آموزش و پرورش در نیوزیلند

آموزش و پرورش در نیوزیلند

سیستم آموزش و پرورش نیوزیلند توسط بخش دولتی اداره می شود ونود و پنج درصد از جمعیت;; ;کشور را آموزش می دهد.
گروه آموزش و پرورش گوپی
1399/2/12
0 نظر

سیستم آموزش و پرورش نیوزیلند توسط بخش دولتی اداره می شود ونود و پنج درصد از جمعیت کشور را آموزش می دهد. وزارت آموزش و پرورش سالانه چهار ممیز هشت بیلیون دلار را صرف آموزش میکند که تقریباً شانزده درصد در آمد ملی است. رفتن به مدرسه برای افراد پنج تا پانزده سال اجباری است و سال تحصیلی مدارس از سه ترم تشکیل می شود؛ سال تحصیلی در ماه فوریه شروع می شود وتا ماه دسامبر ادامه دارد و تعطیلات مدارس در ماه می و اوت است. بعضی از مدارس ایالتی دارای چهار ترم تحصیلی درسال هستند. تحصیل درمدارس رایگان است.برنامه های سنتی درمدارس آکادمیک و غیرآکادمیک وجود ندارد، در حالیکه میانگین استانداردآموزش در دبیرستان های نیوزیلند درمقایسه با مدارس کشور انگلستان بالاتر است.

 

عموماً دانش آموزان نیوزیلندی امتحانات بین المللی را بخصوص در خواندن و درک مفاهیم موفق هستند اما مهارت های ریاضیاتی آنها در مقایسه با دانش آموزان ژاپنی و دیگردانش آموزان آسیایی پایین است. بیشتر مدارس از امکانات ورزشی (نظیر میادین بزرگ بازی)، آکادمیک و فرهنگی مناسبی برخوردارند. مدارس دارای ملیت های مختلف بوده و این تنوع قومی بخصوص در اکلند با توجه به جمعیت قابل ملاحظة مردم جزایر پلینزی بارزتر است؛ بیشتر مهاجران جدید اهل قارة آسیا هستند، آموزش زبان انگلیسی جای خود را به زبان های ژاپنی و آسیایی داده است و باعث تغییر تجارت نیوزیلند از اروپا به حاشیة اقیانوس آرام شده است.

مدارسNelson College وChristchurchrsoys مدارس شهری هستند که ازسابقة طولانی درارایة آموزش های شبانه روزی برخوردارند و مانند مدارس ایالتی هزینة این مدارس شبانه روزی نیز ارزانتر از مدارس خصوصی است.

آموزش دورة ابتدایی در این کشور 8 سال به طول می انجامد. آموزش دورة مقدماتی متوسطه نیز سه سال طول می کشد (ازپایة تحصیلی 9 تا یازده) و آموزش فرم ششم (تکمیلی متوسطه) در پایة دوازدهم تحصیلی و آموزش فرم هفتم ( پیش دانشگاهی)نیز در پایة تحصیلی سیزدهم ارایه می شود.ورود به مدارس مقدماتی متوسطه اجباری است.برنامة تحصیلی مدارس نیوزیلند براساس مقطع تحصیلی، درزمینه های زبان،ریاضیات،علوم،تکنولوژی،علوم اجتماعی، هنرها، ورزش و سلامت جسمانی است. همچنین درکنار این موضوعات درسی، برگسترش و توسعة روابط اجتماعی، افزایش اطلاعات عمومی و دانش روز، مدیریت فردی و رقابت های سالم، مهارت های اجتماعی و کاری، مهارت های فیزیکی و عملی لازم، تأکید فراوانی وجود دارد. ارزیابی های مرتب به دانش آموزان این امکان را می دهد که به اهداف مدون و تعیین شدة آموزشی که به صورت برنامه های درسی چاپ شده اند، بهتر دست یابند.

● آموزش پیش دبستانی

آموزش پیش دبستانی مدت زمان دو سال طی رده های سنی سه تاچهار سالگی به کودکان ارایه میشود. این مقطع آموزشی درزمره آموزش اجباری و رسمی محسوب نمی شود. آموزش پیش دبستانی بر روند یادگیری کودکان دردوران اولیة کودکی درجهت نیل به پرورش مهارت ها، شناخت و دانش در آنان در برنامه درسی دورة ابتدایی تاکید دارد. به طور کلی می توان گفت که این سیستم به مراکز بازی تقسیم می شود که به وسیله گروه های والدین اداره می شوند و برای کودکان سنین کودکستان؛ معمولاً بالای دوسال ارایه می شود،کودکستان ها رایگان هستند، در صورتی که مراکز بازی ممکن است مبلغ کمی را مطالبه کنند، درهرحال دولت قیمت های تمامی مراکز ثبت شده مربوط به مراقبت از کودکان را کاهش داده است.بیش از نود درصد کودکان چهار ساله درمدارس پیش دبستانی ثبت نام می شوند.خدمات آموزشی موجود برای این دورهدرمراکز گوناگونی مانندکودکستان ها،مراکز نگهداری کودکان،مراکز بازی و نگهداری درخانه و(Kohanga reo)که بر اساس زبان فرهنگ بومی مایوری فعالیت می کنند) ارایه می شود.

هر یک از مراکز فوق دارای روش خاصی برای اداره و نحوة فعالیتشان هستند.

این مراکز ممکن است توسط بخش خصوصی،دولت، کلیسا و یا آژانس های نیکوکاری داوطلب اداره شوند. بیشتر این مراکزدارای یک فهرست انتظار هستند. برای آنکه فعالیت این مراکز توسط دولت تأیید شود (به استثنای مراکز بازی) باید در این رابطه مجوز لازم را کسب کنند و همچنین باید هر یک از این مراکز دارای آیین نامه ای باشند که در آن اهداف و نحوة فعالیت مرکز ذکر شده باشد. وزارت آموزش تعداد حداقل و حداکثر مربیان مورد نیاز این مراکز را تعیین کرده است.ادارة نظارت بر آموزش(ERO)از این مراکز بازدید و بررسی به عمل می آورد و برنحوة عملکرد آنها نظارت دایمی دارد و نیزدر این رابطه گزارش تهیه می کند. کودکستان ها از کودکان سنین دوونیم تا پنج سال نگهداری می کنند.این مراکز کودکان را در دو گروه (از یک گروه صبح ها و پنج روز در هفته و ازگروه دیگر سه روز هفته و بعدازظهرها) نگهداری می کنند. براساس تعداد کودکان دو یا سه مربی آموزشی وجود دارد. برخی والدین نیز علاقمند هستند که دربرخی از کارهای این مراکز کمک وهمکاری داشته باشند.

مراکز مراقبتی کودکان نیز به صورت تمام وقت یا پارهوقت (بیش از چهارساعت در روز) را باز بوده و به مدت هشت تا نه ساعت به فعالیت می پردازند.این مراکز ازمشتریان خود به صورت روزانه یا هفتگی دستمزد می گیرند و برای موارد اتفاقی و موقت هم به صورت ساعتی دستمزد میگیرند. مراکز مراقبتی کودکان برطبق مجوز خود می توانند از کودکان زیردوسال یا بیشتر از دو سال نگهداری کنند.مراکز بازی نیزمراکزی هستند که در آنجا والدین از نزدیک در بازی و تفریح کودکان شریک می شوند. مراکز بازی به منظور برقراری روابط نزدیکتر میان والدین و فرزندانشان ایجاد شده اند.مراکز بازی خصوصی یک تا ده جلسه در هفته را برای متقاضیان ترتیب می دهند. کودکان می توانند بیش ازپنج جلسه درهفته در آنجا حاضر شوند. دستمزدها بر اساس نظر هر مرکز تعیین می شوند و والدین با توجه به جدول زمانبندی شده جلسات در آنها حاضر می شوند.

والدین می توانند خود نقش مربی آموزشی را ایفاء کنند و سرپرستی جلسات را در مراکز بازی به عهده گیرند. آموزش های پیش دبستانی اجباری نیست و برای کودکان زیرشش سال به وسیله مراکز زیادی ارایه شده و بسیاری از این مراکز به صورت مراکز خیریه بوده و به وسیله دولت اداره می شوند. طبق قانون آموزشی سال 1989 آموزش رایگان در مدارس دولتی برای سنین بین پنج تا نوزده سال وجود دارد و این آموزش ها برای سنین شش تا شانزده سال اجباری است. سن رسمی شروع مدرسه پنج سال است.

برنامه های آموزش پیش دبستانی روی هم رفته سازنده و مفید هستند و بر مبنای یادگیری ضمن بازی استوار است.

تمامی مراکز پیش دبستانی که بخواهند ازکمک های مالی دولت بهره مند شوند باید دارای مجوز و پروانه فعالیت باشند. برای دریافت این مجوز باید تمامی استانداردهای کیفی رعایت شود.کمک های مالی دولت به مراکز دارای مجوز فعالیت بصورت یکجا و در ابتدای سال مالی اعطاء می شود. کودکستان ها مراکز آموزش پیش دبستانی هستند که برای بچه های سنین سه تا پنجسال فعالیت می کنند عموماً بچه های کوچکتر در هفته سه روز و بعد ازظهر و بچه های بزرگتر درهفته پنج روز و صبح ها در کودکستان ها حاضر می شوند. مراکز بازی به وسیله اولیای بچه ها اداره می شوند و در واقع اولیاء مسیولیت اداره کلاسهای آن را برعهده دارند. مراکز بازی برای کودکان از بدو تولد تا سن مدرسه فعالیت می کنند. مراکز Tekohanga reoبرای آموزش زبان مایوری (Maori)برای بچه های پیش دبستانی دایر شدهاند. هدف اصلی این مراکزاحیاء و حفظ و نگهداری زبان اصلی بومیان نیوزیلند یعنی زبان مایوری(Maori)است. این مراکز به وسیله مردم بنیان نهاده شده اند و به وسیله گروه های محلی که اعضای آن را افراد معتمد محلی تشکیل می دهند، اداره می شود.

● برنامه های آموزشی

دورة پیش دبستانی (آمادگی) برای کودکان سه تا چهارساله طراحی شده است، اما از آنجا که شروع آموزش ابتدایی ازپنج یا شش سالگی است، دانش آموزانی که از شش سالگی وارد مدارس ابتدایی می شوند، می توانند تا پنج سالگی نیز در دور آموزش پیش دبستانی باقی بمانند.

● آموزش پایه

آموزش اجباری در نیوزیلند برای تمامی بچه ها از سن شش سالگی تا شانزده سالگی است و گاهی اوقات از سن پنج سالگی یا کمی بعد تر آغاز می شود. این آموزش ها تا سن نوزده یا بیست و یک سالگی برای آموزش کودکان استثنایی و عقب مانده رایگان است.

مدارس دولتی برای یادگیری بهتر کودکان روش های مختلفی را درپی می گیرند. برخی از مدارس مطابق علایق بچه ها برنامه ریزی و فعالیت می کنند. برخی دیگر نیز رسمی تر و مقرراتی تر هستند و مطابق ضوابط و مقررات مدون فعالیت می کنند. ساعت کار مدارس معمولاً از نه صبح تا سه بعد از ظهر است.

بدون توجه به نوع مدارس(خصوصی، دولتی) دانش آموزان بر اساس پایة تحصیلی شان طبقهبندی می شوند. دانش آموزان از پایه اول شروع به تحصیل می کنند و هرسال به پایة تحصیلی بالاتر می روند و در نهایت تا پایة سیزدهم تحصیل می کنند. در نیوزیلند از اصطلاحات Primers یا Juniors برای سال اول تا سوم و Standards برای سال چهار تا شش و Forms سه تا هفت برای سالهای نه تا سیزده استفاده می شود. دانش آموزان شانزده سال و بالاتر ممکن است علاقمند نباشند که آموزش مرحلة دوم را کامل کنند و درسال یازدهم یا دوازدهم مدرسه را ترک می کنند. مدارس دولتی در سطح ابتدایی و مرحلة دوم آموزش می دهند. برخی جدا کردن آموزش دختران و پسران را در دورة آموزش مرحلة دوم توصیه می کنند.سال تحصیلی بعد ازتعطیلات تابستانی شش هفته ای در اواخر ژانویه یا اوایل فوریه شروع می شود و در دسامبر خاتمه می یابد.هرسال تحصیلی به چهار ترم تحصیلی تقسیم بندی می شودکه در فواصل بین ترم ها حدود دو تاسه هفته تعطیلی وجود دارد.زمان شروع و خاتمة ترم های تحصیلی به شرح ذیل است:

آخر ژانویه تا اول آوریل، آخر آوریل تا آخر ژوین، اواسط جولای تا آخر سپتامبر و اواسط اکتبر تا اواسط دسامبر.

● آموزش ابتدایی

آموزش ابتدایی مدت زمان شش سال طی رده های سنی پنج تا ده سالگی به کودکان ارایه می شود. این مقطع آموزشی در زمره آموزش اجباری و رسمی محسوب می شود.

