بررسی اثر آنالژزیک عصاره آبی برگ شنبلیله در موش های صحرایی نر دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین | مجله گوپی

بررسی اثر آنالژزیک عصاره آبی برگ شنبلیله در موش  های صحرایی نر دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین | مجله گوپی

بررسی اثر آنالژزیک عصاره آبی برگ شنبلیله در موش های صحرایی نر دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین | مجله گوپی

هیپرآلژزی یکی از علایم مهم نوروپاتی دیابتیک بوده که از شکایات بالینی افراد مبتلا محسوب می شود و نحوه زندگی این افراد را تحت تأ;ثیر قرار می دهد. به این دلیل که تعدیل درد در این افراد از اهمیت زیاد برخوردار است.
گروه دارو و درمان گوپی
1400/5/19
1 نظر

هیپرآلژزی یکی از علایم مهم نوروپاتی دیابتیک بوده که از شکایات بالینی افراد مبتلا محسوب می شود و نحوه زندگی این افراد را تحت تأثیر قرار می دهد. به این دلیل که تعدیل درد در این افراد از اهمیت زیاد برخوردار است. لذا در این بررسی اثر آنالژزیک عصاره آبی برگ شنبلیله (Trigonela foenum-graecum L.) در موش های صحرایی نر مبتلا به دیابت قندی القا شده توسط استرپتوزتوسین (STZ) با استفاده از آزمون فرمالین یر طی دو فاز حاد و مزمن مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق از موشهای صحرایی نژاد Wistar در محدوده وزنی 255-205 گرم استفاده شد.
 
 
 
موش ها به طور تصادفی به پنج گروه کنترل، کنترل تحت درمان با عصاره آبی برگ شنبلیله، کنترل دریافت کننده سدیم سالیسیلات (کنترل مثبت)، گروه دیابتی و گروه دیابتی درمان شده با عصاره آبی برگ شنبلیله تقسیم شدند. برای دیابتی نمودن حیوانات از داروی استرپتوزوتوسین (STZ) به صورت تک دوز به میزان 200 mg/Kg استفاده گردید. گروههای کنترل و دیابتی نیز عصاره آبی برگ شنبلیله را به صورت داخل صفاقی به میزان 200 mg/Kg به طور یک روز در میان به مدت یک ماه دریافت نمودند. میزان گلوکز سرم یک هفته قبل از و چهار هفته پس از انجام کار به روش آنزیمی گلوکز اکسیداز اندازه گیری گردید.
 
 
 
به علاوه، پس از گذشت یک ماه، آزمون فرمالین بر روی تمام موشها انجام پذیرفت. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که تجویز عصاره آبی برگ شنبلیله موجب کاهش معنی دار میزان گلوکز سرم و میزان احساس درد در مدل تجربی دیابت می گردد و این به عنوان یک درمان پتانسیل در حالت دیابت قندی می تواند مطرح شود.

 

بررسی اثر آنالژزیک عصاره آبی برگ شنبلیله در موش های صحرایی نر دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین barresie asare analejhik pdf 1 051 KB application pdf
مهرداد روغنی محمدرضا واعظ مهدوی محسن خلیلی نجف آبادی سیدروح اله میری فریبا انصاری سمیرا یادگاری
پایگاه اطلاعات علمی www sid ir

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
پرسش
موافقم0
مخالفم0
گل چهره  (یک شنبه 30 آذر 1399)
جالب بود ممنونم از گوپی