تهیه هیدروژل های پلی متاکریلیک اسید پلی اتیلن گلیکول حاوی 5 - آمینوسالیسیلیک اسید

تهیه هیدروژل های پلی متاکریلیک اسید   پلی اتیلن گلیکول حاوی 5 - آمینوسالیسیلیک اسید

تهیه هیدروژل های پلی متاکریلیک اسید پلی اتیلن گلیکول حاوی 5 - آمینوسالیسیلیک اسید

هیدروژل های حساس به pH متشکل از پلی متاکریلیک اسید و استراتیلن گلیکول -5- آمینوسالیسیلیک اسید به طریق تشکیل کمپلکس های آسوسیه تهیه شده و خواص تورمی آنها در آب و مخلوط آب - اتانول مورد بررسی قرار گرفت.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
1 نظر

هیدروژل های حساس به pH متشکل از پلی متاکریلیک اسید و استراتیلن گلیکول -5- آمینوسالیسیلیک اسید به طریق تشکیل کمپلکس های آسوسیه تهیه شده و خواص تورمی آنها در آب و مخلوط آب - اتانول مورد بررسی قرار گرفت. رفتار هیدرولیزی پلیمرها و نحوه رهش دارو از هیدروژل در محیط های بافری با pH 8.5، 7.2 و 1.2 مطالعه شد نتایج نشان دادند که میزان تورم هیدروژل ها به علت تشکیل پیوندهای هیدروژنی به محیط و نوع حلال بستگی دارد همچنین درصد اجزا سازنده هیدروژل و pH محیط هیدرولیز از عوامل اصلی موثر در هیدرولیز پلیمر و آزاد شدن 5- آمینوسالیسیلیک اسید می باشند. برخی از این هیدروژل ها برای استفاده در سیستم های دارورسانی ویژه کولون معرفی شدند.

 

تهیه هیدروژل های پلی متاکریلیک اسید پلی اتیلن گلیکول حاوی 5 آمینوسالیسیلیک اسید tahayeye hidrojelha pdf 205 KB application pdf
سودابه داوران محمدرضا رشیدی بیتا ارشادپور
پایگاه اطلاعات علمی

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
پرسش
موافقم0
مخالفم0
کسرایی  (یک شنبه 30 آذر 1399)
مطالب عالی و درجه یک بود ممنونم