تهیه و ارزیابی میکروپارتیکل های روده ای ناپروکسن به روش کریستالیزاسیون کروی |گوپی

تهیه و ارزیابی میکروپارتیکل های روده ای ناپروکسن به روش کریستالیزاسیون کروی |گوپی

تهیه و ارزیابی میکروپارتیکل های روده ای ناپروکسن به روش کریستالیزاسیون کروی |گوپی

ناپروکسن یکی از داروهای ضد التهاب غیر استروییدی است که در درمان آرتریت روماتویید، استیوآرتریت و به عنوان ضد تب و ضد درد استفاده می شود.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
0 نظر

ناپروکسن یکی از داروهای ضد التهاب غیر استروییدی است که در درمان آرتریت روماتویید، استیوآرتریت و به عنوان ضد تب و ضد درد استفاده می شود. اما محدودیت مصرف آن به علت عوارض گوارشی می باشد. یکی از راه های کاهش عوارض جانبی در دستگاه گوارش استفاده از فرم روده ای دارو می باشد.از مزایای دیگر فرم های روده ای می توان به رهش دارو در محل جذب اشاره کرد. از طرفی تهیه فرم های چند واحدی روده ای نسبت به فرم های تک واحدی ارجحیت دارد چرا که یکی از

 

مشکلات فرم های تک واحدی متغیربودن زمان باقی ماندن فرم دارویی در معده و بالطبع، متغیربودن فراهم زیستی دارو است. از سوی دیگر در فرم های روده ای چند واحدی به علت کوچک بودن سایز ذرات وابستگی شروع اثر دارو به تخلیهٔ معده منتفی شده و عملکرد دارو از تکرارپذیری کافی برخوردار خواهد بود.

کریستالیزاسیون کروی یک تکنیک کارآمد طراحی ذرات می باشد که در آن مراحل مختلف کریستالیزاسیون، جداسازی و آگلومراسیون هم زمان در یک مرحله صورت می گیرد و بدین ترتیب با کاهش مراحل تهیه، سدر زمان و هزینه صرفه جویی بسیاری می شود.

تهیه و ارزیابی میکروپارتیکل های روده ای ناپروکسن به روش کریستالیزاسیون کروی tahye va arzyabie micro particle haye roodeie pdf 607 KB application pdf
مریم مقصودی محمدرضا سیاهی هادی ولیزاده فرناز فخیمی رضایی
مجله دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبر 1610 ز

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر