تأثیر آملودیپین بر غلظت بافتی اندوتلین در شریان کلیه خرگوش دریافت کننده رژیم آتروژن | گوپی

تأثیر آملودیپین بر غلظت بافتی اندوتلین در شریان کلیه خرگوش دریافت کننده رژیم آتروژن | گوپی

تأثیر آملودیپین بر غلظت بافتی اندوتلین در شریان کلیه خرگوش دریافت کننده رژیم آتروژن | گوپی

با وجود پیشرفت های قابل توجه در علوم پزشکی هنوز آترواسکلروز یکی از علل اصلی بیماری های قلبی عروقی محسوب می شود.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
0 نظر

با وجود پیشرفت های قابل توجه در علوم پزشکی هنوز آترواسکلروز یکی از علل اصلی بیماری های قلبی عروقی محسوب می شود. این بیماری یک فرآیند عروقی پیشرونده با منشاء ساب اندوتلیال است که در اثر ریسک فاکتورهای مختلف از جمله رژیم پر چرب، شروع می شود و به تدریج به صورت پلاک های آترواسکلروزی تظاهر پیدا می کند که عوارض متعددی از جمله انواع بیماری های قلبی عروقی، کلیوی و هیپرتانسیون را به دنبال خواهد داشت. آترواسکروزیس یک اختلال پیشرونده و سیستمیک عروقی است. حوادث داخل سلولی در آترواسکروزیس با اختلال در عملکرد اندوتلیال، کاهش تولید نیتریک اکساید و افزایش فعالیت تنگ کننده های عروقی از جمله اندوتلین آغاز می شوند. در سال 1985 یاناقیزاوا (Yanagisawa و ماساکای (Masaki)) یک فاکتور منقبض کننده عروقی که از اندوتلیوم آزاد می شد معرفی کرده و آنرا اندوتلین نامیدند که محل اصلی سنتز آن بیشتر سلول های اندوتلیال می باشد. انواع اندوتلین که شامل نوع 1، 2 و 3 می باشد. همگی دارای 21 اسیدآمینه بوده و فقط از نظر چند اسیدآمینه با هم اختلاف دارند که در میان آنها اندوتلین ـ 1 (Et-1) نسبت به بقیه از غلظت بالاتری برخوردار است.

 

تأ ثیر آملودیپین بر غلظت بافتی اندوتلین در شریان کلیه خرگوش دریافت کننده رژیم آتروژن barresie tasire amelodipin pdf 191 KB application pdf
مصطفی محمدی فریبا میرزایی ناصر اصلان آبادی
مجله دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبر 1610 ز www pharm sci tbzmed ac ir

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر