اثر عصاره آبی الکلی پوست پیاز بر فعالیت انقباضی ایلیوم موش صحرایی نر | مجله گوپی

اثر عصاره آبی الکلی پوست پیاز بر فعالیت انقباضی ایلیوم موش صحرایی نر | مجله گوپی

اثر عصاره آبی الکلی پوست پیاز بر فعالیت انقباضی ایلیوم موش صحرایی نر | مجله گوپی

غده پیاز (Allium cepa L.) دارای خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد انقباضی و کاهنده زیادی فشار خون است. هدف از این مطالعه، بررسی اثر ضد انقباضی عصاره پوست پیاز بر فعالیت انقباضی ایلیوم موش صحرایی نر می باشد.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
1 نظر

● زمینه و هدف:

 

غده پیاز (Allium cepa L.) دارای خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد انقباضی و کاهنده زیادی فشار خون است. هدف از این مطالعه، بررسی اثر ضد انقباضی عصاره پوست پیاز بر فعالیت انقباضی ایلیوم موش صحرایی نر می باشد.

● مواد و روش ها:

در این مطالعه تجربی پودر پوست پیاز با الکل 70% به مدت 72 ساعت با روش خیساندن عصاره گیری شد. بخش انتهایی ایلیوم موش صحرایی نر نژاد ویستار جدا شد و انقباضات آن تحت یک گرم کشش و دمای 37 درجه سانتی گراد، در حمام بافت حاوی محلول تایرود به روش ایزوتونیک ثبت شد.

● یافته ها:

غلظت های تجمعی عصاره پوست پیاز (0.2, 0.1 و 0.4 میلی گرم بر میلی لیتر) توانست انقباضات ناشی از کلرورپتاسیم (60 میلی مول) و کارباکول (10 میکرومول) را به صورت وابسته به غلظت کاهش دهد (p<0.0001). اینکوبه کردن بافت به مدت 30 دقیقه با پروپرانولول (1 میکرومول) و یا نالوکسون (1 میکرومول) و نیز 20 دقیقه با100) L-NAME میکرومول) عملکرد ضد انقباضی عصاره را کاهش نداد. اینکوبه کردن بافت (5 دقیقه) با گلی بن کلامید (10 میکرو مول) و یا تترا اتیل آمونیوم (1 میلی مول) نیز سبب کاهش اثر ضد انقباضی عصاره نشد. در محلول تایرود فاقد کلسیم با پتاسیم بالا (60 میلی مول)، غلظت های تجمعی کلرور کلسیم (0.225 تا 2.7 میلی مول) سبب انقباض ایلیوم گردید و عصاره پوست پیاز (0.0125 تا 0.1 میلی گرم بر میلی لیتر) انقباضات ناشی از کلرور کلسیم را کاهش داد.

● نتیجه گیری:

بر اساس نتایج این تحقیق به نظر می رسد عصاره آبی الکلی پوست پیاز بدون دخالت رسپتور های بتا آدرنرژیک، اوپیوییدی، سنتز نیتریک اکساید و نیز بدون دخالت کانال های پتاسیمی سبب مهار انقباض ایلیوم گردیده است. هم چنین نتایج نشان دهنده دخالت کانال های کلسیمی در بروز عملکرد ضد انقباضی عصاره می باشد. احتمال دارد که کویرستین موجود در پوست پیاز در این امر دخیل باشد.

اثر عصاره آبی الکلی پوست پیاز بر فعالیت انقباضی ایلیوم موش صحرایی نر asare osare abi pdf 258 KB application pdf
محمدکاظم غریب ناصری مایده عربیان هدی یحیاوی
پایگاه اطلاعات علمی

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
پرسش
موافقم0
مخالفم0
همایونی  (یک شنبه 30 آذر 1399)
سلام مطالب جالبی بود مرسی از گروه کودک گوپی