طولانی رهش نمودن پروپرانولول هیدروکلراید به روش پراکندگی جامد

طولانی رهش نمودن پروپرانولول هیدروکلراید به روش پراکندگی جامد

سیستم های آهسته رهش به علت داشتن مزایایی مانند پذیرش بهتر توسط بیمار، کاهش نوسانات سطح خونی دارو، پاسخ درمانی یکنواخت تر، کاهش اثرات جانبی و کاهش هزینه درمان جایگاه ویژه ای در زمینه سیستم های نوین دارورسانی دارند.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
0 نظر

سیستم های آهسته رهش به علت داشتن مزایایی مانند پذیرش بهتر توسط بیمار، کاهش نوسانات سطح خونی دارو، پاسخ درمانی یکنواخت تر، کاهش اثرات جانبی و کاهش هزینه درمان جایگاه ویژه ای در زمینه سیستم های نوین دارورسانی دارند. روش های مختلفی برای آهسته رهش نمودن وجود دارد که در بین آنها کنترل انحلال دارو به علت هزینه کم و سهولت تولید از قدیمی ترین و موفق ترین تکنیک ها می باشد. دارویی با سرعت انحلال آهسته، خصوصیات آهسته رهش از خود نشان خواهد داد زیرا رهش دارو از طریق سرعت انحلال محدود خواهد شد. روش های مختلفی برای نیل به این هدف وجود دارد که از آن جمله می توان به تهیه ملح یا مشتقات مناسب دارو، روکش دادن با موادی که به کندی حل می شوند و وارد کردن دارو درون حامل های کم محلول اشاره نمود. مطالعات محدودی در مورد استفاده از فرمولاسیون های پراکندگی جامد جهت آهسته رهش نمودن داروهای محلول در آب صورت گرفته که در اغلب موارد نیز موفقیت آمیز نبوده

 

است. پراکندگی جامد عبارت از پراکندگی یک یا چند ماده مؤثره در داخل یک حامل جامد یا ماتریکس بی اثر می باشد. تهیه پراکندگی های جامد دارو با استفاده از حامل های نامحلول در آب باعث کاهش سرعت انحلال دارو و در نتیجه آهسته رهش نمودن آن خواهد شد.

طولانی رهش نمودن پروپرانولول هیدروکلراید به روش پراکندگی جامد toolanie rahesh nemoodan pdf 175 KB application pdf
داود حسن زاده علی نخودچی یوسف جوادزاده بهار درسازان محمدرضا سیاهی
مجله دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبر 1610 ز

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر