اورژانس جدید جهانی سل ـ مقاومتهای جدید دارویی

اورژانس جدید جهانی سل ـ مقاومتهای جدید دارویی

بر طبق برنامه جهانی مبارزه با سل میبایستی جهان تا سال 2015 به توقف رشد بروز سل برسد و از آن به بعد کاهش بروز سل را شاهد باشیم
گروه بیماریها گوپی
1399/2/12
0 نظر

بر طبق برنامه جهانی مبارزه با سل میبایستی جهان تا سال 2015 به توقف رشد بروز سل برسد و از آن به بعد کاهش بروز سل را شاهد باشیم و شیوع و مرگ و میر بیماری باید تا سال 2015 در مقایسه با سال 1999 به نصف کاهش یابد و تا سال 2050 موفق به دستیابی بروز کمتر از 1 در میلیون شده یعنی سل را حذف نماییم. حداقل 70% موارد اسمیر مثبت تشخیص داده شده و طبق DOST درمان شوند و حداقل 85% موارد اسمیر مثبت با موفقیت درمان شوند.

 

اورژانس جدید جهانی سل ـ مقاومتهای جدید دارویی 1 pdf 205 KB application pdf
نبی مهدوی پور
مقالات ارسالی به آفتاب

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر