بررسی مقایسه ای تاثیر 2 روش تجویز هپارین به صورت مداوم و متناوب بر روی زمان ترومبوپلاستین نسبی

بررسی مقایسه ای تاثیر 2 روش تجویز هپارین به صورت مداوم و متناوب بر روی زمان ترومبوپلاستین نسبی

بررسی مقایسه ای تاثیر 2 روش تجویز هپارین به صورت مداوم و متناوب بر روی زمان ترومبوپلاستین نسبی

در مطالعه حاضر، ازمیان روشهای متعدد که برای تجویز داروی هپارین به عنوان پیش گیری و یا درمان بیماریهای مختلف وجود دارند، 2 روش انفوزیون مداوم و تجویز منقطع از نظر تاثیر بر روی APTT در زمان های مختلف با هم مقایسه شده اند تا مزایا و معایب هر یک روشن تر شود.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
0 نظر

در مطالعه حاضر، ازمیان روشهای متعدد که برای تجویز داروی هپارین به عنوان پیش گیری و یا درمان بیماریهای مختلف وجود دارند، 2 روش انفوزیون مداوم و تجویز منقطع از نظر تاثیر بر روی APTT در زمان های مختلف با هم مقایسه شده اند تا مزایا و معایب هر یک روشن تر شود. مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی (تجربی مداخله گر) بر روی 423 بیمار انتخاب شده به صورت احتمالی ساده و با سنجش APTT با یک کیت مشخص و استاندارد در ساعت های تعیین شده، انجام شده است. در روش تزریق منقطع 5000 واحد هپارین، سطح نزدیک به مطلوب درمانی در فاصله 1 تا 1.5 ساعت بعد از تزریق حاصل گردید. درمدت زمان قبل از ساعت فوق سطح APTT بسیار بالاتر و در ساعات بعد از آن پایین تر از حدود معیار درمانی و سطح مطلوب قرار داشت. در حالی که سطح APTT در روش انفوزیون مداوم تقریبا ثابت بود. از آن جایی که سطح APTT در گروه با انفوزیون مداوم نسبت به گروه تزریق منقطع ثابت تر و محدوده درمانی لازم، پایدارتر بوده است و بدیهی است این حالت از نظر فارماکودینامیک مد نظر درمان می باشد، لذا روش اول برای پیش گیری از وقوع مجدد ترمبوز و نیز عوارض چون خونریزی و همچنین کاهش موارد نیاز به سنجش مکرر APTT ارجح می باشد.

 

بررسی مقایسه ای تاثیر 2 روش تجویز هپارین به صورت مداوم و متناوب بر روی زمان ترومبوپلاستین نسبی tajvize Heparin pdf 165 KB application pdf
عزیزاله ادیب بهناز فتورچی
پایگاه اطلاعات علمی

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر