه یک نفر در اثر ابتلاء به بیماری سل، جان خود را از دست می دهد. در سال 1993 سازمان بهداشت جهانی، سل را به عنوان یک فوریت جهانی اعلام کرد. میزان تلفات سالانه سل، حدود 3 میلیون نفر گزارش شده است که تعداد 2 میلیون نفر از آن افراد بزرگسال و یک میلیون نفر از آن کودک می باشد. در سال 2004، میزان تلفات ناشی از سل، حدود 4 میلیون نفر برآورده می شود. یکی از مشکلات جدی در کنترل سل، بروز مقاومت دارویی است که به علت موتاسیون در باسیل اتفاق می افتد و به دلیل عدم پیگیری دقیق و یا ناکافی بودن درمان، در حال شیوع در سراسر جهان، به خصوص در کشورهای در حال توسعه می باشد. در حال حاضر بالغ بر 50 میلیون نفر از جمعیت جهان، آلوده به باسیل سل مقاوم به دارو هستند.

 

مقاومت دارویی سویه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و مایکوباکتریوم های غیر توبرکلوزی نسبت به داروهای اصلی ضد سل، موجب شده است که سایر داروها از جمله کانامایسین و آمیکاسین که جزء آمینوگلیکوزیدها می باشند، مورد استفاده بالینی قرار گیرند و در درمان سل مقاوم، جزء درمان های پیشنهادی و کاربردی باشند.

حساسیت سویه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و مایکوباکتریوم های غیر توبرکلوزی نسبت به کانامایسین و امیکاسین hasasiat sooyehaye pdf 124 KB application pdf
سیدرضا مؤ دب عبدالناصر رفیع
مجله دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبر 1610 ز

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر