گزارش یک مورد در رفتگی دو طرفه وغیر قرینه مفاصل هیپ

گزارش یک مورد در رفتگی دو طرفه وغیر قرینه مفاصل هیپ

دررفتگی دو طرفه مفاصل هیپ (بویژه نوع غیرقرینه آن) یک ضایعه نادر است. در مرور مطالعات بین سال های 1951 تا 15 ,2004 مورد گزارش دررفتگی دو طرفه و غیر قرینه مفاصل هیپ یافت شد (سن بین3 تا36 سال ) که 12 مورد از آنها مذکر بودند.
گروه بیماریها گوپی
1399/2/12
0 نظر

● مقدمه:

 

دررفتگی دو طرفه مفاصل هیپ (بویژه نوع غیرقرینه آن) یک ضایعه نادر است. در مرور مطالعات بین سال های 1951 تا 15 ,2004 مورد گزارش دررفتگی دو طرفه و غیر قرینه مفاصل هیپ یافت شد (سن بین3 تا36 سال ) که 12 مورد از آنها مذکر بودند. همگی آنها با جااندازی بسته و سپس کشش درمان شدند و نتایج درمان در کل تفاوت قابل توجهی با درمان دررفتگی یکطرفه هیپ نداشت.

● معرفی بیمار:

بیمار مردی 39 ساله است که در حالت ایستاده در قسمت باریک وانت، بدنبال تصادف از روبرو دچار دررفتگی دو طرفه هیپ شد. هیپ چپ در حالت اداکسیون، فلکسیون وچرخش داخلی وهیپ راست در حالت ابداکسیون، فلکسیون و چرخش خارجی قرار داشت. ابتدا هیپ چپ سپس هیپ راست به روش Traction & Counter-Traction تحت جا اندازی بسته قرار گرفت. برای بیمار به مدت 8 هفته کشش استخوانی گذاشته شد، سپس راه اندازی FWB داده شد.

● نتیجه نهایی:

گرافی کنترل ،6 ماه پس اززمان تروما هیچگونه ضایعه ناشی از AVN یا ضایعات دیگر را نشان نمی داد و راه رفتن بیمار بدون درد همراه با مختصری محدودیت حرکت بود.

گزارش یک مورد در رفتگی دو طرفه وغیر قرینه مفاصل هیپ Luxation pdf 163 KB application pdf
عادل ابراهیم پور غلام حسین کاظمیان شهرام اعظمی همایون هراتی
پایگاه اطلاعات علمی

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر