بررسی اثر رمی فنتانیل در پیشگیری از درد ناشی از تزریق وریدی پروپوفول |مجله گوپی

بررسی اثر رمی فنتانیل در پیشگیری از درد ناشی از تزریق وریدی پروپوفول |مجله گوپی

بررسی اثر رمی فنتانیل در پیشگیری از درد ناشی از تزریق وریدی پروپوفول |مجله گوپی

پروپوفول یک داروی هوشبر داخل وریدی غیر باربیتورات سریع الاثری است که بیهوشی با کیفیت خوب و ریکاوری سریعی را فراهم می کند، ولی بروز احساس درد و ناراحتی در هنگام تزریق نقطه ضعف این دارو می باشد، مکانیسم ایجاد درد تزریق وریدی کاملاً; شناخته نشده است، احتمالاً; مکانیسم شیمیایی ایجاد درد، آزادشدن کینینوژن ها در نتیجه تحریک مستقیم آندوتلیوم عروقی در اثر تماس پروپوفول با آن می باشد.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
0 نظر

پروپوفول یک داروی هوشبر داخل وریدی غیر باربیتورات سریع الاثری است که بیهوشی با کیفیت خوب و ریکاوری سریعی را فراهم می کند، ولی بروز احساس درد و ناراحتی در هنگام تزریق نقطه ضعف این دارو می باشد، مکانیسم ایجاد درد تزریق وریدی کاملاً شناخته نشده است، احتمالاً مکانیسم شیمیایی ایجاد درد، آزادشدن کینینوژن ها در نتیجه تحریک مستقیم آندوتلیوم عروقی در اثر تماس پروپوفول با آن می باشد. برخی از محققین معتقدند سنسورهای این مسیر پایانه های عصبی آزاد آوران بین مدیا و اینتیما می باشند. فراوانی درد در هنگام تزریق پروپوفول بین 30 تا 90% گزارش شده است. روش های مختلفی برای پیشگیری از درد تزریق به کار برده شده است مانند تغییر دادن سرعت تزریق، رقیق کردن دارو، تغییر درجه حرارت، تغییر حلال یا استفاده هم زمان از داروها. در بیشتر مطالعات از روش تزریق لیدوکایین قبل از پروپوفول یا مخلوط دو دارو استفاده شده است. برخی استفاده از مخدرها مانند آلفنتانیل و رمی فنتانیل را روشی مؤثر در پیشگیری از درد تزریق معرفی کرده اند.

 

بررسی اثر رمی فنتانیل در پیشگیری از درد ناشی از تزریق وریدی پروپوفول barresi asare remi phentanil pdf 128 KB application pdf
خسرو کلاهدوزان ناصر قربانیان محمود عیدی سهیلا داداش زاده
مجله دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبر 1610 ز

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر