تعیین اثر فلوکستین بر تحمل ایجادشده به اثر ضد دردی مورفین در موش صحرایی نر

تعیین اثر فلوکستین بر تحمل ایجادشده به اثر ضد دردی مورفین در موش صحرایی نر

تعیین اثر فلوکستین بر تحمل ایجادشده به اثر ضد دردی مورفین در موش صحرایی نر

مصرف طولانی مدت داروهای ضد درد اپیوییدی منجر به پیدایش تولرنس به اثرات ضددردی آنها می گردد. محققین هنوز در مورد مکانیسم سلولی مؤ;ثر در پیدایش تولرنس به اثرات مورفین اتفاق نظر ندارند.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
1 نظر

مصرف طولانی مدت داروهای ضد درد اپیوییدی منجر به پیدایش تولرنس به اثرات ضددردی آنها می گردد. محققین هنوز در مورد مکانیسم سلولی مؤثر در پیدایش تولرنس به اثرات مورفین اتفاق نظر ندارند. مکانیسم های پیشنهادی در این خصوص عبارتند از:

 

1) تنظیم در جهت افزایش یا کاهش تعدادگیرنده های اپیوییدی،

2) عدم اتصال و غیر حساس شدن پروتیین های جی

3) تغییر در نشانه پردازی داخل سلولی چون آدنیلیل سیکلاز، پروتیین کیناز C یا نیتریک اکساید،

4) دخالت گیرنده های پس سیناپسی، به ویژه گیرنده های گلوتامات/آسپارتات، گاماآمینوبوتیریک اسید و نوروترانسمیترهای مونوآمینی اعصاب سروتونرژیک مرکزی در دریافت درد در طناب نخاعی دخالت دارند.

فعال شدن اعصاب سروتونرژیک از طریق مسیر مهاری نزولی در نخاع سبب کاهش پاسخ به درد می شود. مطالعات مختلف نشان می دهد که داروهای ضد افسردگی که مهارکننده آپتیک نرونی نورآدرنالین و سروتونین هستند، می توانند اثر ضد دردی داشته باشند.

تعیین اثر فلوکستین بر تحمل ایجادشده به اثر ضد دردی مورفین در موش صحرایی نر taiene asare flokstin pdf 98 KB application pdf
علیرضا محجل نایبی فریبا ناقدی
مجله دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبر 1610 ز

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
پرسش
موافقم0
مخالفم0
ضیایی  (یک شنبه 30 آذر 1399)
مطالب درجه یک بود ممنونم از مجله گوپی