بررسی تاثیر میزوپروستول در ختم حاملگی سقط  های فراموش  شده

بررسی تاثیر میزوپروستول در ختم حاملگی سقط های فراموش شده

با توجه به شیوع سقط فراموش شده، عوارض ناشی از جراحی آن و تناقضات موجود در بررسی آثار درمانهای دارویی و به منظور تعیین تاثیر میزوپروستول واژینال در ختم حاملگی سقطهای فراموش شده تا هفته 12 حاملگی، این مطالعه طی سالهای 83-1382 در بیمارستان دکتر شبیه خوانی کاشان صورت گرفت.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
0 نظر

● سابقه و هدف:

 

با توجه به شیوع سقط فراموش شده، عوارض ناشی از جراحی آن و تناقضات موجود در بررسی آثار درمانهای دارویی و به منظور تعیین تاثیر میزوپروستول واژینال در ختم حاملگی سقطهای فراموش شده تا هفته 12 حاملگی، این مطالعه طی سالهای 83-1382 در بیمارستان دکتر شبیه خوانی کاشان صورت گرفت.

● مواد و روش ها:

تحقیق به روش کارآزمایی بالینی در مورد 80 زن حامله مبتلا به سقط فراموش شده انجام شد. بیماران بطور تصادفی در دو گروه 40 نفره درمان طبی و درمان جراحی قرار گرفتند. در روش درمان طبی ابتدا از دوز 800 میکروگرم میزوپروستول واژینال استفاده شد، سپس در صورت نیاز هر 4 ساعت 400 میکروگرم (حداکثر تا سه دوز دیگر) برحسب مقدار خونریزی واژینال یا خوراکی تجویز گردید و در صورت وجود بقایای حاملگی در سونوگرافی 15روز بعد از دوز ابتدایی کورتاژ انجام می شد.در روش درمان جراحی از دیلاتاسیون و شارپ کورتاژ استفاده گردید. اطلاعات مربوط به بیماران از قبیل سن، رتبه حاملگی، سن حاملگی براساس LMP و سونوگرافی، سابقه سزارین و سابقه سقط در فرم اطلاعاتی ثبت شد. نتایج درمانی با استفاده از آزمونهای آماری مجذور کای، دقیق فیشر، McNemar و T زوج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

● یافته ها:

5/87 درصد گروه درمان طبی سقط کامل بدون نیاز به کورتاژ داشتند و در 5/92 درصد در گروه درمان جراحی هم محصولات حاملگی با کورتاژ بطور کامل تخلیه گردید. طول مدت خونریزی در گروه درمان طبی بطور قابل ملاحظهای بیشتر از گروه درمان جراحی بود ولی هیچ اختلاف قابل توجهی در میزان هموگلوبین بعد از سقط وجود نداشت. شایعترین عارضه جانبی درمان طبی، درد در ناحیه تحتانی شکم و تب بود.

● نتیجه گیری:

استفاده از میزوپروستول یک روش موثر با عوارض جانبی قابل تحمل برای ختم حاملگی سقطهای فراموش شده سه ماهه اول حاملگی می باشد که می تواند به عنوان جایگزین روش جراحی مورد توجه قرار گیرد.

بررسی تاثیر میزوپروستول در ختم حاملگی سقط های فراموش شده baresi tasire misoprostol pdf 225 KB application pdf
مریم جهانگیر میترا بهرشی محمدرضا فاضل محسن اربابی
پایگاه اطلاعات علمی

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر