بررسی اثر داروی گیاهی Liv-52 بر سیروز کبدی در بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن B

بررسی اثر داروی گیاهی Liv-52 بر سیروز کبدی در بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن B

بررسی اثر داروی گیاهی Liv-52 بر سیروز کبدی در بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن B

سیروز، مرحله نهایی ضایعات کبدی با علل مختلفی از جمله ویروس ها است که بعضا چندین سال بدون بروز هر گونه علامتی در بیمار فعال است.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
0 نظر

● سابقه:

 

سیروز، مرحله نهایی ضایعات کبدی با علل مختلفی از جمله ویروس ها است که بعضا چندین سال بدون بروز هر گونه علامتی در بیمار فعال است. در حال حاضر، روش های درمانی مورد استفاده در بیماری های مزمن کبدی قطعی نیستند و دلایلی مانند گران بودن درمان های رایج، موثر نبودن در همه بیماران، احتمال عود بیماری بعد از قطع دارو، و عوارض جانبی بعضا شدید که منجر به قطع دارو می شود موجب شده تا استفاده از گیاهان دارویی توسط پزشکان و بیماران مورد توجه قرار بگیرد.

● هدف:

در این کارآزمایی بالینی، هدف بررسی اثر داروی گیاهی Liv-52 که دارای ترکیبی از عصاره گیاهانی مثل کبر، کاسنی، تاجریزی سنا، ارجون و بومادران با خواص محافظ کبدی بر سیروز کبدی ناشی از هپاتیت B مزمن بود.

● روش بررسی:

در این تحقیق بیوپسی کبد و یافته های پاتولوژی، مجموعه علایم بالینی آزمایشگاهی، سونوگرافی شکم و آندوسکوپی فوقانی دستگاه گوارش به عنوان معیارهای تشخیصی سیروز کبدی قرار داشتند. بیماران دو گروه قبل و پس از 6 ماه درمان از نظر میزان بهبودی علایم بالینی و شاخص های سرولوژیکی از قبیل آسیت، معیار child- pugh میزان بیلی روبین، زمان پروترومبین، تعداد پلاکت ها و گلبول سفید خون بررسی و مقایسه گردیدند.

● یافته ها:

نتایج طرح حاکی بود بیمارانی که به مدت 6 ماه داروی live-52 مصرف کردند به طور معنادار از وضعیت معیار pugh-child بهتر و کاهش آسیب بیش تر برخوردار بوده، همچنین کاهش معناداری در میزان دو آنزیم کبدی آلانین آمینوترانسفرازو آسپارتات آمینوترانسفراز داشتند. ولی در مارکرهای سرولوژی، از قبیل میزان بیلی روبن، زمان پروترومبین، تعداد پلاکت ها و گلبول سفید خون در زمان شروع و بعد از 6 ماه درمان تفاوت معناداری مشاهده نشد. در گروه بیمارانی که به مدت 6 ماه به آنها دارو نما تجویز شد در هیچکدام از شاخص ها و مارکرهای سرولوژی و بالینی بیماران بعد از 6 ماه در مقایسه با قبل از شروع مطالعه تفاوت معناداری مشاهده نشد.

● نتیجه گیری و بحث:

نتیجه کلی آن که در این تحقیق داروی گیاهی liv-52 اثری مثبت بر بهبودی علایم سیروز کبدی داشت و این اثر احتمالا به دلیل خواص آنتی اکسیدانی ، مدر، ضد التهابی، و تقویت سیستم ایمنی بدن توسط ترکیبات گیاهی موجود در liv-52 بوده است.

بررسی اثر داروی گیاهی Liv 52 بر سیروز کبدی در بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن B Liv 52 pdf 240 KB application pdf
حسن فلاح حسینی سیدموید علویان رامین حشمت کامران ابوالمعالی
پایگاه اطلاعات علمی

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر