اثرات تزریق داخل بطنی دوزهای مختلف انسولین بر حافظه فضایی در رت های نر سالم نژاد ویستار

اثرات تزریق داخل بطنی دوزهای مختلف انسولین بر حافظه فضایی در رت های نر سالم نژاد ویستار

اثرات تزریق داخل بطنی دوزهای مختلف انسولین بر حافظه فضایی در رت های نر سالم نژاد ویستار

در حیطه متابولیسم محیطی بدن انسولین را اغلب در ارتباط با اثرات آنابولیک آن بر تحریک جذب سلولی گلوکز، اسیدهای آمینه و تشکیل گلیکوژن می شناسیم.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
0 نظر

در حیطه متابولیسم محیطی بدن انسولین را اغلب در ارتباط با اثرات آنابولیک آن بر تحریک جذب سلولی گلوکز، اسیدهای آمینه و تشکیل گلیکوژن می شناسیم. مطالعات اولیه ای که در زمینه متابولیسم گلوکز در مغز صورت گرفته حاکی از آن است که جذب سلولی گلوکز در سیستم اعصاب مرکزی وابسته به انسولین نیست و لذا مغز در زمره بافت هایی قرار می گیرد که اصطلاحاً غیر حساس به انسولین هستند. این برداشت منجر به این شده که نقش های بالقوه انسولین در سیستم اعصاب مرکزی کمتر مورد توجه واقع شود ولی اخیراً با اثبات حضور انسولین و گیرنده های آن در نواحی گوناگونی از مغز به خصوص در قشر مغز، هیپوکمپ و بطن سوم، این موضوع بیشتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

 

همچنین علاوه بر تحقیقات فراوانی که در حوزه اثرات انسولین برفیزیولوژی مغز، اعمال شناختی و شکل پذیری سیناپسی انجام گرفته است، مطالعات زیادی هم نقش اختلال در متابولیسم گلوکز و انسولین را بر آسیب شناسی بیماری های تحلیل برنده مغزی از قبیل آلزایمر مورد بررسی قرار داده اند.

اثرات تزریق داخل بطنی دوزهای مختلف انسولین بر حافظه فضایی در رت های نر سالم نژاد ویستار asarate tazrighate dakheli pdf 213 KB application pdf
وحید حاج علی گیسو محدث شیرین ببری
مجله دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبر 1610 ز

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر