معرفی یک مورد مننژیوم بدخیم مغزی با متاستاز مهره کمری

معرفی یک مورد مننژیوم بدخیم مغزی با متاستاز مهره کمری

مننژیوم تومور عمدتا خوش خیم سیستم عصبی مرکزی است که حدود 18 درصد تومورهای داخل جمجمه را تشکیل می دهد. حدود 5 درصد تومورهای مننژیوم بدخیم بوده که اغلب در ناحیه سوپراتنتوریال قرار دارند.
گروه بیماریها گوپی
1399/2/12
0 نظر

مننژیوم تومور عمدتا خوش خیم سیستم عصبی مرکزی است که حدود 18 درصد تومورهای داخل جمجمه را تشکیل می دهد. حدود 5 درصد تومورهای مننژیوم بدخیم بوده که اغلب در ناحیه سوپراتنتوریال قرار دارند. انواع بدخیم سیر بالینی سریع تر و پیش آگهی بدتری نسبت به انواع خوش خیم دارند. متاستاز مننژیوم به خارج از سیستم عصبی نادر است، اما در صورت بروز، متاستاز به ریه، کبد و غدد لنفاوی شایع تر می باشد. گزارشات نادری مبنی بر متاستاز به استخوان ها و ستون فقرات نیز وجود دارد. در این مقاله بیمار جوانی که مننژیوم بدخیم مغزی داشته و پس از یک سال دچار علایم مربوط به متاستاز ستون فقرات کمری شده است گزارش می شود.

 

معرفی یک مورد مننژیوم بدخیم مغزی با متاستاز مهره کمری moarefi yek mored Meningioma pdf 392 KB application pdf
علی ابراهیمی نژاد سعید کارآموزیان
پایگاه اطلاعات علمی

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر