ترومای مغزی

ترومای مغزی

نگاهی به ترومای مغزی ....
گروه بیماریها گوپی
1399/2/12
0 نظر

● تقسیم بندی آسیب های ناشی از ضربه های مغزی:

 

1) اولیه: آسیب هایی که در حین تروما ایجاد می شود.

2) ثانویه: آسیب هایی که پس از تروما یعنی حین انتقال وغیره اتفاق می افتد.

● انواع آسیب های اولیه سر متعاقب تروما:

1) آسیب پوست سر( توجه: ارتباط مستقیمی بین آسیب پوست سر و مغز وجود ندارد).

2) شکستگی های جمجمه:

الف) شکستگی های خطی: نشان دهنده ورود یک ضربه منتشر قوی به سر می باشد.

ب) شکستگی های دپرس: نشان دهنده ورود یک ضربه قوی به یک یک قسمت سر می باشد.

ج) شکستگی قاعده جمجمه

3) ضایعات نفوذی و سوراخ کننده مغزی مثل چاقو و گلوله: نکته ضروری در این ضربه ها این است که به هیچ وجه نباید جسم نفوذی را بجز در اتاق عمل خارج نمود.

4) آسیبهای اولیه داخل جمجمه ای:

1) هماتوم ها:

الف) هماتوم های اپیدورال

ب) هماتوم های ساب دورال

ج) هماتوم های اینترا سربرال

2) کونتوزیون ها

▪ معیار کلاسکو GCS( مهمترین فاکتور پروگنوستیک در بیماران ضربه مغزی):

1) باز کردن چشم : 4 نمره

2) پاسخ کلامی : 5 نمره

3) پاسخ حرکتی : 6 نمره

● انواع آسیب های مغزی از نظر شدت:

1) ضربه های مغزی خفیف: 15- 13: GCS

2) ضربه های مغزی خفیف: 12- 9: GCS

3) ضربه های مغزی خفیف: 8- 4: GCS

4) مرگ مغزی 3: GCS

● درمان بیماران ضربه مغزی قبل از رسیدن به بیمارستان:

1) باز کردن راه هوایی

2) برقراری تنفس

3) گرفتن رگ برای اصلاح کمبود حجم احتمالی در سیستم گردش خون و کنترل خونریزی

4) فیکس کردن گردن و ستون فقرات پشت و کمر

5) بررسی سریع سایر نقاط بدن و انجام اقدامات لازم

6) تعیین سطح هوشیاری

7) بدست آوردن اطلاعات کافی در مورد مکانیسم ضربه

8) انتقال درست و مطمین بیمار به مراکز درمانی

● سه عامل بسیار مهم برای کمک موثرتر و ارزشمندتر به بیماران ترومایی

1) دانش

2)سرعت

3) دقت

● درمان در بیمارستان

1) مطمین شدن از برقراری راه هوایی مناسب ( نکته کلیدی: تمام بیماران با GCS 8 و کمتر نیازمند لوله تراشه هستند).

2) مراقب باشیم تمام بیماران مبتلا به تروما دچار آسیب ستون فقرات گردن هستند مگر خلافش ثابت شود.

3) اصلاح هیپو تانسیون و جایگزینی حجم( نرمال سالین، سالین هیپرتونیک3%، سرم های قندی-نمکی بیشترین مصرف دارند سرمهای رینگر لاکتات و قندی پیشنهاد نمی گردد).

● علل هیپو تانسیون در بیماران ترومایی:

1) خونریزی و از دست دادن حجم( شایعترین علت)

2)آسیب های ساقه مغز و نخاع

● ارزیابی اولیه سیستم عصبی

1) تعیین سطح هوشیاری

2) وضعیت مردمک ها و پاسخ آنها به نور( مراقب آنیزو کوری باشید)

3) توجه به علایم شگستگی قاعده جمجمه

4) پوست سر را لمس کنید( پارگی ها، اجسام خارجی و ...)

5) بررسی بالینی علایم ستون فقرات و نخاع

ـ نکته: اولین گرافی در بیماران مولتیپل تروما چیست؟ گرافی لترال از گردن

● اندیکاسیون های سی تی اسکن از مغز:

1) GCS کمتر از 14

2) 15= GCSدر حضور علایم: فراموشی پس از ضربه، علایم عصبی موضعی


محمد رضا یگانه خواه
مقالات ارسالی به آفتاب

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر