مقایسه اثرات انفوزیون مورفین با تزریق عضلانی متادون در تست های فونکسیون ریوی بعد از عمل در بیماران جراحی قلب باز در ICU بیمارستان شهید مدنی تبریز

مقایسه اثرات انفوزیون مورفین با تزریق عضلانی متادون در تست های فونکسیون ریوی بعد از عمل در بیماران جراحی قلب باز در ICU بیمارستان شهید مدنی تبریز

مقایسه اثرات انفوزیون مورفین با تزریق عضلانی متادون در تست های فونکسیون ریوی بعد از عمل در بیماران جراحی قلب باز در ICU بیمارستان شهید مدنی تبریز

آنالژزی بعد از عمل مدت های مدیدی است که قسمتی از اقدامات پیرامون عمل است، در نتیجه بیماران درد را به عنوان جزء غیرقابل اجتناب بعد از عمل قبول کرده بودند. ولی طی سال های اخیر، عواملی مانند درک بهتر فارماکولوژی داروهای ضد درد، افزایش دانش در مورد فیزیولوژی درد، راه های کنترل آن، تکنولوژی تنظیم دارو توسط خود فرد و اختصاص نیروی انسانی برای بهره برداری از این امکانات کنترل درد حاد بعد از عمل را مؤ;ثر ساخته است.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
0 نظر

آنالژزی بعد از عمل مدت های مدیدی است که قسمتی از اقدامات پیرامون عمل است، در نتیجه بیماران درد را به عنوان جزء غیرقابل اجتناب بعد از عمل قبول کرده بودند. ولی طی سال های اخیر، عواملی مانند درک بهتر فارماکولوژی داروهای ضد درد، افزایش دانش در مورد فیزیولوژی درد، راه های کنترل آن، تکنولوژی تنظیم دارو توسط خود فرد و اختصاص نیروی انسانی برای بهره برداری از این امکانات کنترل درد حاد بعد از عمل را مؤثر ساخته است.

 

بی دردی بعد از جراحی کاردیوتوراسیک به دلایل متعددی حایز اهمیت است: اول اینکه، درد بعد از عمل مشکل عمده بیماری است که تحت عمل جراحی قرار می گیرد و دوم اینکه، جراحی کاردیوتوراسیک با درد شدید بعد از عمل همراه است که درمان و کنترل درد بعد از عمل یک جزء مهم اداره بهینه بعد از عمل است.

با توجه به اینکه درد به جنبه های مختلف از جمله احساس، خلق، تجربه درد، شخصیت فرد و ... بستگی دارد لذا اندازه گیری دقیق آن مشکل می باشد ولی متدهای مختلفی جهت اندازه گیری شدت درد به کار رفته است.

مقایسه اثرات انفوزیون مورفین با تزریق عضلانی متادون در تست های فونکسیون ریوی بعد از عمل در بیماران جراحی قلب باز در ICU بیمارستان شهید مدنی تبریز moghayese asarate pdf 98 KB application pdf
میرموسی میری نژاد محمود عیدی خسرو کلاهدوزان
مجله دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبر 1610 ز pharm sci tbzmed ac ir

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر