بیماری ایدز-مجله مادر و کودک گوپی

بیماری ایدز-مجله مادر و کودک گوپی

پیش از این که مجید را ببینم، تصورم از بیمار ایدزی یک هیکل لاغر استخوانی بود که هنگام راه رفتن، کج و کوله می شود و...
گروه بیماریها گوپی
1399/2/12
0 نظر

پیش از این که مجید را ببینم، تصورم از بیمار ایدزی یک هیکل لاغر استخوانی بود که هنگام راه رفتن، کج و کوله می شود و براحتی روی پاهایش نمی تواند بایستد. فکر می کردم بیمار ایدزی یا در بیمارستان زیر کپسول اسپتیک ایزوله می شود یا در کنج خانه به انزوا می رود.

 

احساسم این بود اگر روزی با بیمار ایدزی از زندگی حرف بزنم، از نیشخند تلخش صدا در گلویم خفه خواهد شد؛; اما وقتی 2 روز، از طلوع صبح تا غروب آفتاب پا به پای او پارک نظام آباد تا کوچه پس کوچه های وحیدیه را برای گرفتن هزار تومان قرض و چند گرم کراک دور می زدم و عرق می ریختم، تصور و باورهایم از ایدز و دنیای ایدز به هم ریخت.

مجید یکی بود مثل تمام آدم های دیگر در این شهر بزرگ که هر روز ریه هایشان را از دود و دم هوا و خشخاش پر می کنند و به ظاهر سالم هستند. او هم یکی بود مثل سارای 24 ساله که وقتی در خیابان ملاصدرا سرتقاطع شیخ بهایی برای دوستی انتظار می کشید.

کسی هرگز گمان نمی برد پشت آن صورت سالم و زیبا، ایدز دهان باز کرده است یا یکی مثل رایان وایت آمریکایی که وقتی از مدرسه اخراج شد دوستان همکلاسی اش تازه فهمیدند کسی که با او راه مدرسه تا خانه را می دویدند و دست هایشان در دست هم بود، یک بیمار ایدزی بود.

اما مجید نه مثل سارا با ظاهری آراسته از جامعه انتقام می گیرد و نه مثل رایان وایت، خواسته کودکانه اش را در پوستری جهانی به تصویر می کشد؛; خواسته ای که در آن در آغوش کشیده شدن جسم نحیف 13ساله اش آرزو می شود.

او تنهای تنها روی نیمکتی چوبی در پارک نظام آباد شب هایش را با نشیگی و بی خوابی صبح و روزهایش را با بی حالی و تقلا شب می کند. می گوید همه روزها و شب هایش مثل هم می گذرند و من در این دو روز تابستان که همراه او در پارک می نشینم و خیابان می روم این شباهت را با تمام وجود لمس می کنم.

فکر نمی کردم مجید براحتی به من اعتماد کند، چون از پزشکان بیماری های عفونی شنیده بودم که بیماران ایدزی به خاطر بیماریشان در رفتارها و روابطشان محتاط تر می شوند و جز گروه دوستان و همیاران، با کسی همصحبت و همنشین نمی شوند و حتی برخی به علت تابو بودن ایدز در جامعه و ترس از طرد شدن، خود را به مراکز درمانی معرفی نمی کنند و بیشتر به همین علت است که آمار ایدز در کشور واقعی نیست.

چند سال پیش وقتی فریادهای زجرآلود بیماران ایدزی پشت درهای بسته دادگاه خون های آلوده خفه می شد و پدران و مادران برای زندگی از دست رفته فرزندان خود ضجه می زدند، مینو محرز رییس انجمن بیماری های عفونی کشور در نشستی تخصصی با پزشکان اعلام کرد به علت تابوی موجود در این زمینه، از هر 10 نفر بیمار ایدزی در کشور تنها 3 نفرشان خود را به مراکز درمانی معرفی می کنند و این مساله موجب می شود بسیاری از بیماران در کوتاه مدت جان خود را از دست بدهند. او به من اعتماد کرد، چون می گفت دیگر دوستی ندارد و تنهایی عذابش می دهد.

ساعت های اول آشنایی از خودش و وضعیت زندگیش چیزی نمی گفت و در تمام طول مسیر از بیمارستان امام خمینی تا میدان انقلاب که آرام آرام قدم می زدیم مدام سیگار می کشید و پلاستیک داروهایی را که از بیمارستان گرفته بود در دست هایش جابه جا می کرد.

می گفت سیگارش را فقط 200 تومان خریده است. با هر پک عمیق که به سیگار می زد و هر ته سیگاری که در پیاده رو می انداخت غصه می خورد و نگران بود شاید نتواند سیگار بخرد، چون ممکن است پدر و آشنایان دیگر به او پولی ندهند. قدم هایش کوتاه و شمرده بود و تا به میدان انقلاب برسیم 45 دقیقه طول کشید. می گفت هر وقت برای تحویل دارو به بیمارستان می آید این مسیر را پیاده روی می کند و بقیه مسیر را با اتوبوس های شهری می رود و بلیت هم نمی دهد!

وقتی به ایستگاه اتوبوس رسیدیم سیگارهایش نیز ته کشید و او در حالی که جعبه قرمز سیگار را میان دست های قوی سیاهش مچاله می کرد به زمین و زمان بد و بیراه می گفت. با فشار محکمی که به کاغذ مچاله وارد می آورد ماهیچه های دستش از تی شرت صورتی زنانه ای که نگین های ریزی وسط سینه اش داشت بیرون می زد و چنین به نظر می رسید که درون بازوهای پهن اش هیچ قدرتی وجود ندارد.

او تنها یک جسم بود که درونش به تحلیل می رفت. می گفت: حال ندارم از این سر خیابان تا آن سر بروم، مدام احساس بی حالی و خستگی می کنم، اما به خاطر هزینه های تاکسی مجبورم پیاده بروم و بیایم و هروقت هم که پیاده می روم انگار نیرویی سنگین بر پاهایم وارد و تمام وجودم سست می شود.

او از وضعیت بد جسمی اش می گفت و من هر بار که او چشمانش را از اندوه به سمتم برمی گرداند در سفیدک صورتش دقیق تر می شدم. صورت مجید به طرز عجیبی سفیدک زده بود و روی پوست تیره اش نمود بیشتری داشت.

تا خیابان تیرگان که قسمت زیادی از آن را مانند مسیر بیمارستان امام خمینی تا میدان انقلاب پیاده روی کرده و از هرم آفتاب و خستگی سرگیجه گرفته بودیم چیز مهمی از خودش و زندگیش نگفت و فقط در مورد سن اش گفت که 26 سال دارد و در تمام سال های زندگیش بیرون از خانه، در پارک و فضای سبز می خوابیده و در همین پارک ها بوده که ایدز گرفته است.

گام هایش همچنان آرام و شمرده بود و با هر قدمی که برمی داشتیم، حرارت آسفالت به صورتم می خورد و نفسم بند می آمد. هر چه در کوچه پس کوچه های تنگ و باریک خیابان وحیدیه فاصله اش از من کمتر می شد بوی تلخ بدنش بیشتر اذیتم می کرد به طوری که احساس خفگی می کردم. بدنش بویی شبیه بوی نفتالین می داد و هر قدمی که برمی داشت، بو با شدت بیشتری در فضا می پیچید.

پس از 20 دقیقه پیاده روی زیر آفتاب داغ تابستان، به در کوچک طوسی رنگی وسط یک کوچه بلند قدیمی رسیدیم. کوچه پر از بچه های قد و نیم قدی بود که دنبال هم می دویدند و دستشان را داخل دایره ای که با گچ روی دیوار کشیده بودند می گذاشتند.

او بدون این که در بزند با فشار آرام دست، در را باز کرد و داخل رفت از بیرون صدایش را می شنیدم که پول قرضی می خواست 1200 یا 1500 تومان می گفت بزودی پس می دهد، اما وقتی بیرون آمد تنها 300 تومان در دستش بود که بلافاصله با آن از سر کوچه چند نخ سیگار خرید و دوباره شروع کرد به دود کردن سیگارهایی که با پک های بلند و عمیقش له می شدند.

او ریه هایش را از دود پر می کرد و هر چه سیگارهایش ته می کشید اخم هایش در هم می رفت و نیم نگاهی از سر خشم به من می انداخت. نگاه هایش نگاه های مردی بود که مثل کودکی ناتوان شده است. از اعماق چشم های خسته فرو رفته اش می توانستی صدای کودکی شیرخواره را بشنوی که برای از دست دادن پافشاری می کند.

از دست دادن همه وجودش، دست ها، چشم ها، رگ ها، کبد و ریه هایی که هر روز تحلیل می روند. سرش را بالا نمی گیرد تا در صورتش دقیق نشوم، اما نگاه هایم مدام سمت سفیدک هایی می رود که پوست تیره و آفتاب سوخته صورتش را پر کرده اند. سفیدک هایی اندازه جوش های چرکی بزرگ که برخی نیز زخم شده اند و در پارک نظام آباد بود که گفت سفیدک ها به خاطر عفونت هایی است که تمام بدنش را گرفته.

● وقتی سایه ها سنگین می شوند

روز دوم وقتی برای دیدنش به پارک نظام آباد رفتم روی نیمکتی چوبی نشسته بود و سیگار می کشید و می گفت منتظر است پشت بوته های کنار سرویس بهداشتی خلوت شود و او چند میلی گرم کراکی را که تازه به دستش رسیده، مصرف کند. می گفت ماموران پارک چند بار موقع مصرف او را دیده اند و از پارک بیرونش انداخته اند، اما او هر بار برگشته و سیگار و موادش را از لای خرده برگ ها بیرون آورده و کشیده است.

قسم می خورد اگر ایدز نگرفته بود دیگر هرگز سراغ کراک نمی رفت، چون دیگر حس و حال سابق را به او نمی دهد و او فقط به این منظور که به بیماریش فکر نکند آن را مصرف می کند. می گفت برای خریدن یک انگشت پودر سفید به هزار نفر رو می اندازد و چند بار هم در خیابان های جنوب شهر گدایی کرده است.

در حالی که از در به دری ها و بی پولی هایش حرف می زد و گله می کرد چشم هایش را مثل عقابی تیزبین به بوته های کنار سرویس بهداشتی دوخته بود. هنوز کلمات نصفه و نیمه دردهانش می چرخید که یکدفعه کیسه ای مچاله شده را از زیر نیمکت بیرون آورد و با عجله سمت بوته ها دوید. داروهایی که روز قبل از بیمارستان گرفته بود روی نیمکت افتاده بودند و معلوم نبود برای زنده بودن و نشیه شدن چه مقدار از آنها را خورده است. نقطه ای که کیسه را از آن بیرون آورد به صورت گودی کم عمق نمایان بود. با ترس و دلهره اطراف گود را کندم.

هنوز ناخن هایم را کامل در خاک فرو نبرده بودم که به یک سرنگ لای دستمال کاغذی برخوردم. دستمال از دور سرنگ باز شده بود و معلوم بود با عجله آن را دور سرنگ پیچیده اند. بدون این که نگاهش کنم دوباره چالش کردم. نزدیک به یک ربع مجید پشت بوته ها کراک می کشید.

وقتی برگشت سر حال تر بود و با مسرت خاصی سیگارش را روشن کرد. اولین پک را که می خواست بزند، به من تعارف کرد. می گفت دیگر کراک به درد نمی خورد، چون مثل سابق سرحالش نمی آورد و اگر پول داشت حتما شیشه یا یک ماده قوی دیگر می خرید. می گفت مادرش هم از اعتیاد مرده است.

کم کم سعی می کرد از رازهای زندگیش پرده بردارد و بگوید چرا معتاد شده، چرا از خانه طردش کرده اند و چرا سهم او زندگی پارک و نیمکت چوبی شده. گویی پودرهای سفید تلخ، خشم فرو خورده اش را خوابانده بود و او در آرامش تصنعی از روزهایی می گفت که عنکبوت سیاه ایدز آرام و بی صدا بر سلول های بدنش تار می تنید.

می گفت از برادر بزرگ ترش ایدز گرفته، هر چند از سرنگ مشترک هم برای تزریق استفاده می کرده و ممکن است از این طریق منتقل شده باشد.

می گفت برادرش از یک زن جوان ایدز گرفته بود زنی مثل سارا که در سال های 80 79 در خیابان ملاصدرا سوار ماشین مردها می شد. بعدها آنها فهمیدند چرا او برای برقراری رابطه، خود پیشنهاد می داده و هیچ درخواست مالی هم نداشته است. آن روزها از خود نمی پرسیدند چرا دختری زیبا که پزشکی می خواند و دارای خانواده ای سرشناس و متمول است، این اندازه برای دوستی های خیابانی اشتیاق دارد.

یا زنی مثل مهتاب که وقتی در خیابان های خلوت آنکارا به یک گردشگر اروپایی تنفس مصنوعی می داد هرگز تصور نمی کرد از دهان او ایدز بگیرد و در سال 1366 به عنوان اولین قربانی خود را به بیمارستانی در تبریز معرفی کند و بعد وقتی عفونت تمام سلول های بدنش را سست و کرخت می کند، می گویند دندان گردشگر عفونت داشته است.

مجید باور نمی کرد ایدز بگیرد مثل 17 هزار و 815 نفر دیگر که در گوشه و کنار کشور آلوده شده اند و حالا در راهروهای بخش عفونی بیمارستان امام خمینی سرگردانند. مجید هر وقت برای گرفتن داروی رایگان به بیمارستان می رود آنها را می بیند و با هم از درد مشترک می گویند.

کسانی که دیگر از نگاه های ترحم آمیز نگهبان بیمارستان در خود نمی شکنند و به آن عادت کرده اند، می گفت برادرش تازه درمانش را شروع کرده بود که زیر نایلون براق نازک بخش ایزوله بی صدا و تنها مرد و آنها به همسایه ها و آشنایان گفتند از اعتیاد مرده است.

برادری که در نشیه ها و خلسه های کشدارش، او را نیز مبتلا کرد. برادرش مرد مثل 5 هزار و 500 نفری که هر روز در دنیا از ایدز می میرند و او هم مبتلا شد مثل 7 هزار و 500 نفری که هر روز در ازدحام این کره خاکی به ایدز مبتلا می شوند و همه گفتند شاید، نه حتما رابطه ای داشته است، درست مانند آنچه رییس انجمن ایدز با آمار و ارقامش برآن صحه می گذارد.

علیرضا شاعری می گوید: 70 درصد بیماران شناسایی شده مبتلا به ایدز، از راه ارتباط جنسی به این بیماری مبتلا شده اند و تقریبا تمام آنها همسران معتادان تزریقی هستند و با این که علت ابتلای بیش از 22 درصد بیماران مبتلا به ایدز نامشخص است، اما به نظر می رسد بیشتر این افراد نیز از طریق روابط جنسی آلوده شده باشند.

مجید هرگاه که از مرگ برادر 35 ساله اش می گفت لرزش خفیفی در اندام آفتاب سوخته اش نمایان می شد، به طوری که چشم هایش از ترس گود می رفتند.

با یادآوری مرگ برادرش، لحظه ای در بهت وسکوت فرو رفت و در حالی که سومین سیگار را پس از مصرف کراک روشن می کرد، ادامه داد: فکر نمی کردم ایدز بگیرم و هنوز هم که از درون خالی می شوم باور نمی کنم کسی که بی حال و بی رمق روی نیمکت پارک افتاده منم، چون حواسم به سرنگ و برادرم بود.

در حالی که ریه هایم از دود تلخ سیگارش پر می شد از او پرسیدم: چطور، از کجا فهمیدی ایدز گرفته ای؟ در عضلات بدنت دردی حس می کردی یا تغییری در ظاهرت ایجاد شده بود؟ و او بدون این که تامل کند با صدایی گرفته گفت: تب داشتم، تب شدید. به طوری که از درون می سوختم و رنگ صورتم هر روز زرد می شد. بعضی وقت ها هم می خواستم بالا بیاورم و نمی توانستم. راه رفتن و ایستادن و حتی نفس کشیدن برایم عذاب بود. انگار چیزی از درون، رگ هایم را از خون خالی می کرد و...