دانش آموزان می توانند سال اول ابتدایی را در مدارس آمادگی طی کنند و از سال دوم وارد مدرسه ابتدایی شوند.

هفت زمینه درسی دردورة ابتدایی عبارتنداز: زبان (انگلیسی یا مایوری)، ریاضیات، علوم، تکنولوژی، علوم اجتماعی، هنر و ورزش.

هفت گروه مهارت های اصلی دراین دوره عبارتنداز: مهارت های ارتباطی، محاسباتی، اطلاعاتی، حل مسأله، تسلط به نفس، اجتماعی ومشارکتی، جسمانی و مهارت های کار و مطالعاتی.

در ارایه زمینه های درسی و گروه های مهارتی فوق سعی بر آن است که ارزش های اجتماعی به گونه ای زیر پوشش قرار گیرند. این ارزش ها و نگرش های اجتماعی عبارتند از: شرافت، اعتماد و احترام به دیگران، احترام به قانون، تسامح، انصاف، مراقبت و ملاطفت، بی طرفی نسبت به جنسیت و بی طرفی نسبت به نژاد.

● آموزش مقدماتی متوسطه

آموزش های راهنمایی از هشتمین سال مدرسه در حدود سیزده سالگی شروع می شود.

در زمان بحران اقتصادی نیوزیلند زمانی که یافتن کارآسان بود، ترک مدرسه توسط دانشآموزان به محض ورود به سن پانزده سالگی صورت می گرفت.

برنامة آموزشی این سیستم شامل تدریس ریاضیات، زبان انگلیسی، علوم، موسیقی، هنر، حرفهوفن، دروس اجتماعی و آموزش های جسمانی است. تمامی این آموزش ها برای دوسال اول اجباری است و دانش آموزان در پایان سال پنجم (سومین سال آموزش راهنمایی) برای امتحانات ملی و دریافت گواهی نامة دیپلم آماده می شوند.

ازجمله عمده ترین دروس مقطع آموزش مقدماتی متوسطه می توان ازدروس زبان انگلیسی، ریاضیات، علوم، علوم اجتماعی، هنر، ورزش، بهداشت، موسیقی، کاردستی و اقتصاد خانه نام برد.

● آموزش تکمیلی متوسطه

آموزش تکمیلی متوسطه مدت زمان پنج سال طی رده های سنی سیزده تا هفده سالگی ارایه می شود.

ازجمله عمده ترین دروس مقطع آموزش مقدماتی متوسطه می توان ازدروس زبان انگلیسی، ریاضیات، علوم، علوم اجتماعی، هنر، ورزش، کاردستی، بهداشت، موسیقی نام برد.

● انواع مدارس از لحاظ آموزش

درحال حاضر دانش آموزان دورة متوسطه می توانند درچهار نوع امتحان شرکت کرده و چهار نوع مدرک دریافت کنند که عبارتند از:

- گواهینامه مدرسه: امتحانات مربوط به این گواهینامه درپایان پایه یازدهم(سال سوم متوسطه) برگزار می شود.

-گواهینامه سال ششم:امتحانات این گواهینامه درپایان پایه دوازدهم(سال چهارم متوسطه) برگزار می شود.

- گواهینامه مدرسه عالی: امتحانات این گواهینامه درپایان پایه سیزدهم (سال پنجم متوسطه) برگزار می شود.

- آزمون ورودی دانشگاه: این امتحان در پایان سال سیزدهم و از کل متوسطه برگزار می شود و نمرات آن به معنای نمرات ارزشیابی از تمامی صلاحیت های دانش آموزان است.

● ارزیابی تحصیلی

در هر پایة تحصیلی معلم کلاس یک کارت پیشرفت برای هردانش آموز آماده می کند. سپس معلم نظرات خود را در مورد میزان پیشرفت هر دانش آموز درهدف های هر یک از دروس و همچنین در مورد رشد فردی و اجتماعی دانش آموز می نویسد. هدف های یادگیری درهر یک از دروس برحسب سطح دانش، شناخت، مهارت ها و نگرش ها تنظیم شده اند.

ارزیابی عملکرد دانش آموزان مقطع متوسطه در قالب نمرات جداگانه برای هر درس در پنج سطح به شرح ذیل صورت می گیرد:

▪ نمرهAدرصد100-80

▪ نمرهBدرصد79-65

▪ نمرهCدرصد64-50

▪ نمرهDدرصد49-40

▪ نمرهEدرصد29-0

● مدارس متوسطه

حدود440 مدرسة متوسطه در نیوزیلند وجود دارد که با عنوان کالج ها و دبیرستان ها شناخته شده اند. مقطع آموزش متوسطه معمولاً درسن سیزده سالگی آغاز می شود. مدارس متوسطه به صورت دولتی، نیمه دولتی (بخشی از هزینة آنها را دولت و بقیه راخود فرد تقبل میکند) وخصوصی اداره می شوند.تمامی استانداردهای آموزشی وخط مشی ها درمدارس دولتی، نیمه دولتی و خصوصی مشابه هم بوده وتمامی مدارس باشرایط یکسانی دانش آموزان را تربیت می کنند. دانش آموزان سایرکشورها در همة مدارس متوسطه مورد پذیرش قرار گرفته و ثبتنام می شوند. دامنة فعالیت مدارس متوسطه شامل محدودة وسیعی از موضوعات است. مدارس می توانند خط مشی و موضوعات آموزشی خود را مطابق با موضوعات ارایه شده از طرف وزارت آموزش ارایه کنند. بیشتر دبیرستان های نیوزیلند دولتی هستند اما تعدادی مدارس دیگر نیز وجود دارند که آموزش های آنها بیشتر شامل مسایل خاص فلسفی و دینی و سنتی است. این مدارس یا خصوصی و یا نیمه خصوصی هستند. قابل ذکر است که بیشتر مدارسی که قبلاً به صورت خصوصی اداره می شوند در حال حاضر به صورت دولتی اداره می شوند.

● پذیرش تحصیلی

شرایط ورود به هر مدرسه ازنظر توانایی و تسلط برزبان انگلیسی و مهارت های علمی، متفاوت و مخصوص به خود است. برای مثال شرط برخی مدارس برای ورود، آشنایی در حد بالا و قابل قبولی به زبان انگلیسی است. درحالیکه برخی دیگر از مدارس دانش آموزان را در سطح پایین تری از نظر زبان انگلیسی می پذیرند ولی درعوض آنها باید دوره های آموزشی زبان انگلیسی را در این مدارس سپری کنند. اگرشما در نظر دارید فرزندتان را به یک کالج یا مدرسه متوسطه در نیوزیلند بفرستید،NZEA در این رابطه به شما کمک های لازم را ارایه کرده و فرزند شما را به سرعت در آنجا ثبت نام می کند.

● کالج های آموزشی

استاندارد ورود و تحصیل در کالج ها و دریافت دیپلم تدریس (ابتدایی و مربی مهدکودک) برای دانش آموزان زیر بیست سال در نیوزیلند ارایة گواهی فرم ششم ومجموعاً کسب نمرة بیست در چهاردرس مهم است که شامل کسب حداقل نمرة پنج دردرس انگلیسی است. دانشجویان خارجی نیز با شرایط مشابهی پذیرش می شوند. شرایط خاصی برای متقاضیان بالای بیست سال برای ورود به مقطع تکمیلی متوسطه وجود ندارد، ولی باید دارای مدرک و تجربه و توانایی لازم برای تحصیل در این مقطع باشند.بعد از کسب دیپلم تدریس میتوان تا لیسانس هم ادامه تحصیل داد.حداقل نمرة زبان انگلیسی لازم کسب نمرة شش و نیم در آزمون IELTS است.

● گواهینامه های آموزشی

سال یازدهم ـ NCEA (گواهی نامه رسمی یا مدرک بین المللی آموزشی

سال دوازدهم ـ مدرک (گواهی نامه) فرم ششم

سال سیزدهم ـ گواهی نامة پایان متوسطه و مجوز ورود به دانشگاه ها و مجوز بورس تحصیلی.

● گواهی مدرسه

در این امتحان دانش آموزانی که پایة یازده تحصیلی را تمام می کنند، شرکت می کنند به استثنای دانش آموزان نیمه وقت برای تمامی دانش آموزان که خواهان تحصیل در یکی از مقاطع تحصیلی هستند، انگلیسی شامل دروس تحصیلی آنها است. هر چند که نیازی نیست که دانش آموزان در این مادة درسی امتحان دهند.

یک دانش آموز در تعدادی از مواد درسی امتحان می دهد و با توجه به نتیجة این امتحان ها در هر درس یک نمره کسب می کند. پنج نوع نمره وجود دارد:

A و B و C و D وE

گواهی فرم ششمSixth Form) ) این گواهی بر مبنای یکی از مواد درسی پایه در فرم ششم ( پایة سیزده تحصیلی ) به دانش آموزانی که به دور رضایت بخشی دورة آموزشی را سپری کرده باشند، داده میشود. بیشتر دانش آموزان پنج یا شش مادة درسی را می گذرانند. تمامی داوطلبان باید یک دورة زبان انگلیسی را بگذرانند البته برای دریافت گواهی فرم ششم هم همانند گواهی مدرسه لزومی ندارد که دانش آموز در این مادة درسی امتحان دهد.سطح نمرات در این گواهی ازیک تا نه است و نمرة یک بالاترین نمره است.

● گواهی متوسطه

این گواهی به دانش آموزانی اعطاء می شود که به طور رضایت بخشی پنج سال آموزش تمام وقت در مدارس مرحلة دوم را سپری کرده باشند و در حال شروع مرحلة سوم آموزشی هستند.دانش آموزان باید در مقطع بالاتر از فرم ششم در سه ماده درسی تحصیل کنند و این دوره حتماً باید گذرانده شود ولی در پایان نمره ای داده نمی شود.

مجوز ورود به دانشگاه ازسوی دبیرستان صادر می شود.گواهی دبیرستان همراه با نمرة C برای ورود به دانشگاه لازم است.اگر تمامی نمرات یک دانش آموز بین 250 تا 299 باشند نمرة B واگر تمامی نمرات 300 یا بیشتر باشند نمرة Aداده می شود. بورس های تحصیلی به افراد تیز هوش و مستعدکه دارای توان علمی بالایی باشند، اعطاء می شود. افرادی که دارای کمک هزینه و بورس تحصیل هستند، شهریه اندکی پرداخت می کنند.

● مدارک حرفه ای شغلی

ادارة کنترل بر کیفیت آموزشی نیوزیلند NZQA)) مسیولیت نظارت برمدارک شغلی وگواهی تجارت و شرایط اعطای گواهی پیشرفتة تجارت و اشتغال و نیز دیپلم تجارت و اشتغال نیوزیلند را بر عهده دارد.بیشتر صنایع در جهت ثبت نام برای دریافت گواهی ملی و دیپلمهای ملی در چارچوب مدارک ملی گام بر می دارند.

گواهینامه ها و دیپلم های ملی عموماً به وسیلة سازمان های آموزش صنایع یا سایر ادارات وضع کنندة استانداردها گسترش و توسعه یافته است. محدودة وسیعی از سایر مدارک شغلی دیگر موجود است که اینها شامل مدارکی هستند که به وسیله پلی تکنیک ها و سایر آموزشگاههای عالی و یا سایر ادارات ملی ازقبیل مؤسسة مدیریت نیوزیلند، نیروی هوایی نیوزیلند و مؤسسات آموزش خصوصی صادر می شوند.

● آموزش پیش دانشگاهی

تحصیلات ابتداییPrimary Education))از شش سالگی آغاز و به مدت هشت سال به ط ول می انجامد. با پایان تحصیلات دوره ابتدایی تحصیل در متوسطه(Secondary Education) که شامل یک دوره پنج ساله است، آغاز می شود درمجموع سیزده سال تحصیلی (البته دروس دانش آموزان در سال یازدهم( (Form5از حالت عمومی تبدیل به دروس اختصاصی می شود.

درپایان سال های یازدهمCertificate (School (Form5سال دوازدهم Sixth (FormCertificate(Form6 و سال سیزدهمHigherSchool Certificate (National Certificate (Form7 سه نوع مدرک دبیرستانی صادر می شود که هر کدام به ترتیب برای ورود به یک دسته از مراکز آموزش عالی مانند کالج ها، پلی تکنیک هاو دانشگاه ها معتبر بوده است . البته درکشور نیوزیلند نظ ام نوین آموزشی درسال 1997میلادی تحت عنوانNational Qualification Framewor ا (NQF) معرفی و جایگزین نظ ام قبلی شده است .در این مجموعه دانش آموز از سال یازدهم( (Form5 به بعد نظام (Modular)را طی می کند که حق انتخاب دروس دلخواه خود را دارد و با موفقیت در امتحانات درنظام جدید آموزشی فقط یک نوع دیپلم متوسطه (National Certificate) دریافت می کند. نظام آموزشی (NQF) تمامی مقطع پیشدانشگاهی ، دانشگاهی و تحصیلات تکمیلی را زیر پوشش قرار می دهد و از این رو همه تحصیلات تبدیل به نظ ام واحدی شده است.

● انواع مدارس

▪ Integrated schools

این مدارس مدارسی هستند که قبلاً به صورت خصوصی بودند و در حال حاضر از سیستم دولتی تبعیت می کنند. این مدارس خط مشی ها و برنامه های دولت را پیاده می کنند ولی در عین حال دارای هویت مستقل و مخصوص به خود هستند. این مدارس عموماً دارای عقاید و باورهای خاص دینی و فلسفی هستند.این مدارس مانند سایر مدارس از کمک ها و حمایت های مالی دولت به ازاء هردانش آموزی که در آن تحصیل می کند، بهره مند میشوند. اما ساختمان و زمین این مدارس متعلق به بخش خصوصی هستند. بنابراین مدرسه هزینههای گسترش و تعمیر و نگهداری مدرسه را از محل درآمدهای شخصی پرداخت می کند.

▪ Kurakaupapa Maori

این مدارس دولتی هستند و به زبان مایوری تدریس می کنند و بر اساس فرهنگ و ارزش های مایوری بنیان نهاده شده اند. خط مشی ها و مقاطع تحصیلی آنها مانند سایر مدارس دولتی است.این مدارس به دنبال موفقیت مراکز پیش دبستانی مایوری زبان(Te Kohanga Reo) گسترش پیدا کردند و هدف آنها افزایش میزان استفاده از زبان مایوری است. یکی از اهداف مهم آن تربیت دانش آموزانی است که در هر دو زبان مایوری و انگلیسی تبحر و تسلط داشته باشند.

▪ مدارس مستقل (خصوصی)

مدارس خصوصی به وسیلة شورای خود و به صورت مستقل اداره می شوند، اما برای دریافت مجوز و تإییدیه از طرف دولت باید استانداردهای معینی را رعایت کنند. این مدارس هم به صورت مختلط و هم به صورت جداگانه آموزش می دهند. آنها از دانش آموزان شهریه دریافت می کنند. اما کمک ها و حمایت های مالی هم از سوی دولت به آنها داده می شود که مبلغ این کمک ها درصدی از میانگین کل هزینه های آموزشی دولت است.

▪ مدارس شبانه روزی

این مدارس ممکن است مستقل باشند و یا بخشی از هزینة آنها را دولت پرداخت کند. در هر دو نوع این مدارس از دانش آموزان شهریه دریافت می شود.

▪ مدارس مکاتبه ای ( آموزش از راه دور)

این مدارس از نظر مالی به وسیله وزارت آموزش اداره شده و نوع آموزش آنها از راه دور است. این مدارس به وسیلة شورایی متشکل ازمعتمدان که از میان والدین دانش آموزان، افراد دیگر جامعه و اولیای مدرسه انتخاب می شوند، اداره شده و دانش آموزان به دلایل مختلفی ازقبیل ناتوانی های خاص فیزیکی وجسمانی و یا اخراج و تعلیق از مدارس دیگر در این مدارس ثبت نام می کنند.

▪ مدارس خانگی

والدینی که مایل باشند فرزندان خود را در خانه آموزش دهند، می توانند با رعایت استانداردهای آموزشی که مدارس مجاز هم باید آنها را رعایت کنند، این کاررا انجام دهند.آنها نیازدارند که فعالیتشان از سوی وزارت آموزش تصویب و تأیید شود. درصورت کسب تأیید به آنها مجوز یک ساله داده می شود و هزینه های آموزشی سالانه هم به آنان پرداخت می شود.ممکن است آموزش در خانه بر آموزش ازراه دور و مدارس مکاتبه ای برتری داشته باشد.

● آموزش فنی و حرفه ای

از جمله مهمترین استراتژی های آموزش فنی و حرفه ای می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

- توانایی پیش بینی دقیق و بجای مهارت ها.

- حمایت از صنایع در جهت نیل به مهارت های مشخص و مورد نیاز افراد.

- فراهم آوردن فرصت های مساوی و امکان دسترسی به آموزش ها برای تمامی علاقه مندان. - ارایه آگاهی های لازم به دانشجویان و فراگیران درخصوص نحوة انتخاب رشته های تحصیلی حرفه ای ، گسترش سطح مهارت های اتباع فعال نیوزیلندی و اهمیت شناخت نیوزیلند از نظر فرهنگی.

- افزایش حمایت ها و ایجاد سیستم های بهتر برای تشخیص مهارت های کلی و سطح بالای افراد.

- تشویق و ترویج مهارت های خاصی مؤثر و ضروری در توسعه و پیشرفت ملی.

● پلی تکنیک ها و انستیتوهای تکنولوژی

مؤسساتی در نیوزیلند به عنوان بخشی از سیستم آموزش فنی این کشور وجود دارند که وظیفة آنها آموزش وتربیت نیروی انسانی متخصص در محدودة وسیعی از تخصص ها است. بسیاری ازاین مؤسسات فارغ التحصیلان خود رادرسطح لیسانس تربیت می کنند.

برخی ازمؤسسات پلی تکنیک نیوزیلند به نام انستیتوهای تکنولوژی معروف هستند و به صورت دولتی اداره می شوند و آموزش های آنها شامل سه مرحله است که ازتحصیلات مقدماتی تا مراحل کاملاً پیشرفته ادامه دارد.برنامه های تحصیلی این مؤسسات توسط دولت نیوزیلند تبیین می شود و برای حصول اطمینان از نحوة عملکرد آنها ادارة استاندارد آموزشی نیوزیلند (NZQA) برفعالیت آنها نظارت دارد.طول دورة تحصیلی ازفوریه تا نوامبر است وتعطیلات بین دو نیمسال تحصیلی نیز درجولای است. درنیوزیلند دانشگاه ها ارتباط نزدیکی با انستیتوهای تکنولوژی و پلی تکنیکها دارند ودرنتیجه مدارک تحصیلی این مؤسسات مورد پذیرش دانشگاه ها و درحد درجات دانشگاهی است. برخی از این مؤسسات قراردادهایی با دانشگاههای نیوزیلند بسته اند که بر طبق آن دانشجو میتواند سال اول تحصیل خود را در این انستیتوها سپری کند وپس ازکسب مهارت های لازم و آموزش های موردنیاز برای ادامة دورة تحصیلی خود به دانشگاه محل تحصیل خود مراجعت میکند و به تحصیلاتش ادامه می دهد.

اینگونه مؤسسات درنیوزیلند به صورت دولتی اداره می شوند.کیفیت آموزش در نیوزیلند در سطح بین المللی شناخته شده است و چون سیستم آموزشی نیوزیلند براساس سیستم انگلیسی است.شما می توانید درسطوح مقدماتی وغیر پیشرفته در نیوزیلند تحصیل کنید و سپس برای تحصیل درسطوح پیشرفته تر در هرکشور انگلیسی زبان دیگر که مایل باشید، به تحصیل خود ادامه دهید. پلی تکنیک ها و انستیتوهای تکنولوژی درنیوزیلند درسطوح مختلف تحصیلات پایه، مدرک دیپلم و مدارک پیشرفته تر و بالاتر تحصیلی آموزش ارایه می دهند.

درگذشته پلی تکنیک ها متمرکز بر آموزش های خاص و حرفه ای بودند و دانشجویان را برای ورود به صنعت تربیت می کردند و آموزش می دادند. درطول دهة گذشته این مؤسسات دایرة فعالیت های خود را گسترش داده و به کانون عمدة تکنولوژی و اشتغال تبدیل شده اند و برنامه های آنها هم توسط دولت نیوزیلند مورد تصویب و تأیید قرار گرفته است. این مؤسسات دوره های آموزشی گوناگونی دارندکه شامل دوره های آموزش کشاورزی، هنر و طراحی و اقتصاد است. حسابداری، آموزش علوم بهداشت و سلامت، زبان و فرهنگ، موسیقی، ارتباطات، ورزش و تفریح، علوم و تکنولوژی، توریسم و علوم پزشکی است.

● پذیرش تحصیلی

شرایط پذیرش دراین مؤسسات بستگی به سطح مدرک متقاضی دارد. اگر دانش آموزی مستقیماً سطح علمی مورد نیاز برای ورود به پلی تکنیک را دارا نباشد باید ابتدا یک دورة مقدماتی را شروع کند تا از این راه آموزش های مورد نیاز را ببیند و حایز شرایط ورود به دورة اصلی آموزشی شود.شرایط ورود به پلی تکنیک مانند شرایط ورود به دانشگاه است و دانش آموزان باید از لحاظ علمی و نیز زبان انگلیسی شرایط لازم برای ورود به دورة اصلی آموزشی را دارا باشند.


روزنامه اطلاعات www ettelaat com

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر