جایگاه والای معلم

جایگاه والای معلم

همگان می دانیم که یکی از ارکان اساسی رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت) است و تمامی صاحبنظران عقیده دارند که اگر در پیاده کردن سیستم صحیح آموزشی و پرورشی موفق باشند، بر بسیاری از مشکلات و معضلات فایق آمده و جامعه خود را به سوی پیشرفت و ترقی در بسیاری از زمینه ها سوق خواهند داد و این موضوع بر جامعه اسلامیمان نیز صادق است.
گروه آموزش و پرورش گوپی
1399/2/12
0 نظر

همگان می دانیم که یکی از ارکان اساسی رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت) است و تمامی صاحبنظران عقیده دارند که اگر در پیاده کردن سیستم صحیح آموزشی و پرورشی موفق باشند، بر بسیاری از مشکلات و معضلات فایق آمده و جامعه خود را به سوی پیشرفت و ترقی در بسیاری از زمینه ها سوق خواهند داد و این موضوع بر جامعه اسلامیمان نیز صادق است.

 

پیاده کردن سیستم صحیح آموزش و پرورش، مستلزم برنامه ریزی های دقیق و علمی است و آنچه در این میان چه در مراحل برنامه ریزی و چه در مراحل اجرا به صورت شاخص نمود پیدا می کند، وجود و ماهیت نیروی انسانی درون سازمانی است که در آن نیز سلسله مراتب و تقسیم بندی گوناگونی مترتب است.

حال اگر بخواهیم میزان اهمیت و تأثیرگزاری همین نیروهای انسانی تشکیل دهنده آموزش و پرورش را مورد بررسی و کنکاش قرار دهیم، بدون هیچگونه شک و شبهه ای نقش انکارناپذیر معلمان به منزله ستون آموزش و پرورش در اولویت قرار می گیرد.

او کیست که همه ملتهای جهان با اتکا به توانمندیهای آنان، به دنبال بازسازی و اصلاح در نظام تربیتی خود هستند تا به یاری آن بتوانند جامعه خود را به پیشرفتهای افزونتری نایل سازند؟

او کسی است که به جهت عظمت مقام مقدس آن در قرآن کریم آمده است: کار معلم کار خداست، نقش او نقش انبیاء و نقش همه کتابهای آسمانی است و از اینها گذشته قرآن درجه ای به معلم اعطا کرده است که اگر شبانه روز به آن افتخار کند باز هم کم است.

او کسی است که امام راحل عظیم الشان درباره جایگاه والای آنان اعتقاد داشت کلید سعادت و شقاوت جوامع به دست معلمین است.

او کسی است که ویتالی اسلاستنین یکی از کارشناسان جهانی تعلیم و تربیت در مورد آنان اظهار می دارد: هیچ نظام، معجزه آفرینی در جهان وجود ندارد و مطمیناً هرگونه اصلاحات و نوسازی در هر نظامی صورت پذیرد، در تحلیل نهایی همه حول محور معلم خواهد چرخید.

و برای اینکه درک عمیق و واقع بینانه ای از نقش انکارناپذیر معلمان داشته باشیم، بد نیست به دیدگاه کونوسوکی ماتسوشیتا پدر میدریت ژاپن که اکنون یکی از مرفه ترین و پیشرفته ترین کشورهای صنعتی جهان به شمار می رود، نیز نظری بیفکنیم، او می گوید: ما پس از جنگ جهانی دوم، هیچ چیز نداشتیم و از نظر منابع طبیعی نیز فقیر بودیم، ولی به منبع سرشار و قوه بی نهایتی دست یافتیم که پایان ناپذیر بود و آن کشف و شکوفا ساختن استعدادهای انسانی مان بود که توسط آموزش و پرورش و بدست معلمان توانمند انجام پذیرفت و به اتکای همین مغزهای آفریننده توانستیم نه تنها به مرمت خرابی ها بپردازیم، بلکه راه پیشرفت و توسعه اقتصادی را نیز هموار کردیم.

آنچه که در جامعه و در قبال معلم بیشتر قابل درک و مشاهده است، این است که جایگاه معلمی هنوز در جامعه ما ناشناخته مانده است و فقط افراد جامعه تنها کاری را که درباره معلمان بدون وقفه انجام می دهند، بیان انتظارات بی حد و حصر خود از آنها است.

معلم، انسان متواضع و با صداقت و شریفی است، روح او محیطی سرشار از آرامش و صفا و صمیمیت را می طلبد تا بتواند با آسایش خاطر استعدادهای نهان آینده سازان ایران اسلامی را شکوفا سازد.

او دوست ندارد که تواضع و فروتنی او خدشه دار شود، او دوست ندارد با عجز و ناتوانی از معضلات و مشکلات معیشتی و گذران زندگی که آنها را وادار به فعالیتهای مغایر با رسالت خطیر معلمی کرده، سخن بگوید. او دوست ندارد قداست شخصیت معلمی را که دارای اثربخشی ژرف و عمیق و پایدار در افکار و قلوب دانش آموزان است متزلزل و از دست رفته ببیند و بالاخره او دوست ندارد که در جامعه به جایگاه والای او با دیده ترحم نگریسته شود، زیرا او معلم است و انتظار دارد کسانی که دستی در امور دارند، خود به موقع وارد عمل شده و با درایت و اقدامات عاجل در مورد رفع این معضلات چاره اندیشی کنند.

اگر ما بتوانیم با برنامه ریزی صحیح، علمی و آگاهانه مشکلات جنبی معلمان را به صورت ریشه ای حل نموده و تحول مثبت بیش از پیش در وضعیت معیشتی و حقوقی و رفاهی آنها ایجاد کنیم، راه را برای برخورداری از چنین زمینه ای هموار کرده ایم. زیرا همگان بر این موضوع مهم واقفیم که نقش الگویی معلم در بالا بردن قدرت خلاقیت دانش آموزان دارای اهمیت بسزایی است و این در صورتی است که معلم خود نیز از انگیزه خلاقانه برخوردار باشد.

ما در نظام آموزشی مان یک حلقه مفقوده بزرگ داریم، حلقه مفقوده ای که اگر به درستی درصدد شناسایی و ایجاد آن برآییم، گره عظیمی از بار مشکلات و معضلات آموزش و پرورش گشوده ایم و اکنون بیاییم برای لحظاتی در این مورد، تفکری عمیق بنماییم که آیا به راستی این کدامین حلقه مفقوده ای است که از چنین توانایی گسترده و تاثیرگذاری در حوزه آموزش و پرورش برخوردار است. آری این حلقه مفقوده در نظام آموزشی ما تفکر انتقادی و پرسشگر است که هنوز جایگاه مناسب خود را تثبیت نکرده است. پایولوفریره یکی از کارشناسان جهانی تعلیم و تربیت، آگاه شدن را نشانه رشد بیداری شعور انتقادی می داند ، ولی ما هنوز نتوانسته ایم این طرز تلقی را در ذهنمان بارور نماییم که کسانی که از تفکر انتقادی برخوردارند، آگاه ترین عناصر و پرثمرترین آنها به شمار می روند.

ما هنوز به آن درجه از توانایی دست نیافته ایم که از مخالفان عاشق و متفکران انتقادی هراسی به دل راه ندهیم و پذیرای نظریات و راهکارهای سازنده آنها باشیم، زیرا ما هنوز هم این طرز تفکر ایستایی ادعای اوج گرفتن بدون اهمیت دادن به افکار دیگران را در سر می پرورانیم و از این اصل بدیهی واقف نگردیده ایم که حتی بادبادک هم با باد مخالف بالا می رود و اوج می گیرد؟!، و این یک درد بزرگ در آموزش و پرورش ماست.

چرا؟ چون مرز و تمایزی میان تفکر انتقادی با تخریب قایل نیستیم و این دو را مترادف با یکدیگر معنی می کنیم. اگر معلمان توانمند از فرایند تفکر انتقادی برخوردار باشند، مطمیناً از شخصیت علمی قابل قبول و بالایی برخوردار خواهند بود و در حیطه کاری از نگرش فراشناختی سود خواهند جست و گامهای مستحکمی را برای ایجاد کشف استعدادهای خلاق دانش آموزان برخواهند داشت و آن وقت است که دانش آموزان نیز با برخورداری از این خصیصه، بخش عمده ای از اوقات خود را صرف تفکر برای تفکر خواهند کرد و شاهد تثبیت بیش از پیش تغییرات مطلوب و خلاقانه در رفتار آنها خواهیم بود و دیگر این ایده فلیکس کلین (ریاضی دان آلمانی) که اعتقاد دارد: دانش آموز در نظام های تعلیم و تربیت کنونی به منزله توپی است که 12 سال پیاپی آن را مرتباً پر می کنند، اما بعد از فراغت از تحصیل هنگامی که شلیک می شود، چیزی در آن باقی نمی ماند در مورد نظام آموزشی ما مصداق پیدا نخواهد کرد. بی شک تحقق چنین زمینه ای وجود مدیران لایق و اثربخش و پویا را در سطح گسترده در بدنه ساختار وجودی آموزش و پرورش می طلبد. بنابراین نظام آموزشی موقعی می تواند موفقیت درخور توجهی را در سطح استانداردهای جهانی کسب کند و در ساختار اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و دیگر زمینه ها در جامعه نقش پویایی و شکوفایی ایجاد کند که علاوه بر معلمان خلاق و توانمند، مدیران متعهد و آگاه و متخصص اجرای برنامه ها و اهداف آن را بر عهده بگیرند. لذا در این قسمت راهکارهایی به صورت کلی ارایه می گردد که در صورت تحقق یافتن، می تواند گام های مثمرثمر و شایان توجهی در راه ایجاد یک آموزش و پرورش خلاق محسوب شود:

ـ باید بتوانیم انتخاب مدیران و مسیولان را در عرصه های مهم سازندگی، به ویژه نظام آموزشی مان بیش از پیش ضابطه مندتر نماییم.

ـ باید بتوانیم در تصمیم گیری های کلان، نظرات معلمین را نیز جویا شده و به عنوان نمونه مثلاً در شورای عالی آموزش و پرورش از نظرات نمایندگان معلمان نیز کمال استفاده و بهره را ببریم.

ـ باید بتوانیم مدرسه محوری را در نظام آموزشی تحقق بخشیم.

ـ باید بتوانیم فرهنگ مشارکت پذیری را در امور آموزش و پرورش اشاعه دهیم.

ـ باید بتوانیم با سیاستهای اصولی و علمی، سعی در تمرکززدایی گام به گام در آموزش و پرورش داشته باشیم.

ـ باید بتوانیم روحیه پژوهش و تحقیق را در جامعه زنده کرده و به جایگاه معلمان اهل قلم با دیدی ژرف و واقع بینانه بنگریم.

ـ باید بتوانیم تعریف مدونی از شایسته سالاری داشته و فرهنگ خودسنجی را در جامعه ترویج کنیم.

ـ باید بتوانیم واژه های مقدس اخلاص، عشق، صداقت، عدالت و آگاهی را از دفاتر انشایمان به متن جامعه انتقال دهیم و ظاهرنگری را به توان نگری مبدل نماییم.

ـ باید بتوانیم به جای آموزش فرهنگ بابا نان داد راهکارهای چگونه به دست آوردن نان را جایگزین کرده و سرمایه گذاری برای توسعه و شکوفایی همه جانبه آموزش و پرورش و خصوصاً دوره حساس ابتدایی و بویژه پایه سرنوشت ساز اول ابتدایی را افزون کنیم.

ـ باید بتوانیم مقدماتی را فراهم بیاوریم که معلمان بازنشسته، گنج های پیدای این سرزمین، بتوانند ضمن حفظ اعتبار گذشته، دریچه دنیای تجربیات سازنده و راهگشای خود را به روی نسل جدید بگشایند.

ـ باید بتوانیم بر ریاضیات تسلطی عمیق پیدا کرده و توان جمع من و تو را داشته باشیم.

ـ باید بتوانیم سرعت وزش نسیم اصلاحات را در آموزش و پرورش شدت بخشیم.

ـ باید بتوانیم در شیوه های جذب و استخدام نیروهای انسانی و به ویژه معلمین، دقت نظر خاص و سنجیده و علمی را به کار گیریم.

ـ و بالاخره باید بتوانیم جایگاه والای معلمی را بشناسیم و بشناسانیم.


احمد مبارکی آموزگار پایه او ل ابتدایی مدارس سلماس
روزنامه اطلاعات www ettelaat com

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر