اثر عصاره آبی میوه فلفل سیاه (Piper nigrum) بر فعالیت انقباضی رحم موش صحرایی غیر حامله

اثر عصاره آبی میوه فلفل سیاه (Piper nigrum) بر فعالیت انقباضی رحم موش صحرایی غیر حامله

اثر عصاره آبی میوه فلفل سیاه (Piper nigrum) بر فعالیت انقباضی رحم موش صحرایی غیر حامله

میوه فلفل سیاه (Piper nigrum) یکی از مواد تشکیل دهنده مهم و عمده ادویه خوراکی است و پیپرین فراوانترین ماده تشکیل دهنده آن است که ترشحات روده باریک و ترشحات صفراوی را افزایش داده ولی تخلیه معده و سرعت حرکت محتویات روده را در موش صحرایی و موش سوری کاهش می دهد.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
1 نظر

● هدف:

 

میوه فلفل سیاه (Piper nigrum) یکی از مواد تشکیل دهنده مهم و عمده ادویه خوراکی است و پیپرین فراوانترین ماده تشکیل دهنده آن است که ترشحات روده باریک و ترشحات صفراوی را افزایش داده ولی تخلیه معده و سرعت حرکت محتویات روده را در موش صحرایی و موش سوری کاهش می دهد. در طب سنتی دم کرده فلفل سیاه را جهت تسکین دردهای قاعدگی مصرف می کنند ولی تاکنون در این مورد تحقیق علمی انجام نشده است. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر عصاره آبی میوه فلفل سیاه بر انقباضات رحم موش غیر حامله و تعیین مکانیسم های دخیل در این اثر می باشد.

● مواد و روش کار:

عصاره آبی میوه فلفل سیاه در آب مقطر جوش تهیه شد و حلال محلول صاف شده تبخیر و پودر عصاره به دست آمد. رحم موشهای صحرایی (Wistar) بالغ غیر حامله جدا شد و در حمام بافت حاوی محلول دیژالون با جریان دایم هوا و تحت 1 گرم کشش اولیه قرار داده شد و انقباضات آن به روش ایزومتریک ثبت شد.

● نتایج:

غلظتهای تجمعی (0.125، 0.25، 0.5، 1 و 2 mg/ml) عصاره آبی میوه فلفل سیاه، انقباض رحم ناشی از کلرورپتاسیم (60 mM) و اکسی توسین (10 mU/ml) را به صورت وابسته به غلظت کاهش داد (p<0.0001). عملکرد مهاری عصاره بر انقباض ناشی از کلرورپتاسیم در حضور فنتولامین (1 M)، نالوکسون (1 M) و L-NAME (100 M) کاهش نیافت ولی در حضور پروپرانولول (1 M) این اثر مهاری کاهش یافت (p<0.01 تا p<0.0001). در محلول دیژالون فاقد کلسیم و غلظت زیاد کلرورپتاسیم (60mM)، عصاره (0.0312، 0.0625، 0.125 و (mg/ml 0.25) انقباض ناشی از غلظت های تجمعی کلرور کلسیم (0.1 تا 0.5 mM) را در رحم دپولاریزه شده به صورت وابسته به غلظت کاهش داد.

● نتیجه گیری:

به نظر می رسد عملکرد مهاری عصاره آبی میوه فلفل سیاه بر انقباض رحم با دخالت کانالهای کلسیمی وابسته به ولتاژ انجام می شود. همچنین گیرنده های بتا - آدرنرژیک در این اثر دخالت دارند ولی گیرنده های آلفا - آدرنرژیک و اوپیوییدها و نیز سنتز نیتریک اکساید در آن نقشی ندارند. نتایج تحقیق می تواند مصرف سنتی فلفل سیاه در تسکین دردهای قاعدگی را تایید کند.

اثر عصاره آبی میوه فلفل سیاه Piper nigrum بر فعالیت انقباضی رحم موش صحرایی غیر حامله asare osare abi pdf 258 KB application pdf
محمدکاظم غریب ناصری هدی یحیاوی
پایگاه اطلاعات علمی

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
پرسش
موافقم0
مخالفم0
ناصر دیوان  (یک شنبه 30 آذر 1399)
سلام پست جالبی بود مرسی