می گفت وقتی با پدرم جواب آزمایش را گرفتیم همانجا در بیمارستان رهایم کرد و من ماندم و نگاه های تلخ پرستاری که با دست در خروجی را نشانم می داد.

مجید وقتی از بیماریش سخن می گفت پوست صورتش تیره تر می شد و سفیدک های صورتش زیر پرتوهای آخر غروب بیشتر معلوم بود؛; سفیدک هایی که پزشکان بیماری های عفونی می گویند از فعال شدن فلورهای طبیعی پوست است. دکتر علی میرحسینی معتقد است: در بدن فلورهایی طبیعی وجود دارد که هنگام ابتلا به ایدز فعال می شوند و باکتری های پوست نیز به صورت تصاعدی بالا می روند، چون دیگر عامل بازدارنده ای مثل گلبول های سفید در بدن در حال از بین رفتن و نابودی است.

او می گوید ویروس ایدز با حمله به نوع خاصی از گلبول های سفید باعث می شوند بدن نتواند به طور موثر در برابر عفونت ها مقابله کند و با ورود هر میکروبی، بدن بیماران پر از عفونت هایی می شود که هر لحظه ممکن است با استفاده از خلا گلبول های سفید فرد مبتلا به ویروس ایدز را بگیرد.

عفونت هایی که مجید به آنها می گفت تب، او می دانست هر وقت تب می کند حتما در بدنش خبری است و بلافاصله به بیمارستان می رفت.

می گفت: با این که زیاد کراک می کشم، اما نمی خواهم بمیرم، چون هنوز روی یک تخت نرم و راحت، سیر نخوابیده ام و همیشه خواب هایم روی چوب های برآمده نیمکت پریشان شده اند و پدرم مرا از آرایشگاهش بیرون انداخته است؛; همان آرایشگاه کوچکی که روز قبل وقتی از جلوی آن در خیابان تیرگان رد می شد می گفت شاگرد مغازه حواسش است.

اگر مرا این نزدیکی ها ببیند دستش را جلوی دهانم می گیرد و چند تومان هم کف دستم می گذارد، تا صدایم در نیاید و مشتری ها هم مرا با این ریخت و قیافه نبینند. هر چه باشد من یک معتاد ایدزی ام و از نظر آنها زنده بودن من مفهومی جز ننگ و خواری ندارد.

او بیماری ایدز را پایان زندگی می دانست، مثل بیشتر مبتلایان به ایدز که یا با ماده های سنگین مخدر اوردوز می کنند یا کنج خاموش خانه به انزوا می روند.

دکتر حمید ساداتی پور، روانپزشک می گوید: وقتی مادری پسر 25 ساله اش را کشان کشان به مطبش آورد از زنده بودن پسر جوان تعجب کرد، چون مثل مرده ای بود که تمام حس ها و علایم زندگی در وجود او از حرکت ایستاده بود و مادرش می گفت 8 ماه است با کسی حرف نزده و پزشکان تنها با آزمایش و معاینه وضعیت پیشرفت بیماریش را بررسی می کنند.

او می افزاید: گاهی برخی بیماران ایدزی به مرحله ای می رسند که سعی می کنند یا خودشان را از بین ببرند یا با روش های مختلف، دیگران را، چون نه به زندگی خود امیدوارند و نه دوست دارند بعد از آنها کسی سالم بماند و نمونه اش بیمارانی است که با بغل کردن های ناگهانی سرنگ را در بدن افراد فرو می کنند یا کسانی مثل سارا که با برقراری رابطه سعی می کرد دیگران را هم مبتلا کند.

هر چند در این 2 روز نتوانستم بفهمم مجید کسی را آلوده کرده یا می خواهد آلوده اش کند، اما وقتی نزدیک های ساعت 9 شب در سایه های تیره آخر غروب او را برای خوابیدن و کابوسی دوباره ترک می کردم به این باور رسیدم که بیمار ایدزی می تواند همکلاسی یا نزدیک ترین دوستمان باشد.


روزنامه هموطن سلام

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر