اثر ضد قارچی هیپوکلریت سدیم در کانالهای ریشه آلوده به کاندیدا آلبیکنس

اثر ضد قارچی هیپوکلریت سدیم در کانالهای ریشه آلوده به کاندیدا آلبیکنس

اثر ضد قارچی هیپوکلریت سدیم در کانالهای ریشه آلوده به کاندیدا آلبیکنس

هیپوکلریت سدیم شایع ترین محلول شستشو دهنده مورد استفاده در اندودانتیک می باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثر ضد قارچی این ماده در کانالهای ریشه آلوده به کاندیدا آلبیکنس است.
گروه بیماریها گوپی
1399/2/12
0 نظر

● زمینه و هدف:

 

هیپوکلریت سدیم شایع ترین محلول شستشو دهنده مورد استفاده در اندودانتیک می باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثر ضد قارچی این ماده در کانالهای ریشه آلوده به کاندیدا آلبیکنس است.

● مواد و روش کار:

در این مطالعه 160 دندان ثنایای ماگزیلای انسان که به دلایل مختلف کشیده شده اند انتخاب و تاج دندانها را از ناحیه (Cemento-Enamel-Junction) CEJ قطع نمودیم. پس از آماده سازی، کانال ریشه ها در جهت عرضی به قطعات 5 میلی متری تقسیم و هر قطعه دو نیمه شد تا حجم نمونه به 320 قطعه برسد. سپس نمونه ها به طور تصادفی به دو گروه آزمایشی 150 تایی و دو گروه شاهد هر کدام دارای 10 نمونه تقسیم شد. در یک گروه آزمایش لایه اسمیر حذف و در گروه دیگر لایه اسمیر دست نخورده باقی ماند. سپس نمونه ها را ابتدا استریل و سپس به وسیله کاندیدا آلبیکنس خالص آلوده کرده و در معرض هیپوکلریت سدیم 2.5 و %5.25 قرار دادیم. سپس در فاصله های 5، 30 و 60 دقیقه از هر گروه 25 نمونه را برداشته و به محیط کشت (Trypticase Soy Broth) TSB منتقل و پس از 24 ساعت لوله ها از نظر وجود کدورت مورد ملاحظه قرار گرفت.

● یافته ها:

هیپوکلریت سدیم %2.5 بعد از 5 دقیقه با حضور لایه اسمیر در %20 موارد و بدون حضور لایه اسمیر در %36 موارد اثر ضد قارچی داشت در حالیکه در غلظت %5.25 با حضور لایه اسمیر در %44 و بدون حضور لایه اسمیر در %100 موارد این اثر را از خود بروز می دهد. همچنین با افزایش زمان تماس در هر دو غلظت اثر ضد قارچی هیپوکلریت سدیم به طور چشمگیری افزایش می یابد که در ضمن درمان اندودانتیک این شرایط قابل تحقق است.

● نتیجه گیری:

استفاده از هیپوکلریت سدیم در ضمن درمان اندودانتیک به خصوص در بیمارانی که به طور موضعی یا سیستمیک مستعد ابتلا به کاندیدیازیس دهانی هستند از اهمیت بالایی برخوردار است.

اثر ضد قارچی هیپوکلریت سدیم در کانالهای ریشه آلوده به کاندیدا آلبیکنس asare zede gharchiye hypochlorite sodium pdf 308 KB application pdf
علی صابری اسحاق عادل ابراهیم زاده محمدحسین قنبری فیروزآبادی
پایگاه اطلاعات علمی

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر