تاثیر داروهای گشاد کننده عروقی بر روی شریان اسپرماتیک در عمل جراحی واریکوسل با میکروسکوپ | گوپی

تاثیر داروهای گشاد کننده عروقی بر روی شریان اسپرماتیک در عمل جراحی واریکوسل  با میکروسکوپ | گوپی

تاثیر داروهای گشاد کننده عروقی بر روی شریان اسپرماتیک در عمل جراحی واریکوسل با میکروسکوپ | گوپی

یکی از مشکلات مهم در اعمال جراحی واریکوسل از طریق اینگوینال و ساب اینگوینال حفظ شریان اسپرماتیک است.
گروه دارو و درمان گوپی
1399/2/12
0 نظر

● زمینه و اهداف:

 

یکی از مشکلات مهم در اعمال جراحی واریکوسل از طریق اینگوینال و ساب اینگوینال حفظ شریان اسپرماتیک است. در این مطالعه اثر داروهای گشادکننده عروق بر روی شریان اسپرماتیک مقایسه شده است.

 
● روش بررسی:
 
 

از سال 1379 لغایت 1381 تمام بیماران مراجعه کننده با واریکوسل که کاندیدای عمل بودند انتخاب شدند. در 85 بیمار 95 مورد عمل واریکوسل ساب اینگوینال با میکروسکوپ انجام گرفت. در افرادی که ضربان شریانی وجود نداشت یا حین عمل شریان منقبض شد به نوبت و بدون اطلاع جراح از نوع دارو، از وراپامیل، نیتروگلیسیرین و پاپاورین استفاده شد و نتایج با هم مقایسه گردید.

نیتروگلیسیرین 
 
● یافته ها:
 
 

در 30 مورد از 95 مورد، ضربان کافی در شریان وجود داشت و نیازی به مصرف دارو نبود. در 19 مورد، بعد از دستکاری شریان منقبض شد و نیاز به مصرف دارو بود که وراپامیل نتایج بهتری داشت (%87.5). در 56 مورد ضربان شریانی مشاهده نشد و دارو مصرف شد. وراپامیل سریعتر از دو داروی دیگر اثر کرد و اختلاف معنی دار بود (با نیتروگلیسیرین p=0.0282 و با پاپاورین p=0.0001) به طور کلی،وراپامیل %90.9 در آشکارسازی شریان موثر بود. فقط یک مورد آسیب شریانی و آن هم در بیماری که به دارو جواب نداده بود مشاهده شد. یک مورد هیدروسل و سه مورد عودواریکوسلوجود داشت.

 
 
● نتیجه گیری:
 
 

با توجه به اثر خوبوراپامیلدر آشکار سازی شریان اسپرماتیک توصیه می شود که این دارو به طور معمول در جراحی میکروسکوپی واریکوسل مورد استفاده قرار گیرد.

تاثیر داروهای گشاد کننده عروقی بر روی شریان اسپرماتیک در عمل جراحیواریکوسل با میکروسکوپ darohaye goshadkonandeye orogh pdf 147 KB application pdf
یداله احمدی عصربدر
پایگاه اطلاعات علمی

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر