مقایسه اثر داروی بروموکریپتین با سلژیلین در درمان بیماری پارکینسون | مجله گوپی

مقایسه اثر داروی بروموکریپتین با سلژیلین در درمان بیماری پارکینسون | مجله گوپی

مقایسه اثر داروی بروموکریپتین با سلژیلین در درمان بیماری پارکینسون | مجله گوپی

پارکینسون بیماری دژنراتیو و نسبتا شایعی است که درمانهای دارویی موجود می تواند از ناتوانی حرکتی این بیماران تا حدی جلوگیری کرده و آنها را به طور مستقل قادر به ادامه زندگی کند.
گروه دارو و درمان گوپی
1400/5/19
0 نظر

● سابقه و هدف:

 

پارکینسون بیماری دژنراتیو و نسبتا شایعی است که درمانهای دارویی موجود می تواند از ناتوانی حرکتی این بیماران تا حدی جلوگیری کرده و آنها را به طور مستقل قادر به ادامه زندگی کند. داروهای زیادی در این بیماری استفاده می شود که در این مطالعه اثر دو داروی بروموکریپتین و سلژیلین مقایسه می گردد.

 
 
 ● مواد و روش ها:
 
 

در این مطالعه از بین بیماران مراجعه کننده به مطب، تعداد 77 نفر که 50 نفر مرد و 27 نفر زن با سن متوسط 65 سال بوده انتخاب و طی سه سال پیگیری شدند. بسته به نوع داروی تجویز شده، بیماران به سه دسته تقسیم شده اند که در هر سه گروه داروی لوودوپا و آرتان مشترک بوده ولی در گروه اول لوودوپا و آرتان بدون اضافه کردن داروی دیگر بوده و در گروه دوم سلژیلین و در گروه سوم بروموکریپتین نیز وجود داشته است. ارزیابی وضعیت این بیماران طی ویزیت های دوره ای و نسبتا منظمی و بر مبنایUPDRS بوده است.

داروی سلژین 

 ● یافته ها:
 
 

در این بررسی بیماران گروه سوم (بروموکریپتین) نسبت به گروه اول از لحاظ وضعیت حرکتی شرایط بهتری داشته اند. گروه دوم (سلژیلین) علیرغم شرایط نسبتا بهتر در ابتدا، به مرور زمان اختلاف آنها با گروه اول ناچیز گردید و از لحاظ عوارض جانبی بخصوص دیسکینزی نیز گروه بروموکریپتین عوارض کمتری داشته اند.

 
 
 
● نتیجه گیری:
 
 

بهمراه درمان با لوودوپا استفاده از داروی کمکی بروموکریپتین نسبت به سلژیلین ارجح بوده و عوارض کمتری دارد.

مقایسه اثر داروی بروموکریپتین با سلژیلین در درمان بیماری پارکینسون asare daroei bromocriptine pdf 158 KB application pdf
علی جان احمدی آهنگر سیدعلیرضا صدرایی موسوی
پایگاه اطلاعات علمی
 
اثرات درمانی استحمام با مواد مؤثره گیاهان 
 
 
داروی بروموکریپتین 
 
 
مجله گوپی شما رو به خوندن مقاله   مقایسه اثر بخشی داروهای ضد خارش در بیماران نارسایی مزمن کلیه دعوت میکنه 

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر