اثر عصاره و اسانس دانه گشنیز در جلوگیری از تشنج القاشده با پنتیلن تترازول

اثر عصاره و اسانس دانه گشنیز در جلوگیری از تشنج القاشده با پنتیلن تترازول

اثر عصاره و اسانس دانه گشنیز در جلوگیری از تشنج القاشده با پنتیلن تترازول

صرع یکی از بیماری های عصبی شایع در جهان می باشد. بروز صرع تقریباً; 5/0 ـ 3/0 درصد در جمعیت های مختلف و شیوع آن بین 5 تا 10 نفر در 1000 نفر تخمین زده می شود. اگر چه با درمان های موجود، در 80% موارد می توان حملات تشنج را کنترل کرد ولی میلیون ها نفر در دنیا صرع کنترل نشده دارند.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
0 نظر

صرع یکی از بیماری های عصبی شایع در جهان می باشد. بروز صرع تقریباً 5/0 ـ 3/0 درصد در جمعیت های مختلف و شیوع آن بین 5 تا 10 نفر در 1000 نفر تخمین زده می شود. اگر چه با درمان های موجود، در 80% موارد می توان حملات تشنج را کنترل کرد ولی میلیون ها نفر در دنیا صرع کنترل نشده دارند. مصرف داروهای ضد صرع همواره توام با عوارض جانبی و تداخلات دارویی متعدد بوده و در برخی موارد مقاومت به دارو نیز دیده می شود. بیماران صرعی معمولاً نیاز دارند که برای سال ها دارو مصرف کنند و بدین جهت دوری جستن از عوارض جانبی مسیله مهمی است. بنابراین نیاز به داروهای مؤثر و اختصاصی تر کاملاً محسوس است و یافتن داروهای جدید با محدودیت های کمتر می تواند از پیشرفت های باارزش در درمان صرع به شمار رود. امروزه گیاهان دارویی به عنوان یک منبع مناسب برای یافتن داروهای جدید مورد توجه محققان در دنیا قرار گرفته است. از گیاهانی که در طب سنتی برای آن اثر ضد تشنج ذکر شده است، می توان از گشنیز با نام علمی Coriandrum sativum L نام برد.

 

اثر عصاره و اسانس دانه گشنیز در جلوگیری از تشنج القاشده با پنتیلن تترازول asare osare va esans pdf 214 KB application pdf
معصومه امام قریشی غزال حیدری همدانی
مجله دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبر 1610 ز

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر