مقایسه اثر داروهای کتوکونازول، کلوتریمازول و فلوکونازول علیه ایزوله های کاندیداآلبیکنس در شرایط In vitro

مقایسه اثر داروهای کتوکونازول، کلوتریمازول و فلوکونازول علیه ایزوله های کاندیداآلبیکنس در شرایط In vitro

مقایسه اثر داروهای کتوکونازول، کلوتریمازول و فلوکونازول علیه ایزوله های کاندیداآلبیکنس در شرایط In vitro

ولوواژینیت کاندیدایی به عنوان یک بیماری مهم در زنان باردار، مبتلایان به دیابت، استفاده کنندگان از آنتی بیوتیک های وسیع الطیف و داروهای ضد بارداری بروز می کند و مقاومت نسبتا بالایی به داروهای رایج از خود نشان می دهد.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
1 نظر

● مقدمه و هدف:

 

ولوواژینیت کاندیدایی به عنوان یک بیماری مهم در زنان باردار، مبتلایان به دیابت، استفاده کنندگان از آنتی بیوتیک های وسیع الطیف و داروهای ضد بارداری بروز می کند و مقاومت نسبتا بالایی به داروهای رایج از خود نشان می دهد. از طرفی واژینیت های عود کننده در بسیاری از بیماران پروسه درمانی را با شکست مواجه می سازد. هدف این مطالعه یافتن دارویی مناسب تر از بین داروهای کلوتریمازول، کتوکونازول و فلوکونازول با استفاده از تست تعیین حساسیت دارویی در شرایط آزمایشگاهی، قبل از درمان مجدد واژینیت های کاندیدایی عود کننده بوده است.

● مواد و روش ها:

به این منظور از 10 ایزوله کاندیداآلبیکنس به دست آمده از 31 بیمار مشکوک به ولوواژینیت کاندیدایی استفاده شد و با بکار بردن محیط RPMI 1640 و میکروپلیت های 96 خانه ای و انجام روش میکرو دایلوش براث مقادیر MIC90, MIC50 و MFC این داروها در دمای 35 درجه سانتیگراد وpH=7.2 اندازه گیری شد.

● نتایج:

در این شرایط MIC90, MIC50 و MFC داروی کتوکونازول به ترتیب 1-4, 0.25-1 و 64- 512 میکروگرم در میلی لیتر، داروی فلوکونازول به ترتیب 0.25-1 و 1-4 و 256- 1024 میکروگرم در میلی لیتر و داروی کلوتریمازول به ترتیب 1-8, 0.125-1 و 128-512 میکروگرم در میلی لیتر بوده است.

● بحث و نتیجه گیری:

با توجه به نتایج حاضر داروی کلوتریمازول نسبت به دو داروی دیگر اثر بهتری را بر روی کاندیداآلبیکنس داشته است.

مقایسه اثر داروهای کتوکونازول کلوتریمازول و فلوکونازول علیه ایزوله های کاندیداآلبیکنس در شرایط In vitro moghayese asare daroohaye ketokonazol pdf 259 KB application pdf
حسین زرین فر محمدحسین یادگاری صمد اطمینان راد فرزاد کتیرایی
پایگاه اطلاعات علمی www sid ir

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
پرسش
موافقم0
مخالفم0
یلدا  (یک شنبه 30 آذر 1399)
تشکر از مجله مادر و کودک گوپی