بررسی تأثیر عوامل مختلف در رهش دارو از پمپ اسموتیک ایندومتاسین با هسته دو لایه | گوپی

بررسی تأثیر عوامل مختلف در رهش دارو از پمپ اسموتیک ایندومتاسین با هسته دو لایه | گوپی

بررسی تأثیر عوامل مختلف در رهش دارو از پمپ اسموتیک ایندومتاسین با هسته دو لایه | گوپی

سامانه های دارورسانی جدید که قادرند دارو را به طور یکنواخت و طولانی مدت آزاد نمایند مورد توجه بسیاری از متخصصین علوم دارویی و صنایع داروسازی بوده و هر ساله هزینه های بسیار بالایی صرف تحقیق و مطالعه در مورد این سامانه های دارورسانی می گردد.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
0 نظر

سامانه های دارورسانی جدید که قادرند دارو را به طور یکنواخت و طولانی مدت آزاد نمایند مورد توجه بسیاری از متخصصین علوم دارویی و صنایع داروسازی بوده و هر ساله هزینه های بسیار بالایی صرف تحقیق و مطالعه در مورد این سامانه های دارورسانی می گردد. یکی از سامانه های مفید و کارآمد در این زمینه پمپ اسموتیک می باشد که به صورت خوراکی بوده و قادر است دارو را در مدت زمان نسبتاً طولانی (24 ساعت) و به صورت یکنواخت (کینتیک نزدیک به درجه صفر) آزاد و به جریان خون عمومی برساند. این سامانه دارورسانی برای بسیاری از داروها خصوصاً داروهایی که به علل متفاوت از جمله نیمه عمر بیولوژیکی کوتاه نیازمند مصرف مکرر در شبانه روز می باشند می تواند بسیار مفید واقع شده و تعداد دفعات مصرف دارو در شبانه روز را به یک نوبت کاهش دهد.

 

استفاده از پمپ های اسموتیک علاوه بر کاهش تعداد دفعات مصرف دارو، از نوسانات غلظت پلاسمایی دارو تا حدود زیادی جلوگیری کرده و در نتیجه عوارض ناشی از نوسانات غلظت دارو را به حداقل میزان ممکن کاهش می دهد همچنین آزادسازی دارو از پمپ های اسموتیک تحت تأثیر شرایط خارجی از قبیل pH یا محتویات دستگاه گوارش قرار نگرفته و تنها عامل مؤثر بر آن خصوصیات فرمولاسیون می باشد.

بررسی تأ ثیر عوامل مختلف در رهش دارو از پمپ اسموتیک ایندومتاسین با هسته دو لایه barresie tasire avamel pdf 215 KB application pdf
جواد شکری مریم علیزاده داود حسن زاده فرهاد متولی
مجله دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبر 1610 ز www pharm sci tbzmed ac ir

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر