کور رنگی

کور رنگی

وقتی رنگها سر به سرمان می گذارند
گروه بیماریها گوپی
1399/2/12
1 نظر

کور رنگی شرایطی است که در ان بعضی رنگ های خاص توسط فرد قابل تشخیص نیستند.

 

کور رنگی این نیست که فردی که کوررنگی قرمز سبز دارد چمن هارا قرمز می بیند گرچه دی کرومات ها اغلب این دورنگ را با هم اشتباه می کنند و چراغ قرمز ترافیک برای آنها شبیه لامپهای سدیمی و چراغ سبز شبیه لامپهای سفید کثیف می باشد .

کور رنگی معمولا ارثی است و البته می تواند بر اثر آسیب چشم / عصب یا مغز یا قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی خاص نیز رخ دهد.

نوع کور رنگی سبز / قرمز معمولا شایع تر است و فرد در تشخیص رنگ های سبز و قرمز دارای مشکل می باشد.

نقص دیگر کور رنگی آبی / زرد است. البته تست مناسبی برای تشخیص آن وجود ندارد.

کور رنگی در مردان شایع تر است( 8ـ12 % )

دکتر جان دالتون در سال 1798 اولین مطلب علمی خود را راجع به این بیماری نوشت.

● عوامل غیر عادی با کور رنگی ارتباط دارند

به خاطر کار دکتر دالتون نوع خاصی از کور رنکی deuteranopia نامیده می شود.

( در این نقص فوتو رسپتور های نوری رنگ سبز حضور ندارند .)

مزیت افراد کور رنگ ـ آنها در تشخیص وسایل استتار شده ی جنگی نسبت به افراد سالم دارای مزیت اند .

و هم چنین افراد مونو کرو مات در 5 دقیقه ی ابتدایی عادت به تاریکی در شرایط دید شب دارای مزیت اندکی می باشند!!

شبکیه ه چشم انسان دارای 2 نوع سلول می باشدـ راد و کان سلول های راد در نور کم فعال می شوند . و سلول های کان در نور معمولی.

3 نوع سلول کان وجود دارد که دارای پیگمان های متفاوتی هستند و سلول های کان وقتی فعال می شوند که پیگمان ها نور را جذب کنند. هر گونه اختلالی در این سلول ها و ساز و کار آ نها و یا عدم حضور آ نها می تواند باعث به وجود امدن یکی از انواع کور رنگی شود .

● طبقه بندی

▪ اکتسابی

▪ ارثی

1) مونو کرو ماسی

2) دی کروماسی

3) تری کرو ماسی غیر عادی

Monochromacy همان کور رنگی کامل است. که بسیار نادر و به ندرت رخ می دهد .

و زمانی است که 2 یا هر 3 پیگمان های سلول کان غایب هستند .

که خود شامل راد مونو کرو ماسی ( همراه با دید کم و نیستاگموس و فوتو فوبیا) و کان مونو کرو ماسی ( همراه با دید و electoretinogram, electrooculogram نرمال) می باشد .

Dichromacy نقص نسبتا شدید تر که یکی از 3 مکانیسم رنگی کار نمی کنند.

و شامل Protanopia که فوتورسپتور قرمز به طور کامل غایب است . و Deuteranopia که فوتو رسبتور های سبز حضور ندارند . وTritanopia که عدم حضور پیگمان های آبی است و بسیار نادر است.

در نوع Anomalous trichromacy حساسیت طیفی یکی از 3 پیگمان تغییر کرده است . و شامل Protanomaly و Deuteranomaly و Tritanomaly می باشد که به ترتیب حساسیت طیفی فوتو رسپتورها ی قرمز سبز و آبی / زرد تغییر کرده است.

● درمان

به طور کلی درمان خاصی وجود ندارد گرچه بیمار می تواند از فیلتر های رنگی و یا لنزهای تماسی برای بهتر تشخیص رنگ ها استفاده کند .

اپتومتریست ها اغلب برای بیمار یک لنز تماسی با تینت قرمز را تجویز می کنند که بر روی چشم غالب بیمار قرار داده می شود . و این لنز به بیمار اجازه می دهد که از پس تستهای خاصی که برای بدست آوردن شغل خاصی است به خوبی بر بیاید.

تاثیر پوشیدن این لنز ها مانند استفاده از عینک های سبز/قرمز 3 بعدی است.

البته نرم افزار های کامپیوتری خاصی مانند Gnome Desktop نیز امروزه به این گونه بیمارها کمک شایانی می کنند. با توسط این رم افزار بیمار می تواند رنگ خاصی را روشن یا خاموش کند .


اپتو متریست سلما قشقایی
مقالات ارسالی به آفتاب

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
پرسش
موافقم0
مخالفم0
مهتاب  (پنج شنبه 18 دی 1399)
سلام عالی بود تشکر بابت زحمات شما