تعیین دوز مؤ;ثر میدازولام خوراکی برای سداسیون قبل از عمل کودکان

تعیین دوز مؤ;ثر میدازولام خوراکی برای سداسیون قبل از عمل کودکان

یکی از مشکلات عمده در جراحی کودکان، اضطراب و ترس کودکان از جراحی، مشکلات جدایی کودکان از والدین در هنگام انتقال به اتاق عمل و همچنین هنگام اینداکشن می باشد.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
0 نظر

یکی از مشکلات عمده در جراحی کودکان، اضطراب و ترس کودکان از جراحی، مشکلات جدایی کودکان از والدین در هنگام انتقال به اتاق عمل و همچنین هنگام اینداکشن می باشد. جراحی بدون کاهش اضطراب قبل از عمل اثرات روانی پایداری در کودکان ایجاد می کند. نیاز به پیش درمانی براساس وضعیت پزشکی و زمینه ای، طول مدت جراحی، القاء مطلوب بیهوشی و ساختار سایکولوژیک کودک و والدین باید جداگانه در نظر گرفته شود به آمادگی فارماکولوژیک و روانی قبل از جراحی، دارودرمانی قبل از عمل (پره مدیکاسیون) اطلاق می شود از میان داروهای پیش درمانی که به صورت خوراکی، عضلانی، وریدی، رکتال، زیر زبانی یا نازال تجویز می شود. پیش درمانی خوراکی قابل قبول ترین و مناسب ترین راه پره مدیکاسیون کودکان است. پره مدیکاسیون برای کودکان بعد از سن 12ـ10 ماهگی لازم است، زیرا اضطراب جدایی از والدین بعد از این سن شروع می شود. میدازولام خوراکی شایع ترین داروی مصرفی برای پره مدیکاسیون کودکان می باشد.

 

پره مدیکاسیون از دو جزء روحی ـ روانی و دارویی تشکیل شده است که در مطالعات نشان داده شده که آمادگی روحی ـ روانی و آمادگی فارماکولوژیک تواماً بیشتر از هر کدام به تنهایی مؤثر است.

تعیین دوز مؤ ثر میدازولام خوراکی برای سداسیون قبل از عمل کودکان taiene doze moaser pdf 174 KB application pdf
مهین سیدحجازی لاله کلامی سهراب نگارگر
مجله دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبر 1610 ز

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر