فراوانی مری بارت در بیماران کاندید انجام آندوسکوپی

فراوانی مری بارت در بیماران کاندید انجام آندوسکوپی

مری بارت یک ضایه پیش سرطانی است که در حدود 10 درصد موارد منجر به آدنوکارسینوم مری می گردد.
گروه بیماریها گوپی
1399/2/12
0 نظر

مری بارت یک ضایه پیش سرطانی است که در حدود 10 درصد موارد منجر به آدنوکارسینوم مری می گردد. مشکل اصلی در مورد مری بارت آن است که به کرات در آندوسکوپی از دید پزشکان پنهان می ماند و آندوسکوپیست ها بندرت از محل اتصال مری به معده (GEJ) که نرمال به نظر رسند، نمونه برداری انجام می دهند. با توجه به اهمیت وجود یا عدم وجود مری بارت ما در مطالعه خود تصمیم گرفتیم فراوانی مری بارت را بدون انتخاب بیماران، هنگام مراجعه به بخش آندوسکوپی و در حین انجام آندوسکوپی بررسی نماییم.

 

146 بیمار مراجعه کننده به بخش آندوسکوپی بیمارستان آیت اله طالقانی تهران به مدت 8 ماه از تاریخ مهر 1381 لغایت اردیبهشت 1382 بدون توجه به اندیکاسیون انجام آندوسکوپی مورد بررسی قرار گرفتند. برای هر یک از بیماران پرسشنامه ای شامل مشخصات فردی بیماران، وجود علایم بالینی ریفلاکس گوارشی و اندیکاسیون انجام آندوسکوپی تکمیل گردید. سپس بیماران توسط فوق تخصص گوارش تحت آندوسکوپی فوقانی قرار گرفته و از ناحیه اتصال مخاط مری به معده(Z-line) ،از هر بیمار 4-2 بیوپسی و حتی الامکان از هر ربع یک نمونه بیوپسی گرفته شد. در نهایت کلیه اطلاعات جمع آوری شده توسط نرم افزارSPSS مورد آنالیز قرار گرفت.

کل بیماران مورد بررسی شامل 68 مرد و 78 زن بودند. شایعترین علت مراجعه بیماران درد شکمی در 67.8% (99 نفر) بود. ترش کردن در 79.5% (16 نفر)، دیسفاژی در 17.1% (25 نفر)، درد سینه در 28.1% (41 نفر) و رگورژیتاسیون در 4.8% (7 نفر) بیماران مشاهده شد. در بررسی آندوسکوپی 13% مری بارت کوتاه، 4.8% مری بارت بلند،11% ازوفاژیت و11% هرنی هیاتال گزارش شد. در بررسیهای پاتوبیولوژی، تنها در 2.7% (4 مورد) بیماران مورد مطالعه بافت مری مری بارت یافت شد. از میان بیماران مبتلا نیمی از بیماران (2 نفر) سابقه ای از علایم ریفلاکس معده به مری نداشتند. از 26 بیمار که در آندوسکوپی مشکوک به مری بارت بوده اند، تنها یک نفر در بافت شناسی مری بارت را نشان دادند.

بر اساس آمارهای موجود مری بارت بر اساس درجه دیسپلازی که در آن به وقوع می پیوندد تا 10% می تواند به آدنوکارسینوم تبدیل گردد. برای جلوگیری از بروز آدنوکارسینوم مری و توقف این روند رو به رشد لازم است ملاک های مشخص شود تا حداکثر بیماران مبتلا با حداقل هزینه در مرحله مری بارت (در واقع متاپلازی با یا بدون دیسپلازی) تشخیص داده شوند.

فراوانی مری بارت در بیماران کاندید انجام آندوسکوپی Mery Endoscopy pdf 200 KB application pdf
رحیم آقازاده بهرام هاشمی امیرهوشنگ محمدعلی زاده مهناز بالادست زهرا هنرکار مهستی ابتیاع محمدرضا زالی
پایگاه اطلاعات علمی

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر