بررسی دو سویه کور تاثیر داروی آلوپورینول در مقایسه با دارونما بر روی پروستاتیت مزمن غیر باکتریال در بیماران تحت درمان با افلوکساسین | مجله گوپی

بررسی دو سویه کور تاثیر داروی آلوپورینول در مقایسه با دارونما بر روی پروستاتیت مزمن غیر باکتریال در بیماران تحت درمان با افلوکساسین | مجله گوپی

بررسی دو سویه کور تاثیر داروی آلوپورینول در مقایسه با دارونما بر روی پروستاتیت مزمن غیر باکتریال در بیماران تحت درمان با افلوکساسین | مجله گوپی

بررسی دو سویه کور تاثیر داروی آلوپورینول در مقایسه با دارونما بر روی پروستاتیت مزمن غیر باکتریال در بیماران تحت درمان با افلوکساسین.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
2 نظر

● هدف:

 

بررسی دو سویه کور تاثیر داروی آلوپورینول در مقایسه با دارونما بر روی پروستاتیت مزمن غیر باکتریال در بیماران تحت درمان با افلوکساسین.

● روش بررسی:

در این مطالعه کارآزمایی بالینی دو سویه کور در 2گروه بیمار 7 و 29 نفر به ترتیب تحت درمان داروی آلوپورینول و افلوکساسین و نیز دارونما با افلوکساسین قرار گرفتند. اطلاعات زمینه ای، آزمایش 4 glass قبل و بعد درمان، و نیز سمپتوم ایندکس پروستاتیت مزمن در طی سه ماه درمان جمع آوری شد.

● یافته ها:

دو گروه از لحاظ متغیرهای مورد مقایسه برابر بودند.در ماه اول درمان امتیاز علایم دو گروه به طور واضح ولی مشابه بهبود یافت.بررسی میکروسکوپی ترشحات ناشی از ماساژ پروستات و نمونه ادرار بعد از ماساژ در دو گروه مشابه بود.

● نتیجه گیری:

آلوپورینول در مقایسه با دارونما هیچگونه برتری در بهبود علایم بالینی یا آزمایشگاهی بیماران تحت درمان با افلوکساسین نداشت.

بررسی دو سویه کور تاثیر داروی آلوپورینول در مقایسه با دارونما بر روی پروستاتیت مزمن غیر باکتریال در بیماران تحت درمان با افلوکساسین baresi do soyeye kore daroye ALLOPURINOL pdf 237 KB application pdf
سید امیرمحسن ضیایی حامد اخوی زادگان مژگان کاربخش داوری
پایگاه اطلاعات علمی

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
پرسش
موافقم0
مخالفم0
پرویز  (یک شنبه 30 آذر 1399)
خسته نباشید به گروه گوپی
پرسش
موافقم0
مخالفم0
پرویز  (یک شنبه 30 آذر 1399)
خسته نباشید به گروه گوپی