ارزیابی تاثیر روی بر میزان لیپید های سرم در بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس نوع -2

ارزیابی تاثیر روی بر میزان لیپید های سرم در بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس نوع -2

ارزیابی تاثیر روی بر میزان لیپید های سرم در بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس نوع -2

دیابت قندی یکی از شایعترین بیماری های متابولیک در جهان است که در نتیجه نقص کامل یا نسبی یا مقاومت به عمل انسولین ایجاد می شود. یکی از عوارض مزمن دیابت آترواسکلروز می باشد و یکی از عوامل موثر در این زمینه افزایش لیپیدهای پلاسما در این بیماران است.
گروه بیماریها گوپی
1399/2/12
0 نظر

دیابت قندی یکی از شایعترین بیماری های متابولیک در جهان است که در نتیجه نقص کامل یا نسبی یا مقاومت به عمل انسولین ایجاد می شود. یکی از عوارض مزمن دیابت آترواسکلروز می باشد و یکی از عوامل موثر در این زمینه افزایش لیپیدهای پلاسما در این بیماران است. ارتباط روی با غلظت لیپید های پلاسما دربرخی از مطالعات مورد تایید قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر افزودن روی به رژیم غذایی بیماران دیابتی در میزان کنترل لیپید های پلاسما بوده است.

 

● روش بررسی:

در این مطالعه که از نوع کارآزمایی بالینی بود، 60 نفر بیمار دیابتی نوع -2 انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. به یک گروه روزانه 50میلی گرم و به گروه دیگر روزانه 25 میلی گرم روی به مدت 2 ماه داده شد .قبل و بعد از مداخله در بیماران میزان لیپیدها و لیپوپروتیینهای سرم تعیین مقدار و مقایسه گردید. اطلاعات جمع آوری شده و نتایج حاصل از آنالیز بیوشیمیایی با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

ارزیابی تاثیر روی بر میزان لیپید های سرم در بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس نوع 2 cd344fd037b8f5c01f191ee30aa8b635 doc 117 KB application octet stream
رباب شیخ پور
مقالات ارسالی به آفتاب

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر