کرایوگلبولینمی در بیماران دیالیزی و پیوند کلیه ای مبتلا به هپاتیت های B و C

کرایوگلبولینمی در بیماران دیالیزی و پیوند کلیه ای مبتلا به هپاتیت های B و C

کرایوگلبولینمی در بیماران دیالیزی و پیوند کلیه ای مبتلا به هپاتیت های B و C

کرایوگلبولینمی اختلالی است که در دراز مدت در افراد مبتلا به هپاتیت های B و C نیز ممکن است مشاهده شده و اغلب با تولید فاکتور روماتوییدی باعث مصرف اجزا کمپلمان موجود در سرم می شود.
گروه بیماریها گوپی
1399/2/12
0 نظر

● زمینه و اهداف:

 

کرایوگلبولینمی اختلالی است که در دراز مدت در افراد مبتلا به هپاتیت های B و C نیز ممکن است مشاهده شده و اغلب با تولید فاکتور روماتوییدی باعث مصرف اجزا کمپلمان موجود در سرم می شود. از نقطه نظر اینکه بیماران دیالیزی و پیوند کلیه اغلب به هپاتیت های B و C مبتلا می شوند بنا براین در این مطالعه میزان فراوانی کرایوگلبولینمی و فاکتور روماتوییدی در بیماران فوق مورد بررسی قرار گرفته است.

● روش بررسی:

در 229 بیمار دیالیزی و 70 بیمار پیوند کلیه ای که آنتی ژن های سطحی ویروس هپاتیت (HBsAg) B و آنتی بادی ضد ویروس هپاتیت C در آنها با روش ELISA تایید شده بود، از هر دو جنس و با طول درمان متفاوت انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. نمونه های سرمی در دمای 37 درجه سانتیگراد جمع آوری و بمدت یک هفته در یخچال برای رسوب کرایوگلبولین ها نگهداری شد. همچنین فاکتور روماتوییدی با روش لاتکس اگلوتیناسیون کمی مورد آزمایش قرار گرفت.

● یافته ها:

در بیماران دیالیزی و پیوند کلیه ای میزان گرایوگلبولینمی به ترتیب 36.68% و 15.71% و فاکتور روماتوییدی به ترتیب 53.57% و 20% بدست آمد. در رابطه با سن و جنس بیماران تاثیر مهمی دیده نشده ولی با طولانی شدن طول مدت دیالیز افزایش چشمگیری در میزان فراوانی کرایوگلبولینمی و فاکتور روماتوییدی در بیماران مشاهده شد. شیوع کرایوگلبولینمی و فاکتور روماتوییدی در بیماران دیالیز مبتلا به هپاتیت B به ترتیب 32% و 50% ولی در بیماران مبتلا به هپاتیت C به ترتیب 60% و 80% اندازه گیری شد (p<0.001). این مقادیر در بیماران پیوند کلیه به ترتیب 38.88% و 50% مشاهده شد (p<0.001). شیوع کرایوگلبولینمی و فاکتور روماتوییدی در بیماران مونث دیالیزی بیشتر از مردان (53.26% در برابر 25.54% و 63.13% در برابر 45.98%) بدست آمد که در مورد بیماران پیوندی صدق نمی کند.

● نتیجه گیری:

عفونت های مزمن و طولانی مدت با ویروس های هپاتیت B و C در بیماران دیالیزی و پیوند کلیه ای منجر به تشکیل کرایوگلبولینمی و ظهور فاکتور روماتوییدی شده که همراه با تخریب بافتی در بیماران می باشد. کنترل و ارزیابی منظم این فاکتورها و درمان های مناسب در این دوره می تواند باعث سهولت زندگی و طولانی شدن عمر آنها شود.

کرایوگلبولینمی در بیماران دیالیزی و پیوند کلیه ای مبتلا به هپاتیت های B و C peivande koliyeye mobtala be hepatiti pdf 140 KB application pdf
سیروس جداری سیفی شاهرخ فرشباف آقایی حسن ارکانی صادق ابراهیم پور مقدس
پایگاه اطلاعات علمی

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر