شیوع ویروس منتقله از طریق ترانسفوزیون در معتادان وریدی

شیوع ویروس منتقله از طریق ترانسفوزیون در معتادان وریدی

Transfusion Transmitted Virus برای اولین بار در سه بیمار ژاپنی که به دنبال دریافت فرآورده های خونی دچار افزایش ALT سرمی شده بودند توسط آقای نیشی زاوا و همکارانش در سال 1997 کشف و نام گذاری گردید...
گروه بیماریها گوپی
1399/2/12
0 نظر

Transfusion Transmitted Virus برای اولین بار در سه بیمار ژاپنی که به دنبال دریافت فرآورده های خونی دچار افزایش ALT سرمی شده بودند توسط آقای نیشی زاوا و همکارانش در سال 1997 کشف و نام گذاری گردید. Hinos و همکارانش در سال 2002 با توجه به شکل ظاهری ویروس نام آن را به Troque Teno Virus (به معنی ویروس به شکل گردنبند ظریف) و همان نام اختصاری TTV تغییر داد. این ویروس یک DNA ویروس تک رشته ای است که از نظر ساختمانی مشخص می شود با یک ژنوم مدور غیر سگمانته و یک کپسید که واجد یک پروتیین ساختمانی تنها و بدون لیپیدو کربوهیدرات می باشد. براساس شکل ظاهری و توالی اسیدهای نوکلییک این ویروس متعلق به جنس Anellovirus از خانواده Circoviridae می باشد. براساس آنالیز جزیی توالی نوکلیوتیدها در ناحیه N22 از ژنوم ویروس بیش از 30 ژنوتایپ برای TTV شناخته شده است که در پنج گروه نژادی که شامل گروه های یک تا پنج می باشد قرار داده شده است.

 

شیوع ویروس منتقله از طریق ترانسفوزیون در معتادان وریدی abstract 9 pdf 169 KB application pdf
عبدالرضا سودبخش مهران عبداللهی نامی محبوبه حاجی عبدالباقی بهرام کاظمی
tumj www tumj tums ac ir

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر