بهینه سازی شرایط تولید مواد ضد میکروب حاصل از Oudemansiella spp با استفاده از روش Variable simplex design

بهینه سازی شرایط تولید مواد ضد میکروب حاصل از Oudemansiella spp با استفاده از روش Variable simplex design

بهینه سازی شرایط تولید مواد ضد میکروب حاصل از Oudemansiella spp با استفاده از روش Variable simplex design

Oudemansiella گروه بزرگی از بازیدیومایست ها (قارچ های چتری) می باشند که در مناطق مختلف جنگلی رشد می کنند. با توجه به اهمیت این دسته از قارچ ها به دلیل تولید مواد بیولوژیکی فعال، تا کنون مطالعات زیادی برروی آنها صورت پذیرفته است و خواص متعدد بیولوژیکی از آنها گزارش شده است.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
0 نظر

Oudemansiella گروه بزرگی از بازیدیومایست ها (قارچ های چتری) می باشند که در مناطق مختلف جنگلی رشد می کنند. با توجه به اهمیت این دسته از قارچ ها به دلیل تولید مواد بیولوژیکی فعال، تا کنون مطالعات زیادی برروی آنها صورت پذیرفته است و خواص متعدد بیولوژیکی از آنها گزارش شده است. همچنین ساختمان تعداد زیادی از مولکول های این دسته ترکیبات، با خواص بیولوژیکی متنوع که شامل ترکیبات ضد میکروب و سایتوتوکسیک می باشند، گزارش گردیده است. ساختمان شیمیایی ترکیبات مختلف یافت شده در این جنس شامل ترکیبات پلی استیلنی، ترپنوییدی و متوکسی آکریلات می باشد. از مهم ترین ترکیبات حاصله از Oudemansiella می توان به ترکیباتی نظیر Oudemansin X و Methoxy acrylate و Strobillurin اشاره نمود که دارای خواض ضد قارچی می باشند.

 

نظر به اهمیت بازیدیومایست ها به لحاظ غذایی و همچنین به عنوان منابع جدید متابولیت های فعال، مطالعات بر روی نحوه رشد و تأثیر فاکتورهای مختلف نظیر اجزاء محیط کشت، PH و دما بر روی آنها صورت پذیرفته است.

بهینه سازی شرایط تولید مواد ضد میکروب حاصل از Oudemansiella spp با استفاده از روش Variable simplex design behine sazie sharayete tolid pdf 71 KB application pdf
حسین وحیدی بیژن شفقی حمید صفری فروغ نامجویان
مجله دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبر 1610 ز

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر