ویروسهای هوایی-مجله مادر وکودک گوپی

ویروسهای هوایی-مجله مادر وکودک گوپی

این مسأ;له ی حفاظت در برابر ویروسهای هوازاد airborne سوال مهمی است چون همه ی مواظبتهایی که در مقابل تمام ویروسهای تنفسی انجام می شود قابل تطبیق با آنفلوانزای انسانی و نیز آنفلوانزای فوق حاد پرندگان است و این در صورتی است که جهش انسان به انسان شکل گیرد...
گروه بیماریها گوپی
1399/2/12
0 نظر

این مسأ;له ی حفاظت در برابر ویروسهای هوازاد airborne سوال مهمی است چون همه ی مواظبتهایی که در مقابل تمام ویروسهای تنفسی انجام می شود قابل تطبیق با آنفلوانزای انسانی و نیز آنفلوانزای فوق حاد پرندگان است و این در صورتی است که جهش انسان به انسان شکل گیرد. قبل از هر چیز لازم است به این مطلب اشاره شود که شستشوی مکرر دست گسترش ویروسهای آنفلوانزا را کاهش می دهد و باید بهوش و آگاه باشید که به هنگام دست دادن و یا روبوسی ممکن است ویروس های آنفلوانزا گسترش پیدا کنند. این قبیل اعمال دوستانه ویروس های مختلف تنفسی را پخش می نمایند. عطسه و یا سرفه ممکن است ویروس را تا 5/3 متر گسترش دهند و در سوق دادن ویروس مؤ;ثر واقع شوند. دود سیگار نیز ویروسهای تنفسی را گسترش می دهد و بنابراین سیگاری ها ( و دوستان سیگاری ها) باید به هنگامی که مریض هستند خیلی مواظب باشند که در اتاقهای با ازدحام جمعیت سیگار نکشند.

 

جداسازی افراد بیمار بهترین حفاظت در مقابل گسترش ویروس آنفلوانزا است. متأ;سفانه یک فرد بیمار ویروس را چند روز قبل از اینکه از نظر بالینی مریض شود ممکن است گسترش دهد. در تماس های نزدیک در مردمی که مریض هستند باید امکان گرفتن بیماری را پیش بینی کرد و باید تماسهای شخصی را به حداقل رساند تا از گسترش بیماری جلوگیری به عمل آید.

در مورد استفاده از واکسن آنفلوانزا در انسان لازم است به این نکته توجه شود که این کار از نظر تأ;مین امنیت عمومی کمک می کند و در این رابطه افراد با خطر بالا (سالخوردگان، افراد آسماتیک، افراد مبتلا به آمفیزم و دیابتی ها، اطفال، زنان آبستن و افرادی که ایمنی آنها در معرض سوء ظن قرار می گیرد) به واسطه ی کاهش مقدار ویروس در گردش اهمیت زیادی دارد.

نتایج بررسی های محققان علوم پزشکی در کشور انگلستان در سال جاری نشان داده است که در سالخوردگان نجات زندگی با اثرات خفیفی در رابطه با واکسیناسیون همراه بوده است و در طول سه دهه ی اخیر این وضعیت در سالخوردگان به اثبات رسیده است اما هنوز هم استفاده از واکسن برای افرادی که سنشان بالاتر از 65 سال است توصیه می شود چون به نظر می رسد انجام واکسیناسیون در این قبیل افراد خطر دچار شدن به عوارض شدید آنفلوانزا را نظیر پنومونی که ممکن است به بستری شدن بیمار منجر شود تقلیل بخشد.

روی همین اصل برای کلیه ی افرادی که در خطر بالای ابتلای به آنفلوانزای مرغی هستند مثل سالخوردگان و اطفال و مرغداران و کارگران مرغداری ها و دامپزشکان طیور و کسانی که در آزمایشگاههای تشخیص طبی کارمی کنند و خانمهای خانه داری که به نحوی در آماده سازی مرغ برای طبخ اقدام می نمایند واکسیناسیون سالیانه علیه آنفلوانزا توصیه نشده است و برای افرادی که سنشان بالاتر از 50 سال است و دچار بیماریهای مزمن هستند نیز توصیه می شود.

متأ;سفانه به علت اینکه واکسن آنفلوانزا هنوز هم به وسیله ی کشت ویروس در محیط کشت تخم مرغی (تکنولوژی قدیمی 50 ساله) صورت می گیرد آنهایی که به آلرژی های تخم مرغی مبتلا هستند غالباً; نمی توانند آنرا تحمیل نمایند و همانگونه که همکاران پزشک اطلاع دارند واکسن آنفلوانزا که به طور سالیانه مورد استفاده قرار می گیرد و حمایتی علیه آنفلوانزای مرغی ایجاد نمی کند و این موضوعی است که باید در مورد آن بحث شود و مورد مشاوره و انتقادات علمی قرارگیرد چون حفاظت متقاطع از یک سوش ویروس آنفلوانزا به دیگری مطرح است اما حفاظت معنی دار در مقابل سوش H5N1 مشخص نشده است. هم اکنون مطالعاتی در مورد واکسنی در حال انجام است که بتواند تمام سوشها را که شامل H5N1 نیز می باشد پوشش دهد و ممکن است این واکسن برای مدت حداقل 10 سال حفاظت در مقابل کل سوشهای آنفلوانزا را به وجود آورد. در صورتی که یک چنین واکسنی از نظر تجارتی در دسترس قرار گیرد محققاً; سیاستگزاریهای پیشگیری را برای پاندمیک های آنفلوانزا تغییرخواهد داد. در ضمن واکسنی که در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرد فقط برای مدت یک سال خوب است و علت این مسأ;له این است که سوش غالب آنفلوانزا از سالی به سال دیگر تغییر می کند.

بیماران در کاتگوری خطر بالا باید به این مطلب نیز توجه نمایند که واکسن پنومونی نیز برای آنها لازم است. واکسن پنومونی برای مدت 5 تا 10 سال دوام ایمنی به همراه دارد و 23 سوش متفاوت پنومونی پنوموکوکسی را پوشش می دهد که خود یک نوع عارضه ی بالقوه ی تهدید کننده ی زندگی است. تقریباً; 50% مرگ ها در طول فصل آنفلوانزا از پنومونی ناشی می شوند و اکثریت وسیعی از آنها از پنوموکوک باکتریایی هستند که عموماً; به وسیله ی واکسن پنومونی پوشش داده شده اند.

هرگاه پاندمی آنفلوانزای مرغی وجود داشته باشد واکسن پنومونی دستیار مفیدی خواهد بود چون مردم را از عوارض ثانویه شدیدی که به حدود نصف موارد مرگ منجر می شود حفاظت می کند.

در حال حاضر هیچ واکسن تجارتی برای آنفلوانزای پرندگان به منظور استفاده در انسان در دسترس نیست اما واکسنی برای ویروس H5N1 تکامل پیدا کرده و انستیتوی ملی بهداشت (NIH) به طور معمول در جمعیت سالخوردگان داوطلب آزمایش کرده و نتایج خوبی تاکنون به دست آورده است اما چون سوش فعلی H5N1 آنفلوانزای پرندگان به فرمی که بتواند به طور روتین مردم را مبتلا کند جهش پیدا نکرده در حال حاضر مورد استعمالی برای این واکسن توصیه نشده است. هرگاه H5N1 جهش پیدا کند ممکن است به فرمی تغییر پیدا نماید که فقط تا حدی به وسیله ی واکسن فعلی تحت تأ;ثیر قرارگیرد. در فرم فعلی H5N1 به نظر می رسد که دوزهای بالا(که در دو تزریق جداگانه مصرف می شوند) برای به وجود آوردن ایمنی لازم شود.

واکسن مشابهی تکامل حاصل کرده که کاملاً; در پرندگان مؤ;ثر بوده است و متجاوز از 20 میلیون پرنده در چین تاکنون با این واکسن واکسینه شده اند و تلاشی برای کمک به کنترل H5 N1 صورت گرفته و این در حالی است که هنوز هم مراحل اولیه را در جمعیت طیور طی می کند و به تولید انبوه نرسیده است و بررسی در این خصوص ادامه دارد.


دکتر حسن اوحدی نیا دامپزشک
هفته نامه پزشکی امروز

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر