غلظت درون سلولی و برون سلولی | مجله گوپی

غلظت درون سلولی و برون سلولی | مجله گوپی

مطالعات جدید حاکی از آن است که غلظت درون سلولی و برون سلولی گلوتاتیون نقش مهمی در مقاومت سلول در برابر مسمومیت با عامل خردل دارد.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
0 نظر

مطالعات جدید حاکی از آن است که غلظت درون سلولی و برون سلولیگلوتاتیون نقش مهمی در مقاومت سلول در برابر مسمومیت با عامل خردل دارد. گزارش شده است که غلظت بالای گلوتاتیون خارج سلولی, سلول را در برابر مسمومیت با عامل خردل محافظت می کند و سلول هایی که غلظت گلوتاتیون درون سلولی آنها کاهش یابد در برابر مسمومیت عامل خردل مقاومت کمتری دارند. همچنین مسمومیت با عامل خردل موجب کاهش درون سلولی گلوتاتیون می شود.
عصاره گرده گل 
 
 
در این مطالعه عصاره گرده گل (Bee pollen) به علت دارا بودن خواص آنتی اکسیدان، تسریع کننده ترمیم زخم، آنتی بیوتیکی و ضد التهابی و افزایش غلظت گلوتاتیون سلولی و عصاره صبر زرد (Aloe vera) به دلیل خواص ضد میکروبی، ضد درد و التهاب، دفع کننده بافت نکروز ، تسریع کننده ترمیم زخم، تقویت سیستم ایمنی بدن و خواص آنتی اکسیدانی جهت پیشگیری و درمان جراحت پوستی ناشی از تأثیر خردل گوگردی انتخاب شد. مقدار 20 میکرولیتر از محلول 10 درصد خردل گوگردی در ایزوپروپیل الکل روی پوست عاری از موی خوکچه استعمال، بعد از 5 دقیقه محل آلودگی شستشو و به مدت 20 روز دو نوبت در روز توسط کرم پایه دارو (دارونما)، کرم سیلورسولفادیازین، کرم گرده گل و کرم صبر زرد درمان شدند.
کرم سیلور سولفادیازین 
 
 
سطح تخریب بافتی را در روزهای 10، 25 و30 اندازه گیری و کاهش سطح جراحت بعنوان ملاک بهبودی در نظر گرفته شد. نتایج آزمایش حاکی از آن است که وسعت سطح جراحت در گروه درمان شده با کرم گرده گل در مقایسه با گروه درمان شده با کرم پایه دارو، کرم سیلورسولفادیازین و کرم صبر زرد به طور معنی داری (0001/0> p) کاهش یافته است. با توجه به نتایج مثبت این تحقیق آزمایش های تکمیلی، با استفاده از کرم های گرده حاوی درصدهای گوناگون عصاره الکلی برای شناخت مؤثرترین درصد مواد موثره و همچنین تهیه کرم ترکیبی از عصاره آبی و الکلی گرده و مشاهده اثرات آن در پیشگیری از جراحت پوستی ناشی از تأثیر خردل گوگردی و همچنین سوختگی ها پیشنهاد می شود.

 

 
مقایسه اثر درمانی کرم سیلورسولفادیازین  کرم گرده گل و کرم صبر زرد بر عوارض پوستی ناشی از اثر خردل گوگردی moghayese pdf 260 KB application pdf
حسن فلاح حسینی مسعود کاولی حقیقی امیرحسین جمشیدی غلام رضا پورحیدری علی اصغر احمدی یکتا
پایگاه اطلاعات علمی www sid ir

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر