طاعون زمان را بشناسید - مجله گوپی

طاعون زمان را بشناسید - مجله گوپی

طاعون زمان ، دروگر ارواح ، قاتل خانواده ها ، زنگ خطرات و. . .
گروه بیماری ها گوپی
1399/2/12
2 نظر

ویروس کشنده ، درد گزنده و مشکل بزرگ بهداشت جهانی در این زمان ..

 

شیوع آن رو به افزایش است ، نتیجه ی آن سخت و شروع آن در جامعه ما عجیب و غریب است . . .

این طاعون ایدز است ، دردی که جوانان و جوانمردان و دیگر افراد جامعه را به دلایل جنسی ، طبی ، و دیگر سببها می رباید .

چند سال قبل می شنیدیم که این ویروس شایع شده است ، و شنیدن چنین چیزی برای ما جای تعجب بود ، قطعاً; شروع و پیدایش این درد از جوامع غیر دینی بوده است ، و به ذهن هیچ یک از ما خطور نمی کرد که روزی این طاعون به ممالک اسلامی ما هم راه خواهد یافت و فرزندان جامعه و محیط ما را هم مبتلا خواهد ساخت .

با صراحت و بدون پرده در این موضوع صحبت کرده و به بخشی از آن اشاره خواهم نمود به امید اینکه وطن و جامعه خود را از این آفت نگه داریم ؛; می دانیم که فطرتهای سالم از شنیدن انحرافات ناراحت می شوند . اما چاره ای جز اقرار به حقایق نداریم و نمی توانیم از آن فرار کنیم هر چند که بعضی ها تلخ بوده و با طبیعت ما سازگار نیایند .

بدرستی قلب اندوهگین می شود ، چشم اشک می بارد هنگامی که می بیند بعضی از جوانان ما به این درد کشنده مبتلا شده اند .

یکی از مبتلایان می گوید : یک روزبرای آزمایشات طبی نزد پزشکی رفتم ، بعد از آزمایشات متوجه نگاههای غیر طبیعی و متعجبانه ی وی شدم ؛; این پزشک از مراحل زندگی و رفت و آمدنم پرسید، سؤ;الاتش برایم عجیب و غریب بودند . در آخر می گوید : ناگهان متوجه شدم که دکتر بعد از مقدمه ای طولانی می گوید : تو به بیماری ایدز مبتلا هستی . . .

این کلمه چقدر بر برادران و خواهران جوان ما سنگین است ! جوانان بیچاره ای که شهوات آنان را فریفته است و بر اثر تماسهای جنسی و نوشیدن مشروبات و استعمال مواد مست کننده دچار لغزش شده اند . 

آه ! باز هم آه ! بر جوانانی که از مبتلا شدن به این درد غمگین بوده و رنج می برند . تنها لذتی ناچیز آنان را به مرحله ای رسانده است که تلخی عذاب و نداشتن زندگانی آرام را بچشند ، حتی یکی از آنان می گفت : برادرانم را می بینم که بر سفره ی غذا نشسته و با اختیارشان از گوارا ترین غذاها لذت می برند در حالی که من از خوردن وآشامیدن هیچ چیز لذت نمی برم .

جوانان ما از هر سو مورد هدف قرار می گیرند ، اما جامعه ی ما از آن خبر ندارد ، و تا زمانی که چوب آن را بر سرخویش نبینند آن را درک نمی نمایند ، کشورهای اسلامی ، خداوند آنان را در انجام هر خیری کمک کند ، برای ریشه کن نمودن این بیماری سعی و تلاش بسیاری می نمایند ، اما کار از کار گذشته و درد به استخوان رسیده است ، لذا آنچه که اهمیت بیشتری دارد این است که برای از بین بردن و ریشه کن نمودن ریشه ی این درد در جامعه دست به دست هم داده و با هم در این زمینه همکاری داشته باشیم .

بیشترین دلایل انتشار ایدز در جامعه ی ما ، ارتباط جنسی ( نا مشروع ) ، مواد مست کننده و خوردن مشروبات الکلی می باشد .

▪ (یکی از این اسباب زنا می باشد) زنا : از بدترین جرمها ، بزرگترین فحشاها و ازخطرناکترین هلاک کننده ها و جرم و جنایتی است که شهامت و انسانیت را از انسان می گیرد ، و فسق و فجور را جایگزین عفت و پاکدامنی می نماید ، و به سبب آن عیاشی ، بی عاری و بی غیرتی جای شرم و حیا را می گیرد ، و گستاخی و بی حیایی زیبایی حیا را نابود می کند .

زنا موجب غم و اندوههای زیادی می شود ، و نعمتهای بسیاری را از بین برده و عذابهای سختی را به دنبال دارد و دردهای قابل انتظار و غم و غصه ها و ناراحتیهای آینده را برای صاحبان خود در کمین دارد؛; ایدز هم اثری از آثار زنا است ، عذابی دنیایی که به دنبال آن عذاب آخرت شدیدتر است.

(ایمانداران واقعی کسانی هستند که از این گونه اعمال دوری کنند خداوند در این مورد می فرماید:)

وَ;الّ;َ;ذِ;ینَ; لا یَ;دْعُونَ; مَ;عَ; اللّ;َ;هِ; إِ;لَ;هاً; آخَ;رَ; وَ;لا یَ;قْتُلُونَ; النّ;َ;فْسَ; الّ;َ;تِ;ی حَ;رّ;َ;مَ; اللّ;َ;هُ إِ;لاّ;َ; بِ;الْحَ;قّ;ِ; وَ;لا یَ;زْنُونَ; وَ;مَ;نْ یَ;فْعَ;لْ ذَ;لِ;کَ; یَ;لْقَ; أ;َ;ثَ;اماً; * یُضَ;اعَ;فْ لَ;هُ الْعَ;ذَ;ابُ یَ;وْمَ; الْقِ;یَ;امَ;ةِ; وَ;یَ;خْلُدْ فِ;یهِ; مُهَ;اناً; * إِ;لاّ;َ; مَ;نْ تَ;ابَ; وَ;آمَ;نَ; وَ;عَ;مِ;لَ; عَ;مَ;لاً; صَ;الِ;حاً; فَ;أ;ُوْلَ;یِ;کَ; یُبَ;دّ;ِ;لُ اللّ;َ;هُ سَ;یّ;ِ;یَ;اتِ;هِ;مْ حَ;سَ;نَ;اتٍ وَ;کَ;انَ; اللّ;َ;هُ غَ;فُوراً; رَ;حِ;یماً; * [فرقان/ 68-70] و ( مؤ;منان ) کسانی هستند که با الله معبود دیگری را به فریاد نمی خوانند و پرستش نمی نمایند ، و انسانی را که خداوند خونش را حرام کرده به قتل نمب رسانند مگر به حق ، و زنا نمی کنند چرا که هر کس این کارها را انجام دهد کیفر آن را می بیند * و عذاب او در قیامت مضاعف می گردد و خوار و ذلیل جاودانه در عذاب می ماند * مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد ، که خداوند بدیها و گناهان ایشان را خوبیها و نیکی ها تبدیل می کند ، و خداوند آمرزنده و مهربان است *

جوانان ما از این راه مورد هدف قرار گرفته و استثمار می شوند ، آنان به قصد گردش و نقاهت به خارج از کشورشان مسافرت می کنند؛; به محض رسیدن به هتلها زنان فاحشه و زناکار در اتاقشان را کوبیده و آنان را به سوی خویش دعوت می نمایند، اما جوانان ما این حقیقت را باور نداشته و خود را قوی تر از آن می دانند که چنین زنانی بتوانند آنان را بفریبند، (ولی بر خلاف انتظارشان نا آگاهانه دچار این گناه شده و) به دنبال ارضای شهوتشان می افتند و به این گناه کبیره مرتکب می شوند ؛; از اینجاست که ارتباط آنان با ایدز شروع می شود و اولین قدم را در مسیر حرکت به سوی ایدز می نهند ، بعضی دیگر به قصد ادامه تحصیل یا انجام مأ;موریتی که به آنان واگذار می شود به خارج مسافرت می نمایند اما هنگامی که به کشورشان بر می گردند به این درد مبتلا شده اند .

یکی از فعالان امر به معروف و نهی از منکر به من می گفت : در یکی از شهرها زنی از اتیوپی را یافتند که تا حدودی از زیبایی ظاهری بر خوردار بود و ذهن و نگاه جوانان را به خود متوجه می نمود که دسته دسته به سویش رفته و با او وعده دیدار می گذاشتند حتی گاهی موعد دیدار به هفته ها و ماهها هم طول می کشید ، هنگاهی که اطلاعاتی از او به دست آمد دستگیرش کردند ، او را به بیمارستان برده و تحت آزمایشات قرار دادند سپس به این نتیجه رسیدند که به بیماری ایدز مبتلا می باشد لذا او را به منطقه ای دور تبعید نمودند اما بعد از یک هفته او را دیدند که دوباره به این منطقه برگشته است ..

و بیان داشت که بیشتر زنان حبشی که تا بحال دستگیر شده اند به بیماری ایدز مبتلا بوده اند ، و نیز اظهار داشت که شش تن از این زنانی که همزمان دستگیر شده اند از کشور اتیوپی بوده و همگی به این ویروس آلوده مبتلا بوده اند اما این بدان معنی نیست که اهل حبشه همگی مایه ننگ برای جامعه هستند ، خیر . . . بلکه بعضی ها بسیار مثبت بوده و درای خیر و منافع بسیاری می باشند ؛; اما بعضی ها به علت فسادی که حامل آن هستند موجب فسادی بزرگتر می شوند ... علاوه بر حبشی ها کسان دیگری هم مانند زنان سعودی ، خلیجی و . . . هستند که حامل این ویروس آلوده می باشند و این درد توسط آنان مانند آتش در گیاه خشک در جامعه ما سرایت می کند ..

و اما لواط ( عمل قوم لوط ، و به اصطلاح امروزی همجنس بازی ) از رذیلترین رذایل و بدترین شرها می باشد ، از بین برنده ی حیاء ، فاسد کننده ی اخلاق و قلب است ، تجاوزی شدید بر فطرت سالمی است که خداوند انسان را بر آن آفریده است ، بلکه جرم بزرگی است که حتی حیوانات و چارپایان نیز از آن خود داری می نمایند . انجام دادن لواط نیز یکی دیگر از اسباب انتشار این بیماری می باشد و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم . . .

هنگامی که حضرت ابراهیم در مورد قوم لوط با فرشتگان خدا به گفتگو و مجادله پرداخت به او گفتند : یَ;ا إِ;بْرَ;اهِ;یمُ أ;َ;عْرِ;ضْ عَ;نْ هَ;ذَ;ا إِ;نّ;َ;هُ قَ;دْ جَ;اءَ; أ;َ;مْرُ رَ;بّ;ِ;کَ; وَ;إِ;نّ;َ;هُمْ آتِ;یهِ;مْ عَ;ذَ;ابٌ غَ;یْرُ مَ;رْدُودٍ [ هود / 76 ] ( فرشتگان گفتند ) از این ( جدال و درخواست رحمت برای قوم لوط ) دست بکش ، چرا که فرمان پروردگارت شرف صدور یافته است و به طور قطع عذاب به ایشان می رسد و برگشت ندارد .

با صراحت لهجه می گویم : همجنس بازی به صورتی تعجب آور انتشار یافته است ، نوجوانان برای این هدف شکار می شوند ، و دوربینهای تصویر برداری استجابت این امر را بیشتر می نمایند به خاطراینکه ترس از عار برداشته شده است . در بعضی از جوامع از میان کودکان ، جوانان و حتی نزدیکان و فامیلها هم این عمل دیده می شود . این یک صراحت است و صراحت من مفید عمومیت نیست ، و با این صراحت امید دارم که بیشتر حریص شده و اهمیت بیشتری به تربیت داده شود .

یکی از شاعران خطاب به کسانی که عمل زنا و لواط را انجام می دهند می گوید :

بخورید و بیاشامید و لواط کنید و به یکدیگر بشارت دهید ، بدرستی که به سوی قصر سرخ شتاب می کنید .

قوم لوط قبل از شما جایگاه را مهیا نموده و گفتنه اند که به سوی ما عجله نمایید چون برایتان مژده د اریم،

و آگاه باشید که ما قبل از شما رفتیم و منتظرتان هستیم ، خداوند جبار همه ی ما را در آتش شدیدش گرد می آورد .

فکر نکنید آنانی که این عمل را با آنها انجام داده اید از شما غایب می شوند بلکه آشکارا آنان را خواهید دید .

و هر یک از شما دوستش را لعنت می کند و با این کار انسانهای محزون دوباره رسوا می شوند .

هر کدام به سبب دیگری معذب می شود همانطور که در لذتی که موجب گناه است شریک بوده اند .

اما مواد مست کننده کلید پخش این طاعون هستند ، این بیماری از طریق تزریق و تناول شراب به انسان سرایت می نماید .

یکی از اعضای هییت به من می گفت : روزی جماعتی را دستگیر نمودیم که کار آنها تهیه شراب بود در اثنای گفتگو با آنها چشم ما به ظرفی پر از خون افتاد، دیدن ظرف پر از خون در محل تهیه شراب برای ما بسیار عجیب و غریب بود در این مورد که با یکی از مسیولین صحبت کردم او قسم می خورد که یکی از فعالانِ; این عمل را دیده است که در شیشه های شراب خون می ریخت ، و در آخر به این نتیجه رسیدند که همه آنها به بیماری ایدز مبتلا هستند و در این خون ویروس ایدز وجود داشته است .

و نیز می گفت : جوانی را در رابطه با شراب دستگیر نمودیم که به بیماری ایدز مبتلا بود ، و اعتراف نمود که شش تن دیگر از همکاران او نیز به علت مبتلا بودن به ایدز از محل کار و وظیفه شان اخراج شدند و اضافه نمود که سبب این ابتلا شراب حبشی ها بود و افزود که جوانان شراب حبشه را بر دیگر شرابها ترجیح می دهند ....

اینها واقعیتهایی بودند که گفته شد ، به اعتقاد بنده حقایق تلخ ، اما وظیفه ی ما آگاه نمودن جامعه در رابطه با بزرگترین و مهمترین ذخیره آینده شان یعنی جوانان می باشد تا از آنان محافظت نمایند .

اگر اطبا می گویند پیشگیری بهتر ازعلاج است ، با زبان و حالمان بگوییم پیشگیری تنها راه علاج است .

موضوع ایدز موضوع بزرگی است ، اسباب بسیاری دارد ، سخن در مورد آن بسیار است واما این اندازه که همانند گردنبندی دور گردنم را بپیچد برایم کافی است . .....

این ویروس نادان و خطرناک است ، توقف آن در بدن بعد از آن که وارد آن شد برای زمانی طولانی یعنی چند ماه یا چند سال قبل از آشکار شدن علایم و نشانه هایش تو را فریب ندهد ، بعد از سکوت مشکوک ان در جسم مرحله زمین سوخته شده را می گذراند ، و موجب از بین بردن دستگاه گوارش می شود ، همانطور که آشکار است هیچ عضو یا دستگاهی از ان سالم نمی ماند .

HIV بیماری کشنده 

این طاعون زمان، هر سال در جهان میلیونها نفر ازکسانی را که بر فطرت سالم سرکشی می کنند به کام مرگ می فرستد ، و مبتلایان به ایدز هر سال از سال گذشته بیشتر شده که در حال حاضر هر روز حدو د 11 هزار نفر به آن مبتلا می شوند که هرسال نزدیک 3 میلیون از آنها می میرند به مناسبت روز جهانی مبارزه با ایدز ایالات متحده اعلام نمود که (5/39) میلیون انسان مبتلا به ایدز در جهان وجود دارد که 25 میلیون آن در قاره آفریقا هستند .

در سال 2006 ابتلا به ایدز میلیون از سالهای گذشته افزایش داشته است.

و سرشماریها اشاره دارند که تعداد مبتلایان به ایدز وآنچه که تا امروز کشف شده است در عربستان سعودی از سال 1984 م و تا آخر سال 2005 م ( 10120 ) نفر بوده است که از میان این تعداد (2316) سعودی یعنی %22.9 سعودی و 77.1% غیر سعودی بوده است و در سال 2005 م (1201) حالت جدید به آن اضافه شد که از میان این تعداد نیز 311 سعودی بودند .

● توصیه هایی به مناسبت این موضوع :

1) افزایش سعی و تلاش در راستای آگاهی و تقویت مبلغان دینی در جامعه ...

2) اخلاص کارکنان در آزمایشات طبی بر مراجعه کنندگانی که میخواهند مطمین شوند که به این بیماری مبتلا هستند یا نه .

3) تلاش برای جلوگیری از افرادی که به روش غیر رسمی از راه دریا یا خشکی وارد می شوند .

4) قرار دادن آزمایشات ایدز در ضمن آزمایشات قبل از ازدواج تا اینکه از سلامتی زوجین اطمینان حاصل شود .

5) تلاش در بیداری و ایجاد رقابت در مراکز خون در بیمارستانها .

6) افزایش برنامه هایی جهت آگاهی فرزندان در مدارس ، و استفاده کردن از اعضای مراکز بهداشتی جهت آگاهی و ارشاد مردم ....

7) همکاری با هییتهای امر به معروف و نهی منکر در ارتباط با ریشه کن نمودن افرادی که این بیماری را منتشر می نمایند .


نوشته عبدالله قحطانی برگردان خالد ایوبی نیا
سایت اعجاز علمی

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
پرسش
موافقم0
مخالفم0
مادر من   (شنبه 29 آذر 1399)
با سلام به تیم مجله مادر گوپی مثل همیشه عالی
پرسش
موافقم0
مخالفم0
مامان  (سه شنبه 2 دی 1399)
سلام واقعا پست های جالب میزارید ممنونم از مجله مادر گوپی