تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه بابونه در پیشگیری از تشنج ناشی از نیکوتین در موش سفید کوچک

تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه بابونه در پیشگیری از تشنج ناشی از نیکوتین در موش سفید کوچک

تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه بابونه در پیشگیری از تشنج ناشی از نیکوتین در موش سفید کوچک

تشنج از مهمترین علایم صرع است که به عنوان یک اختلال نورولوژیکی، تعداد زیادی از افراد جوامع مختلف از آن رنج می برند.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
1 نظر

● سابقه و هدف:

 

تشنج از مهمترین علایم صرع است که به عنوان یک اختلال نورولوژیکی، تعداد زیادی از افراد جوامع مختلف از آن رنج می برند. با توجه به عوارض جانبی و سمیت داروهای صناعی، در حال حاضر بعضی از داروهای گیاهی در درمان تشنج به کار می روند. این مطالعه به بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی گیاه بابونه در پیشگیری از تشنج ناشی از نیکوتین در موش سوری می پردازد.

● مواد و روشها:

در مطالعه دوز ـ پاسخ، دوزهای مختلف عصاره (500، 600، 800 و 1000 میلی گرم بر کیلوگرم) به گروه های مورد آزمایش (هر گروه 8 حیوان) تزریق داخل صفاقی شد و گروه کنترل سرم فیزیولوژی (100 g/1ml IP) دریافت نمود. بعد از 30 دقیقه، به حیوانات تمام گروه ها نیکوتین(5 mg/kg) از طریق داخل صفاقی تزریق گردید و زمان شروع، دوام و شدت تشنج اندازه گیری شد. در مطالعه زمان - پاسخ موثرترین دوز عصاره(1000 mg/kg) و سرم فیزیولوژی در زمان های 0، 15، 30، 45 و 60 دقیقه قبل از تزریق نیکوتین، به ترتیب تجویز گردیدند و زمان شروع، دوام اثر و شدت تشنج اندازه گیری شد.

● یافتهها:

نتایج حاصل از دوز - پاسخ نشان داد که دوزهای 600، 800 و 1000 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره موجب افزایش زمان شروع تشنج و کاهش دوام تشنج می گردد. نتایج حاصل از زمان - پاسخ نشان داد که زمان شروع، دوام و شدت تشنج در زمان های 15، 30، 45 و 60 دقیقه به ترتیب افزایش، کاهش و کاهش می یابد.

● نتیجهگیری:

نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر این واقعیت است که عصاره هیدروالکلی دارای اثر ضد تشنج می باشد. جهت شناخت مکانیسم اثر این عصاره نیاز به مطالعه بیشتر روی مدل های مختلف حیوانی می باشد.

تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه بابونه در پیشگیری از تشنج ناشی از نیکوتین در موش سفید کوچک osareye giyahe babone pdf 176 KB application pdf
اردشیر ارضی مهناز کسمتی مجید علی خانی
پایگاه اطلاعات علمی

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
پرسش
موافقم0
مخالفم0
خدارحمی  (یک شنبه 30 آذر 1399)
سلام جالبی بود مرسی از گروه مجله مادر و کودک گوپی